Takaisin

Tukosprofylaksin kesto elektiivisen lonkka- ja polvileikkauksen yhteydessä

Näytönastekatsaukset
Riitta Lassila
8.5.2015

Näytön aste: A

Polven tekonivelleikkauksen jälkeen tukosprofylaksia tulisi jatkaa vähintään 10 vuorokautta. Pitempää 30–42 vuorokauden tukosprofylaksia sovelletaan, jos potilaalla on myös muita tukosvaaraa lisääviä tekijöitä. Lonkan tekonivelleikkauksen jälkeen tukosprofylaksia jatketaan 30 vuorokautta.

Elektiivisen lonkka- ja polviproteesikirurgian ja lonkkamurtuman jälkeen lisääntynyt laskimotukoksen vaara jatkuu jopa kaksi kuukautta «Falck-Ytter Y, Francis CW, Johanson NA ym. Prevent...»1, «Eikelboom JW, Quinlan DJ, Douketis JD. Extended-du...»2, «Halinen M, Lassila R, Miettinen H, Kärkkäinen M, K...»3. Useissa tutkimuksissa on havaittu, että 45–80 % oireisista laskimotukoksista ja keuhkoembolioista ilmenevät vasta kotiutuksen jälkeen.

6 tutkimuksessa «Eikelboom JW, Quinlan DJ, Douketis JD. Extended-du...»2 1 797 potilaalla sairaalahoidon jälkeen 30–35 vuorokautta jatkettu pienimolekyylinen hepariiniprofylaksi vähensi syvän laskimotukoksen esiintyvyyttä 50 %.

Meta-analyysi «Eikelboom JW, Quinlan DJ, Douketis JD. Extended-du...»2 3 999 potilaalla osoitti, että 30–42 vuorokauden jatkettu tromboosiprofylaksi pienimolekyylisellä hepariinilla vähensi laskimotukosvaaraa 62 % (1,3 % vs 3,3 %).

Suomalainen HALO-katsaus «Halinen M, Lassila R, Miettinen H, Kärkkäinen M, K...»3päätyi yhteneväiseen suositukseen kansainvälisten suositusten «Falck-Ytter Y, Francis CW, Johanson NA ym. Prevent...»1 ja «Eikelboom JW, Quinlan DJ, Douketis JD. Extended-du...»2kanssa.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Falck-Ytter Y, Francis CW, Johanson NA ym. Prevention of VTE in orthopedic surgery patients: Antithrombotic Therapy and Prevention of Thrombosis, 9th ed: American College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines. Chest 2012;141:e278S-325S «PMID: 22315265»PubMed
  2. Eikelboom JW, Quinlan DJ, Douketis JD. Extended-duration prophylaxis against venous thromboembolism after total hip or knee replacement: a meta-analysis of the randomised trials. Lancet 2001;358:9-15 «PMID: 11454370»PubMed
  3. Halinen M, Lassila R, Miettinen H, Kärkkäinen M, Kaila M. Laskimotukoksen ehkäisy lonkan ja polven elektiivisen tekonivelleikkauksen yhteydessä. Suom Lääkäril 2008;12-13:1165-9