Takaisin

ECT:n teho ja turvallisuus iäkkäiden vanhusten masennuksen hoidossa

Näytönastekatsaukset
Sinikka Luutonen ja Hannu Koponen
24.6.2014

Näytön aste: B

ECT on ilmeisesti tehokas ja turvallinen hoitomuoto myös iäkkäiden vanhusten hoidossa.

Retrospektiivisessa case-control -tutkimuksessa «Manly DT, Oakley SP Jr, Bloch RM. Electroconvulsiv...»1verrattiin ECT:n (aivojen sähköhoito) ja masennuslääkityksen tehoa yli 75-vuotiaiden vanhusten mielialahäiriön hoidossa (n = 78). ECT osoittautui sekä tehon että haittavaikutusten osalta lääkehoitoa paremmaksi.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Prospektiivisessa monikeskustutkimuksessa «Tew JD Jr, Mulsant BH, Haskett RF ym. Acute effica...»2ECT osoittautui vähintään 75-vuotiaiden masennustilan hoidossa yhtä tehokkaaksi ja turvalliseksi kuin keski-ikäisten ja nuorien vanhusten hoidossa (n = 268).

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Retrospektiivisessa tutkimuksessa «Casey DA, Davis MH. Electroconvulsive therapy in t...»3 selvitettiin ECT:n tehoa ja haittoja vähintään 75-vuotiailla potilailla käymällä läpi kahdessa yliopistosairaalassa 5 vuoden aikana vähintään 75-vuotiaille annetut sähköhoidot. Sähköhoitoa oli annettu yhteensä 22 hoitosarjaa. Näistä 86 %:ssa tapauksista hoito oli tehokasta. Hoitoon liittyi 23 %:ssa haittavaikutuksia, jotka vaihtelivat lievästä huomattavaan. Tutkimuksessa pääteltiin ECT:n olevan tehokas ja suhteellisen turvallinen hoitomuoto vanhojen vanhusten hoidossa.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kotimaisessa seurantatutkimuksessa «Huuhka M, Korpisammal L, Haataja R ym. One-year ou...»4 seurattiin joko sähköhoidolla (n = 30) tai masennuslääkehoidolla (n = 21) akuuttivaiheessa hoidettujen potilaiden toipumista ja hoitovasteen pysyvyyttä vuoden ajan. Hoitovaste kummassakin ryhmässä oli yhtä hyvä, mutta vuoden seurantajakson aikana 43 % sähköhoitoryhmässä ja 38 % masennuslääkeryhmässä joutui uudelle sairaalahoitojaksolle masennuksen uusiutumisen vuoksi.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Cochrane-katsauksessa «Van der Wurff FB, Stek ML, Hoogendijk WL ym. Elect...»5, «»1selvitettiin ECT:n tehoa 60 vuotta täyttäneiden masennuspotilaiden hoidossa. Kriteerit täyttäviä RCT-tutkimuksia oli ainoastaan 4, joista 3 tutkimuksessa vertailtiin keskenään erilaisia tapoja toteuttaa sähköhoito. Yhdessä sähköhoitoa verrattiin simulaatiosähköhoitoon. Tässä tutkimuksessa oli 35 iältään 60−85-vuotiasta potilasta, joilla oli diagnosoitu masennustila.

ECT osoittautui merkitsevästi tehokkaammaksi kuin simulaatio-ECT.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Katsauksessa todetaan, että johtopäätösten teko on vaikeaa RCT-tutkimusten vähäisen määrän takia.

Systemaattisessa katsauksessa «van Schaik AM, Comijs HC, Sonnenberg CM ym. Effica...»6 haettiin saavutetun hoitovasteen ylläpitoon ylläpito-ECT:lla tehtyjä tutkimuksia yli 55-vuotiailla potilailla. Ylläpito-ECT:ta oli tutkittu yhdeksässä tutkimuksessa, joiden perusteella kirjoittajat toteavat ylläpito-ECT:n olevan todennäköisesti yhtä tehokkaan kuin masennuslääkkeellä tapahtuvan ylläpitohoidon.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Tasokkaita, iäkkäiden henkilöiden kognitiiviset ongelmat ja samanaikaissairastamisen huomioivia tutkimuksia ei kuitenkaan ole käytettävissä.

Italialaisessa avoimessa tutkimuksessa «Rapinesi C, Kotzalidis GD, Serata D ym. Prevention...»7 verrattiin ylläpitosähköhoidon tehoa seitsemällä depressiopotilaalla (4 MDD (vakava masennustila), 3:lla kaksisuuntaisen mielialahäiriön masennusvaihe) seitsemän akuutin vaiheen sähköhoidon läpikäyneen potilaan hoitotuloksen pysyvyyteen vuoden aikana.

Ylläpitosähköhoitoa saaneilla potilailla ei ollut yhtään uusiutumisjaksoa, kun taas kontrolliryhmässä depressio uusiutui 11 kertaa (keskimäärin 1,57 kertaa/tutkittava). Tutkijat toteavat ylläpito-sähköhoidon suojaavan potilasta depression uusiutumisvaiheilta tavanomaista sähköhoitoa paremmin.

 • Tutkimuksen laatu: heikko
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: heikko

Kommentit

RCT-tutkimuksia vanhusten masennuksen hoidosta ECT:llä on edelleenkin vähän. Sen sijaan muun tyyppisiä ECT:n käyttöä puoltavia tutkimuksia löytyy selvästi enemmän.

«Van der Wurff FB, Stek ML, Hoogendijk WL ym. Elect...»5: Katsaukseen sisältyy yksi tasokas vertailu ECT:n ja simulaatio-ECT:n välillä.

Kirjallisuutta

 1. Manly DT, Oakley SP Jr, Bloch RM. Electroconvulsive therapy in old-old patients. Am J Geriatr Psychiatry 2000;8:232-6 «PMID: 10910422»PubMed
 2. Tew JD Jr, Mulsant BH, Haskett RF ym. Acute efficacy of ECT in the treatment of major depression in the old-old. Am J Psychiatry 1999;156:1865-70 «PMID: 10588398»PubMed
 3. Casey DA, Davis MH. Electroconvulsive therapy in the very old. Gen Hosp Psychiatry 1996;18:436-9 «PMID: 8937911»PubMed
 4. Huuhka M, Korpisammal L, Haataja R ym. One-year outcome of elderly inpatients with major depressive disorder treated with ECT and antidepressants. J ECT 2004;20:179-85 «PMID: 15343003»PubMed
 5. Van der Wurff FB, Stek ML, Hoogendijk WL ym. Electroconvulsive therapy for the depressed elderly. Cochrane Database Syst Rev 2003;2:CD003593 «PMID: 12804479»PubMed
 6. van Schaik AM, Comijs HC, Sonnenberg CM ym. Efficacy and safety of continuation and maintenance electroconvulsive therapy in depressed elderly patients: a systematic review. Am J Geriatr Psychiatry 2012;20:5-17 «PMID: 22183009»PubMed
 7. Rapinesi C, Kotzalidis GD, Serata D ym. Prevention of relapse with maintenance electroconvulsive therapy in elderly patients with major depressive episode. J ECT 2013;29:61-4 «PMID: 23011573»PubMed