Takaisin

Hepariinit profylaktisena hoitona yleissairauksissa

Näytönastekatsaukset
Riitta Lassila ja Elina Armstrong
8.5.2015

Näytön aste: B

Tromboembolialle altistavien yleissairauksien, kuten syövän, sydämen vajaatoiminnan tai vaikean keuhkosairauden ja infektion, johtaessa sairaalahoitoon ja vuodelepoon tai muun pitkän vuodelevon yhteydessä pienimolekyyliset hepariinit estävät ilmeisesti tehokkaasti tromboembolisia komplikaatioita. Suorat antikoagulantit eivät suurentuneen vuotokomplikaatioriskin vuoksi sovellu sisätautipotilaan tukosprofylaksiin.

Tromboembolialle altistavien yleissairauksien, kuten syövän, sydämen vajaatoiminnan tai vaikean keuhkosairauden, johtaessa sairaalahoitoon ja vuodelepoon tai muun pitkän vuodelevon yhteydessä pienimolekyyliset hepariinit estävät ilmeisesti tehokkaasti tromboembolisia komplikaatioita.

Neljässä tutkimuksessa yleissairauksia (muita kuin aivohalvaus tai sydäninfarkti) sairastaneilla 528 potilaalla syvän laskimotukoksen esiintyvyys oli 16 %. Neljässä tutkimuksessa 1 156 potilaalla pienimolekyylinen hepariini vähensi laskimotukoksen esiintyvyyttä 39–79 %. Seitsemän tutkimuksen meta-analyysi «Guyatt GH, Eikelboom JW, Gould MK ym. Approach to ...»1 15 095 potilaalla osoitti, että hepariini verrattuna ilman profylaksiaa oleviin vähentää merkittävästi laskimotukoksia ja keuhkoembolioita; vaaran vähenemä 56 % ja 58 %.

Meta-analyysi «Geerts WH, Heit JA, Clagett GP ym. Prevention of v...»2yhdeksästä tutkimuksesta 4 669 potilaalla osoitti, että pienimolekyylinen hepariini ja fraktioimaton hepariini ovat yhtä tehokkaita estämään laskimotukoksia, keuhkoemboliaa ja kuolemaa, mutta pienimolekyylisellä hepariinilla on 52 % vähemmän merkittäviä vuotoja.

Kommentti: Sairaalapotilaan tromboosiprofylaksi toteutuu alle 50 %:lla «Kahn SR, Lim W, Dunn AS ym. Prevention of VTE in n...»3, «Virtanen ym. Tromboosiprofylaksi suomalaisessa sai...»4. Suoria antikoagulantteja ei voi suositella näytön puutteessa ja verenvuotojen lisääntyessä «Cohen AT, Spiro TE, Büller HR ym. Rivaroxaban for ...»5, «Goldhaber SZ, Leizorovicz A, Kakkar AK ym. Apixaba...»6.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Guyatt GH, Eikelboom JW, Gould MK ym. Approach to outcome measurement in the prevention of thrombosis in surgical and medical patients: Antithrombotic Therapy and Prevention of Thrombosis, 9th ed: American College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines. Chest 2012;141:e185S-94S «PMID: 22315260»PubMed
  2. Geerts WH, Heit JA, Clagett GP ym. Prevention of venous thromboembolism. Chest 2001;119:132S-175S «PMID: 11157647»PubMed
  3. Kahn SR, Lim W, Dunn AS ym. Prevention of VTE in nonsurgical patients: Antithrombotic Therapy and Prevention of Thrombosis, 9th ed: American College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines. Chest 2012;141:e195S-226S «PMID: 22315261»PubMed
  4. Virtanen ym. Tromboosiprofylaksi suomalaisessa sairaalahoidossa. Suom Lääkäril 2010;15 «http://www.epshp.fi/files/2199/LauriV-SLL-2010.pdf»1
  5. Cohen AT, Spiro TE, Büller HR ym. Rivaroxaban for thromboprophylaxis in acutely ill medical patients. N Engl J Med 2013;368:513-23 «PMID: 23388003»PubMed
  6. Goldhaber SZ, Leizorovicz A, Kakkar AK ym. Apixaban versus enoxaparin for thromboprophylaxis in medically ill patients. N Engl J Med 2011;365:2167-77 «PMID: 22077144»PubMed