Takaisin

Monirakkulaiset munasarjat

Näytönastekatsaukset
Lihavuus (lapset) Työryhmä
7.5.2012

Näytön aste: C

Tyttöjen lapsuus- tai murrosiässä alkanut lihavuus saattaa jatkuessaan altistaa monirakkulaisten munasarjojen esiintymiselle.

Pohjoissuomalaisessa laajassa kohorttitutkimuksessa «Laitinen J, Taponen S, Martikainen H ym. Body size...»1 selvitettiin monirakkulaisiin munasarjoihin (PCOS) liittyvien oireiden, hirsutismin ja kuukautishäiriöiden, esiintymistä 31-vuotiailla naisilla (N = 2 007). PCOS-oireita esiintyi tässä aineistossa 26 %:lla. Lisääntynyt riski PCOS-oireiden esiintymiselle havaittiin naisilla, jotka olivat 31-vuotiaana keskivartalolihavia (vyötärö-lantiosuhde > 85 persentiili ja BMI > 25kg/m2) mutta BMI oli murrosikäisenä ollut normaali (RR 1.44; 95 % luottamusväli 1.10–1.89). Lisääntynyt riski PCOS-oireille todettiin myös niillä keskivartalolihavilla 31-vuotiailla naisilla, jotka olivat olleet ylipainoisia tai lihavia jo murrosiässä (RR 1.70; 95 % luottamusväli 1.30–2.24).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Laitinen J, Taponen S, Martikainen H ym. Body size from birth to adulthood as a predictor of self-reported polycystic ovary syndrome symptoms. Int J Obes Relat Metab Disord 2003;27:710-5 «PMID: 12833115»PubMed