Takaisin

SSRI-lääkkeet depressiosta kärsivien persoonallisuushäiriöoireiden hoidossa

Näytönastekatsaukset
Sami Pirkola
27.6.2014

Näytön aste: B

Masennuksen lääkehoidossa SSRI-lääkkeistä on ilmeisesti hyötyä silloin, kun potilas kärsii depression ohella rajatilatyyppisestä persoonallisuushäiriöstä.

Perusterveydenhuollossa tehdyssä 308 potilaan satunnaistetussa kontrolloidussa hoitokokeessa (RCT) «Ekselius L, von Knorring L. Personality disorder c...»1 vakavasta masennustilasta ja persoonallisuushäiriöstä kärsivät hyötyivät sertraliini- ja sitalopraamilääkityksestä sekä masennus- että persoonallisuushäiriöoireiden vähenemisenä. Erityisesti klusteri B:n persoonallisuushäiriöstä kärsivät hyötyivät häiriön oirekriteerien lukumäärän vähenemisenä mitattuna sekä sertraliini- (-1,7+ 3,2 SD (standardideviaatio)) että sitalopraami- (-2,1+ 3,8 SD) lääkityksistä.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Hoitokokeilussa «Fava M, Bouffides E, Pava JA ym. Personality disor...»283 vakavasta masennustilasta ja persoonallisuushäiriöstä kärsivää potilasta sai 8 viikon ajan fluoksetiinia. Potilaat hyötyivät hoidosta merkittävästi sekä masennus- että persoonallisuushäiriöoireiden osalta. Klusteri B:n persoonallisuushäiriö ennusti positiivista vastetta HAM-D-pisteiden (Hamilton Depression Rating Scale) muutoksella (6,7 vs 9,4, p = 0,05) mitattuna.

 • Tutkimuksen laatu: heikko
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Vapaaehtoisten koehenkilöiden kaksoissokkokokeessa «Salzman C, Wolfson AN, Schatzberg A ym. Effect of ...»3epävakaasta persoonallisuushäiriöstä kärsivien vihamieleiset oireet vähenivät 13 viikon seurannassa tilastollisesti ja kliinisesti merkittävästi fluoksetiinia saaneilla (n = 13) lumetta (n = 9) enemmän.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: heikko

40 ei-masentuneen epävakaan persoonallisuushäiriöisen kaksoissokkokokeessa «Coccaro EF, Kavoussi RJ. Fluoxetine and impulsive ...»4 impulsiivisuus ja aggressiivisuus vähenivät kolmen kuukauden seurannassa fluoksetiiniryhmässä lumeryhmää merkittävästi enemmän useilla strukturoiduilla oiremittareilla mitattuna.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kuuden yhdistetyn meta-analyysin «» perusteella mielialantasaajat, antipsykoottiset lääkkeet ja SSRI-lääkkeet tehoavat epävakaasta persoonallisuushäiriöstä kärsivien masennus- ja vihamielisyysoireisiin. SSRI-lääkkeillä oli pieni vaikutus depressio-oireisiin, mutta selvempi vaikutus vihamielisyysoireisiin.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kirjallisuutta

 1. Ekselius L, von Knorring L. Personality disorder comorbidity with major depression and response to treatment with sertraline or citalopram. Int Clin Psychopharmacol 1998;13:205-11 «PMID: 9817625»PubMed
 2. Fava M, Bouffides E, Pava JA ym. Personality disorder comorbidity with major depression and response to fluoxetine treatment. Psychother Psychosom 1994;62:160-7 «PMID: 7846259»PubMed
 3. Salzman C, Wolfson AN, Schatzberg A ym. Effect of fluoxetine on anger in symptomatic volunteers with borderline personality disorder. J Clin Psychopharmacol 1995;15:23-9 «PMID: 7714224»PubMed
 4. Coccaro EF, Kavoussi RJ. Fluoxetine and impulsive aggressive behavior in personality-disordered subjects. Arch Gen Psychiatry 1997;54:1081-8 «PMID: 9400343»PubMed
 5. Mercer D, Douglass AB, Links PS. Meta-analyses of mood stabilizers, antidepressants and antipsychotics in the treatment of borderline personality disorder: effectiveness for depression and anger symptoms. J Pers Disord 2009;23:156-74 «PMID: 19379093»PubMed