Takaisin

Aivojen sähköhoito nuorten vakavan masennuksen hoidossa

Näytönastekatsaukset
Mauri Marttunen ja Hannu Koponen
24.6.2014

Näytön aste: C

Aivojen sähköhoidon indikaatiot, vaikuttavuus ja haittavaikutukset ovat nuorilla samat kuin aikuisilla.

Aivojen sähköhoitoa koskevia kliinisiä kokeita nuorten vakavan masennuksen hoitona ei ole julkaistu. Laaja julkaistujen tapausselostusten ja tapaussarjojen katsaus «Rey JM, Walter G. Half a century of ECT use in you...»1 1940-luvulta maaliskuuhun 1996 perustui 60 julkaisun 369 potilaan tietoihin. Potilaista 154:sta oli raportoitu tieto diagnoosista ja hoitotuloksesta. Kaikkiaan 53 %:lla todettiin merkittävää toipumista tai remissio. Tulokset vastaavat aikuisia koskeneiden tutkimusten tuloksia.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Yhdysvaltalaiseen hoitosuositukseen «Ghaziuddin N, Kutcher SP, Knapp P ym. Practice par...»2kootun kirjallisuuskatsauksen mukaan nuorten vakavissa mielialahäiriöissä hoitovaste aivojen sähköhoidolla on hyvä.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Australialaisessa tutkimuksessa «Walter G, Koster K, Rey JM. Electroconvulsive ther...»3 selvitettiin aiemmin sähköhoitoa saaneiden 26 potilaan (ikä 15–18 vuotta sähköhoidon aikana, keski-ikä 17 vuotta; haastattelu 3 vuotta hoidon jälkeen) suhtautumista sähköhoitoon. Vain kolme potilasta suhtautui saamaansa sähköhoitoon kielteisesti, muut pitivät sitä asianmukaisena hoitona depressioonsa huolimatta siitä, että 85 %:lla (22 potilasta) hoitoon oli liittynyt haittaoireita.

Sähköhoidosta hyötyi 18 potilasta (69 %).

 • Tutkimuksen laatu: heikko
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Intialaisessa retrospektiivisessa tutkimuksessa «Grover S, Malhotra S, Varma S ym. Electroconvulsiv...»4tarkasteltiin sähköhoidon tehoa ja turvallisuutta 25:lla 13–18-vuotiaalla potilaalla, joista kolmella hoidon syynä depressio. Hyvä hoitovaste tuli kirjoittajien mukaan 87,2 %:lle depressiopotilaista. Haittavaikutuksia nuorten sähköhoitoon liittyi samassa määrin kuin aikuisilla.

 • Tutkimuksen laatu: heikko
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: heikko

Yhdysvaltalaisessa retrospektiivisessa tutkimuksessa «Ghaziuddin N, Dumas S, Hodges E. Use of continuati...»5 kuvattiin kuusi keskimäärin 17-vuotiasta potilasta, jotka saivat ylläpitosähköhoitoa puoli vuotta tai pidempään.

Potilaista viiden katsottiin hyötyneen ylläpito-sähköhoidosta, joka kirjoittajien mukaan oli hyödyllinen ja turvallinen masennuksen hoitomuoto.

 • Tutkimuksen laatu: heikko
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: heikko

Kommentit

Aivojen sähköhoidosta nuorilla ei ole julkaistu satunnaistettuja kliinisiä kokeita. Julkaistujen potilastapausten ja tapaussarjojen valossa aivojen sähköhoidon vaikuttavuus näyttää olevan samantasoista kuin aikuisilla tehdyissä tutkimuksissa. Tasokasta tutkimusta aiheesta tarvitaan.

Kirjallisuutta

Kirjallisuutta

 1. Rey JM, Walter G. Half a century of ECT use in young people. Am J Psychiatry 1997;154:595-602 «PMID: 9137112»PubMed
 2. Ghaziuddin N, Kutcher SP, Knapp P ym. Practice parameter for use of electroconvulsive therapy with adolescents. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2004;43:1521-39 «PMID: 15564821»PubMed
 3. Walter G, Koster K, Rey JM. Electroconvulsive therapy in adolescents: experience, knowledge, and attitudes of recipients. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 1999;38:594-9 «PMID: 10230192»PubMed
 4. Grover S, Malhotra S, Varma S ym. Electroconvulsive therapy in adolescents: a retrospective study from north India. J ECT 2013;29:122-6 «PMID: 23296394»PubMed
 5. Ghaziuddin N, Dumas S, Hodges E. Use of continuation or maintenance electroconvulsive therapy in adolescents with severe treatment-resistant depression. J ECT 2011;27:168-74 «PMID: 21233763»PubMed