Takaisin

Depressiolääke masennustilasta kärsivien ahdistuneisuusoireiden hoidossa

Näytönastekatsaukset
Sami Pirkola
26.6.2014

Näytön aste: A

Useat masennuslääkkeet tehoavat masennustilasta kärsivien ahdistuneisuusoireisiin.

Kahdeksan satunnaistetun kontrolloidun hoitokokeen (RCT) meta-analyysissä «Fawcett J, Barkin RL. A meta-analysis of eight ran...»1 mirtatsapiinin todettiin lievittävän vakavaan masennustilaan liittyviä ahdistuneisuusoireita HAM-D-asteikolla (Hamilton Depression Rating Scale) mitattuna lumetta paremmin ja amitriptyliiniin verrattavasti.

Mirtatsapiinia saaneet (n = 161) toipuivat lumetta saaneita (n = 132) paremmin 1−6 viikon seuranta-aikoina mitattuna sekä Hamiltonin kokonaispisteillä että ahdistuneisuusasteikolla.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kuuden RCT:n meta-analyysiin «Fawcett J, Marcus RN, Anton SF ym. Response of anx...»2 kelpuutetuista 817 tutkittavasta 345 sai lumetta, 288 imipramiinia ja 184 nefatsodonia.

Nefatsodonin todettiin lievittävän lumetta ja imipramiinia paremmin vakavaan masennustilaan liittyviä, HAM-A- (Hamilton Anxiety Scale) ja HAM-D-asteikolla mitattuja ahdistuneisuusoireita.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

19 RCT:n, 3 183 potilasta kattavassa meta-analyysissä «Tollefson GD, Holman SL, Sayler ME ym. Fluoxetine,...»3 fluoksetiinin todettiin lievittävän vakavaan masennustilaan liittyviä ahdistuneisuusoireita Hamiltonin masennusasteikon ahdistuneisuusosiolla mitattuna lumetta ja osittain trisyklisiä antidepressantteja paremmin.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Buspironi lievitti sekä depressiivisiä (HAM-D) että ahdistuneisuusoireita (HAM-A) lumekontrolloidussa tutkimussarjassa «Robinson DS, Rickels K, Feighner J ym. Clinical ef...»4 potilailla (N = 382), joilla oli DSM-III:n vakava masennustila ja merkittäviä ahdistuneisuusoireita.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Meta-analyysissä «Rudolph RL, Entsuah R, Chitra R. A meta-analysis o...»5, jossa yhdistettiin kuuden ahdistuneita depressiopotilaita lyhyen aikaa (pisimmillään 12 viikkoon asti) seuranneen kliinisen tutkimuksen tiedot, arvioitiin venlafaksiinin olevan lumeeseen verrattuna tehokas sekä depressiivisiin että ahdistuneisuusoireisiin HAM-D-asteikolla mitattuna.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kirjallisuutta

 1. Fawcett J, Barkin RL. A meta-analysis of eight randomized, double-blind, controlled clinical trials of mirtazapine for the treatment of patients with major depression and symptoms of anxiety. J Clin Psychiatry 1998;59:123-7 «PMID: 9541155»PubMed
 2. Fawcett J, Marcus RN, Anton SF ym. Response of anxiety and agitation symptoms during nefazodone treatment of major depression. J Clin Psychiatry 1995;56 Suppl 6:37-42 «PMID: 7649972»PubMed
 3. Tollefson GD, Holman SL, Sayler ME ym. Fluoxetine, placebo, and tricyclic antidepressants in major depression with and without anxious features. J Clin Psychiatry 1994;55:50-9 «PMID: 8077155»PubMed
 4. Robinson DS, Rickels K, Feighner J ym. Clinical effects of the 5-HT1A partial agonists in depression: a composite analysis of buspirone in the treatment of depression. J Clin Psychopharmacol 1990;10:67S-76S «PMID: 2198303»PubMed
 5. Rudolph RL, Entsuah R, Chitra R. A meta-analysis of the effects of venlafaxine on anxiety associated with depression. J Clin Psychopharmacol 1998;18:136-44 «PMID: 9555599»PubMed