Takaisin

Keuhkoembolia-TT keuhkoembolian diagnostiikassa

Näytönastekatsaukset
Laskimotukos ja keuhkoembolia -suosituksen työryhmä
29.4.2015

Näytön aste: A

Normaali löydös keuhkoembolian TT-angiografiassa (KE-TT) sulkee pois keuhkoembolian.

Kaksi systemaattista katsausta / meta-analyysia kokosi tutkimustulokset keuhkoembolia-TT:n (KE-TT) luotettavuudesta keuhkoembolian poissulkemisessa.

Mos ym. «Mos IC, Klok FA, Kroft LJ ym. Safety of ruling out...»1sisällyttivät meta-analyysiin 3 tutkimusta (yhteensä 2 020 potilasta), joissa keuhkoembolia suljettiin pois pelkällä KE-TT:lla (strategia 1) ja kolme tutkimusta (1 069 potilasta), joissa poissulkuun käytettiin lisäksi alaraajan kompressioultraääntä (KUÄ) (strategia 2).

Laskimotromboembolian yhdistetty esiintyvyys (LTE) 3 kuukauden kuluessa oli strategiassa yksi 1,2 % (95 % luottamusväli 0,8–1,8) ja strategiassa kaksi 1,1 % (95 % luottamusväli 0,6–2,0) ja vastaavat negatiiviset ennustearvot 98,8 % (95 % luottamusväli 98,2–99,2 %) ja 98,9 % (95 % luottamusväli 98,0–99,4 %).

Aiemman katsausartikkelin «van Beek EJ, Brouwerst EM, Song B ym. Clinical val...»2 mukaan normaalin katetripulmonaaliangiografian löydöksen jälkeen LTE-esiintyvyys on 1,7 % (95 % luottamusväli 1,0–2,7).

Toisessa systemaattisessa katsauksessa «Quiroz R, Kucher N, Zou KH ym. Clinical validity o...»3sisällytettiin mukaan 15 tutkimusta (yhteensä 3 500 potilasta). Tässä tutkimuksessa normaalin KE-TT-löydöksen negatiivinen ennustearvo oli 99,1 % (95 % luottamusväli 98,7–99,5 %). Katsausartikkelien tekijät päättelevät, että normaali KE-TT-löydös sulkee yhtä luotettavasti pois keuhkoembolian kuin katetriangiografia eikä kompressioultraäänitutkimusta tarvita lisänä.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kirjallisuutta

  1. Mos IC, Klok FA, Kroft LJ ym. Safety of ruling out acute pulmonary embolism by normal computed tomography pulmonary angiography in patients with an indication for computed tomography: systematic review and meta-analysis. J Thromb Haemost 2009;7:1491-8 «PMID: 19552684»PubMed
  2. van Beek EJ, Brouwerst EM, Song B ym. Clinical validity of a normal pulmonary angiogram in patients with suspected pulmonary embolism--a critical review. Clin Radiol 2001;56:838-42 «PMID: 11895301»PubMed
  3. Quiroz R, Kucher N, Zou KH ym. Clinical validity of a negative computed tomography scan in patients with suspected pulmonary embolism: a systematic review. JAMA 2005;293:2012-7 «PMID: 15855435»PubMed