Takaisin

Rasvamaksa ja nuorten lihavuus

Näytönastekatsaukset
Harri Niinikoski
3.3.2020

Näytön aste: B

Lihavilla nuorilla ilmeisesti esiintyy kohonneita ALAT-arvoja sopien rasvamaksaan.

Dalla Valle ja työtoverit «Dalla Valle M, Laatikainen T, Kalliokoski T ym. Ch...»1 tutkivat vuosina 2005–2012 kaikkiaan 900 itäsuomalaista lihavaa lasta alueen lastentautien klinikoista. Lapset olivat iältään 2–18-vuotiaita. Heidän keskimääräinen BMI:nsä oli +2,5 SD. 24 %:lla heistä oli korkea (> 40 IU/L) ALAT-arvo, ja heistä noin 70 % oli poikia. ALAT-arvo kasvoi lihavuuden vaikeusasteen myötä ja iän kasvaessa.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Huang ja työtoverit «Huang JS, Barlow SE, Quiros-Tejeira RE ym. Childho...»2 esittivät NASPGHANin ylipainotyöryhmän lausuntona, että yli kolmanneksella lihavista lapsista esiintyy rasvamaksaa, kun riski on noin 5 % normaalipainoisilla lapsilla. Rasvamaksa on yleisempää pojilla, ja sen riski kasvaa lihavuuden vaikeusasteen kasvaessa.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus: hyvä

Schwimmer ja työtoverit «Schwimmer JB, Dunn W, Norman GJ ym. SAFETY study: ...»3 tutkivat ALAT-arvon normaalirajaa lapsilla ja nuorilla suuressa NHANES-aineistossa Yhdysvalloissa (vuosina 1999–2006, N = 7 130). He poistivat aineistosta lihavat, maksaan vaikuttavien lääkkeiden käyttäjät, lapset, joilla oli aineenvaihdunnan häiriön merkkejä, ja maksaan vaikuttavia virustauteja sairastaneet. Terveiden lasten ALAT-arvon normaalialueen yläraja (95-persentiili) oli pojilla 26 U/L ja tytöillä 22 U/L, eli huomattavasti matalampi kuin on aiemmin esitetty.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Dalla Valle M, Laatikainen T, Kalliokoski T ym. Childhood obesity in specialist care--searching for a healthy obese child. Ann Med 2015;47:639-54 «PMID: 26575698»PubMed
  2. Huang JS, Barlow SE, Quiros-Tejeira RE ym. Childhood obesity for pediatric gastroenterologists. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2013;56:99-109 «PMID: 23282941»PubMed
  3. Schwimmer JB, Dunn W, Norman GJ ym. SAFETY study: alanine aminotransferase cutoff values are set too high for reliable detection of pediatric chronic liver disease. Gastroenterology 2010;138:1357-64, 1364.e1-2 «PMID: 20064512»PubMed