Takaisin

Sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijät ja lasten lihavuus

Näytönastekatsaukset
Jorma Komulainen ja Lihavuus (lapset) Työryhmä
25.4.2012

Näytön aste: A

Kolmasosalla lihavista lapsista ja nuorista on todettavissa lihavuuden lisäksi muita sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöitä, ja niiden riski kasvaa lihavuuden vaikeutuessa.

Useissa poikkileikkaustutkimuksissa on todettu, että lihavilla lapsilla ja nuorilla metabolisen oireyhtymän komponenttien (insuliiniresistenssi, hypertensio, dyslipidemia, poikkeava sokeriaineenvaihdunta) esiintyvyys on lisääntynyt. Lapsille ja nuorille ei ole olemassa omaa määritelmää metabolisesta oireyhtymästä, vaan tutkijat ovat muokanneet aikuisilla käytettyä määritelmää lasten ja nuorten iänmukaisia viitearvoja vastaaviksi. Lasten ja nuorten metabolisen oireyhtymän määritelmä vaihtelee eri tutkimuksissa, ja siitä käytetään myös nimitystä insuliiniresistenssi syndrooma (IRS).

Yhdysvaltalaisessa poikkileikkaustutkimuksessa «Weiss R, Dziura J, Burgert TS ym. Obesity and the ...»1 arvioitiin lihavuuden yhteyttä metabolisen oireyhtymän esiintyvyyteen lapsilla ja nuorilla. Oraalinen glukoositoleranssitesti (OGTT) tehtiin 439 lihavalle (BMI yli 97 persentiiliä), 31 ylipainoiselle (BMI 85–97 persentiiliä) ja 20 normaalipainoiselle 4–20-vuotiaalle tutkittavalle. Lisäksi mitattiin verenpaine, seerumin paastoinsuliini ja plasman lipidit.

Metabolisen oireyhtymän esiintyminen lisääntyi lihavuuden asteen myötä. Vaikeasti lihavista todettiin MBO 49.7 %:lla ja keskilihavista 38.7 %:lla. Yhdelläkään ylipainoisella tai normaalipainoisella ei todettu metabolista oireyhtymää.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: heikko

Yhdysvaltalaisessa 12–19-vuotiaiden nuorten terveyttä vuosina 1988–94 kartoittaneessa poikkileikkaustutkimuksessa «Cook S, Weitzman M, Auinger P ym. Prevalence of a ...»2 (N = 2 430) metabolista oireyhtymää esiintyi 4.2 %:lla tutkituista. Lihavista lapsista (BMI > 95 persentiiliä) sitä esiintyi 28.7 %:lla, ylipainoisista (BMI 85–95 persentiiläi) 6.8 %:lla ja normaalipainoisista 0.1 %:lla (p < 0.001).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: heikko

Yhdysvaltalaisessa 12–19-vuotiaiden nuorten terveyttä vuosina 1999–2000 kartoittaneessa tutkimuksessa «Duncan GE, Li SM, Zhou XH. Prevalence and trends o...»3 (N = 991) metabolisen oireyhtymän esiintyvyys oli 6.4 %. Lihavista lapsista (BMI yli 95 persentiiliä) metabolinen oireyhtymä todettiin 32.1 %:lla ja ylipainoisista (BMI 85–95 persentiiliä) 7.1%:lla.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: heikko

Laajassa (N = 9 167) vuosina 1973–94 toteutetussa yhdysvaltalaisessa poikkileikkaustutkimuksessa «Freedman DS, Dietz WH, Srinivasan SR ym. The relat...»4 5–17 vuoden iässä todettuun lihavuuteen liittyi kohonnut diastolinen verenpaine (OR 2.4), kohonnut LDL-kolesteroli (OR 3.0), alentunut HDL-kolesteroli (OR 3.4), kohonnut systolinen verenpaine (OR 4.5), kohonnut triglyseriditaso (OR 7.1) ja kohonnut paastoinsuliinitaso (OR 12.6). Valkoihoisella väestöllä lihavuuteen liittyi voimakkaampi riskien suureneminen kuin mustalla väestöllä.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Englantilaisessa 2–18-vuotiaiden lihavien lasten «Viner RM, Segal TY, Lichtarowicz-Krynska E ym. Pre...»5 (N = 103, BMI yli 95 persentiiliä) poikkileikkaustutkimuksessa 33 %:lla todettiin insuliiniresistenssi oireyhtymä (obesiteetti, dyslipidemia, poikkeava glukoositasapaino, kohonnut verenpaine).

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kirjallisuutta

 1. Weiss R, Dziura J, Burgert TS ym. Obesity and the metabolic syndrome in children and adolescents. N Engl J Med 2004;350:2362-74 «PMID: 15175438»PubMed
 2. Cook S, Weitzman M, Auinger P ym. Prevalence of a metabolic syndrome phenotype in adolescents: findings from the third National Health and Nutrition Examination Survey, 1988-1994. Arch Pediatr Adolesc Med 2003;157:821-7 «PMID: 12912790»PubMed
 3. Duncan GE, Li SM, Zhou XH. Prevalence and trends of a metabolic syndrome phenotype among u.s. Adolescents, 1999-2000. Diabetes Care 2004;27:2438-43 «PMID: 15451913»PubMed
 4. Freedman DS, Dietz WH, Srinivasan SR ym. The relation of overweight to cardiovascular risk factors among children and adolescents: the Bogalusa Heart Study. Pediatrics 1999;103:1175-82 «PMID: 10353925»PubMed
 5. Viner RM, Segal TY, Lichtarowicz-Krynska E ym. Prevalence of the insulin resistance syndrome in obesity. Arch Dis Child 2005;90:10-4 «PMID: 15613503»PubMed