Takaisin

Rasvamaksa

Näytönastekatsaukset
Lihavuus (lapset) Työryhmä
7.5.2012

Näytön aste: C

Lihavilla nuorilla näyttää esiintyvän kohonneita ALAT-arvoja rasvamaksaan sopien.

Laajassa yhdysvaltalaisessa 17–18-vuotiaan koululaisten aineistossa «Schwimmer JB, McGreal N, Deutsch R ym. Influence o...»1 (N = 2 575) tutkittiin 127 lihavan nuoren (BMI > 30 kg/m2) seerumin ALAT-pitoisuus. Krooniset maksataudit suljettiin pois aineistosta. Selittämättömästä syystä kohonnut ALAT-arvo todettiin 23 %:lla lihavista nuorista, ja sen tulkittiin johtuvan rasvamaksasta. ALAT oli useammin koholla lihavilla pojilla kuin tytöillä (24/54 vs 5/73; p < 0.0001).

  • Tutkimuksen laatu: hyvä
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kyseenalainen (aineisto oli multietninen)

Kirjallisuutta

  1. Schwimmer JB, McGreal N, Deutsch R ym. Influence of gender, race, and ethnicity on suspected fatty liver in obese adolescents. Pediatrics 2005;115:e561-5 «PMID: 15867021»PubMed