Takaisin

Valtimosairauksien riskitekijät ja lasten lihavuus

Näytönastekatsaukset
Harri Niinikoski
3.3.2020

Näytön aste: A

Valtaosalla lihavista lapsista ja nuorista on todettavissa lihavuuden lisäksi muita valtimosairauksien riskitekijöitä, ja niiden riski kasvaa lihavuuden vaikeutuessa.

Dalla Valle ja työtoverit «Dalla Valle M, Laatikainen T, Kalliokoski T ym. Ch...»1 tutkivat vuosina 2005–2012 kaikkiaan 900 itäsuomalaista lihavaa lasta alueen lastentautien klinikoista. Lapset olivat iältään 2–18-vuotiaita. Heidän keskimääräinen BMI:nsä oli +2,5 SD. Noin puolella heistä oli systolinen hypertensio, 40 %:lla korkea triglyseridipitoisuus, kolmanneksella poikkeava sokeriaineenvaihdunta ja neljänneksellä korkea ALAT-arvo. Vain 20 %:lla ei ollut lihavuuden lisäksi mitään sydän- ja verisuonisairauden riskitekijää, ja jos mukaan otettiin vain ne lapset, joista kaikki riskitekijät oli määritetty, luku laski vain 3 %:iin.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä
  • Skinner ja työtoverit «Skinner AC, Perrin EM, Moss LA ym. Cardiometabolic...»2 tutkivat 8 579 iältään 3–19-vuotiasta ylipainoista tai lihavaa amerikkalaiseen NHANES-tutkimukseen kuuluvaa lasta ja nuorta vuosina 1999–2012. Heidät jaettiin 4 ryhmään riippuen ylipainon tai lihavuuden vaikeusasteesta. Useimmat verisuonitautien riskitekijät olivat yleisempiä niillä, joilla lihavuus oli vaikeampaa. Kun tulokset vakioitiin iän, sukupuolen ja etnisen taustan suhteen, matalan HDL:n, korkean systolisen ja diastolisen verenpaineen, korkeiden triglyseridipitoisuuksien ja korkean HbA1c:n riski lisääntyi lihavuuden asteen vaikeutuessa.
  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Dalla Valle M, Laatikainen T, Kalliokoski T ym. Childhood obesity in specialist care--searching for a healthy obese child. Ann Med 2015;47:639-54 «PMID: 26575698»PubMed
  2. Skinner AC, Perrin EM, Moss LA ym. Cardiometabolic Risks and Severity of Obesity in Children and Young Adults. N Engl J Med 2015;373:1307-17 «PMID: 26422721»PubMed