Takaisin

Riskipisteytys syvän laskimotukoksen todennäköisyyden arvioinnissa

Näytönastekatsaukset
Riitta Lassila
27.4.2015

Näytön aste: A

Kliinisen arvion ja riskipisteiden laskemisen avulla potilaat voidaan jakaa luotettavasti kolmeen ryhmään: suuri, kohtalainen tai pieni syvän laskimotukoksen todennäköisyys. Riskiarvion avulla kuvantamistutkimukset voidaan välttää suurimmalla osalla potilaista, jos todennäköisyys on enintään kohtalainen.

593 potilaalle, joilla epäiltiin syvää laskimotukosta, tehtiin kompressiokaikututkimus «Wells PS, Anderson DR, Bormanis J ym. Value of ass...»1.

Jos laskimotukoksen todennäköisyys oli pieni ja kompressiokaikututkimuksen tulos negatiivinen, ei tutkimuksia jatkettu. Positiivinen kompressiokaikututkimuslöydös varmistettiin venografialla.

Jos tukoksen todennäköisyys oli kohtalainen, toistettiin negatiiviseksi jäänyt kompressiokaikututkimus viikon kuluttua.

Jos tukoksen todennäköisyys oli suuri, varmistettiin negatiivinen kompressiokaikututkimuslöydös venografialla. Kohtalaisen ja suuren todennäköisyyden ryhmissä potilaille annettiin hoito, jos kompressiokaikututkimuksen löydös oli positiivinen.

95 potilaalla (16 %) oli syvä laskimotukos. Pienen todennäköisyyden ryhmässä (329 potilasta) todettiin 10 tukosta (3 %), joista 9 diagnosoitiin ensimmäisessä kompressiokaikututkimuksessa ja 1 seurantatutkimuksessa. Kohtalaisen todennäköisyyden ryhmässä (193 potilasta) todettiin 32 (16 %) tukosta, joista 3 seurantatutkimuksessa ja 1 pitempiaikaisessa seurannassa. Suuren todennäköisyyden ryhmässä (71 potilasta) todettiin 53 tukosta (53 %), joista 49 todettiin kompressiokaikututkimuksessa ja 4 venografiassa. Vain 3 (0,6 %) potilaalla, jolla ei todettu tukosta, ilmeni tromboembolinen tapahtuma kolmen kuukauden seuranta-aikana. Koko aineistossa venografia oli tarpeen tehdä vain 5,6 %:lle potilaista. Kompressiokaikututkimus uusittiin viikon kuluttua 28 %:lle.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Wellsin modifioitu riskipisteytys (-2 pistettä, jos muu diagnoosi todennäköinen) täsmentää syvän laskimotukoksen diagnostiikkaa «Michiels JJ, Moosdorff W, Maasland H ym. Duplex ul...»2. Perinnöllinen trombofilia todetaan noin 30 %:lla ensimmäisen syvän laskimotukoksen sairastavalla potilaalla, ja näistä naisilla FV Leiden mutaatio todetaan lääkinnällisen ehkäisyn yhteydessä sairastetussa syvässä laskimotukoksessa 40 %:lla. Jatkossa suunnattu trombofiliaselvitys positiivisen sukuanamneesin ryhmässä on aiheellinen.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Wells PS, Anderson DR, Bormanis J ym. Value of assessment of pretest probability of deep-vein thrombosis in clinical management. Lancet 1997;350:1795-8 «PMID: 9428249»PubMed
  2. Michiels JJ, Moosdorff W, Maasland H ym. Duplex ultrasound, clinical score, thrombotic risk, and D-dimer testing for evidence based diagnosis and management of deep vein thrombosis and alternative diagnoses in the primary care setting and outpatient ward. Int Angiol 2014;33:1-19 «PMID: 24452081»PubMed