Takaisin

Hoitosukka tromboembolian ehkäisijänä kirurgisilla potilailla

Näytönastekatsaukset
Riitta Lassila
8.5.2015

Näytön aste: A

Hoitosukan käyttö leikkauksen yhteydessä koko sairaalahoitoajan tai täyteen mobilisaatioon saakka käytettynä estää merkittävästi tromboembolioita kohtalaisen vaaran kirurgisilla potilailla. Hoitosukan teho voi olla vielä parempi muihin tromboosinestomenetelmiin liitettynä.

Cochrane-katsaus «Amaragiri SV, Lees TA. Elastic compression stockin...»1, «»1, 16 tutkimusta, yhteensä 2 211 potilasta. Yhdeksässä satunnaistetuista kontrolloiduista tutkimuksista hoitosukka oli ainoa interventio. Interventioryhmässä oli syviä laskimotukoksia 13 % ja kontrolliryhmässä 27 %; vaaran vähenemä 66 %. 7 satunnaistetussa kontrolloidussa tutkimuksessa käytettiin hoitosukan lisäksi muita profylaksiamenetelmiä. Tällöin hoitosukkaryhmässä laskimotukoksia oli 2 % ja kontrolliryhmässä 15 % «Amaragiri SV, Lees TA. Elastic compression stockin...»112 tutkimuksen systemaattisessa katsauksessa 1 842 kohtalaiseen vaaran ortopedisella leikkauspotilaalla laskimotukoksen vaaran vähenemä oli 68 % (95 % luottamusväli 53–73 %) «Wells PS, Lensing AW, Hirsh J. Graduated compressi...»2. Meta-analyysi 15 tutkimuksesta, joissa tutkittiin hoitosukkaa profylaksina, osoitti yleiskirurgisten potilaiden laskimotukosvaaran vähenevän 64 % ja lonkkaproteesileikkauspotilaiden vaaran vähenevän 57 % «Agu O, Hamilton G, Baker D. Graduated compression ...»3.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Amaragiri SV, Lees TA. Elastic compression stockings for prevention of deep vein thrombosis. Cochrane Database Syst Rev 2000;3:CD001484 «PMID: 10908501»PubMed
  2. Wells PS, Lensing AW, Hirsh J. Graduated compression stockings in the prevention of postoperative venous thromboembolism. A meta-analysis. Arch Intern Med 1994;154:67-72 «PMID: 8267491»PubMed
  3. Agu O, Hamilton G, Baker D. Graduated compression stockings in the prevention of venous thromboembolism. Br J Surg 1999;86:992-1004 «PMID: 10460633»PubMed