Takaisin

Kirkasvalohoito nuorten vakavan masennuksen hoidossa

Näytönastekatsaukset
Mauri Marttunen
24.6.2014

Näytön aste: B

Kirkasvalohoidon indikaatiot, vaikuttavuus ja haittavaikutukset ovat nuorilla samat kuin aikuisilla.

Satunnaistettu kaksoissokkotutkimus «Swedo SE, Allen AJ, Glod CA ym. A controlled trial...»1 selvitti kirkasvalohoidon vaikuttavuutta 28:n iältään 7–17-vuotiaan avohoitopotilaan kaamosmasennuksen hoidossa. Potilaat saivat vuorottain molempia hoitoja, välissä oli 1–2 viikon tauko.

Kirkasvalohoidossa potilaiden masennusoireet lievenivät merkitsevästi lumehoitoa enemmän (p < 0,009). Hoidon haittavaikutukset olivat harvinaisia.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

28 iältään 14–17-vuotiasta lievästä masennuksesta kärsinyttä vapaaehtoista osallistui kirkasvalotutkimukseen «Niederhofer H, von Klitzing K. Bright light treatm...»2, jossa 14 tutkittavaa sai satunnaistetusti ensin lumetta (50 luksia) 1 tunnin ajan päivittäin viikon ajan ja sen jälkeen kirkasvalohoitoa (2 500 luksia) viikon ajan. 14 tutkittavaa sai ensin viikon ajan kirkasvalohoitoa ja sen jälkeen viikon ajan lumetta. Masennusoireita mitattiin BDI-oirekyselyllä (Beck Depression Inventory) viikko ennen ja päivä ennen lumetta, lumehoidon ja kirkasvalohoidon välisenä päivänä ja kirkasvalohoidon päättymispäivänä sekä viikko kirkasvalohoidon päättymisen jälkeen.

BDI-summapistemäärä väheni kirkasvalolla tilastollisesti merkitsevästi enemmän kuin lumehoidolla. Viikko hoidon päättymisen jälkeen BDI-summapistemäärät nousivat jälleen hoitoa edeltäneelle tasolle. Merkittäviä haittavaikutuksia ei todettu.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit

Yksi julkaistu, aineistoltaan pieni satunnaistettu kliininen koe nuorten kaamosmasennuksen hoidossa ja yksi tutkimus lievän masennuksen hoidossa viittaavat kirkasvalohoidon tehoon nuorten kaamosmasennuksessa ja lievässä masennuksessa. Lisätutkimuksen tarve on ilmeinen.

Kirjallisuutta

  1. Swedo SE, Allen AJ, Glod CA ym. A controlled trial of light therapy for the treatment of pediatric seasonal affective disorder. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 1997;36:816-21 «PMID: 9183137»PubMed
  2. Niederhofer H, von Klitzing K. Bright light treatment as mono-therapy of non-seasonal depression for 28 adolescents. Int J Psychiatry Clin Pract 2012;16:233-7 «PMID: 22809107»PubMed