Takaisin

Lasten lihavuus ja unenaikaiset hengityshäiriöt

Näytönastekatsaukset
Riitta Veijola
3.3.2020

Näytön aste: B

Lihavilla lapsilla, etenkin yli 8-vuotiailla, esiintyy unenaikaisia hengityshäiriöitä ilmeisesti useammin kuin normaalipainoisilla, ja lihavuus on niiden itsenäinen riskitekijä.

Katsausartikkeli vuodelta 2011 «Wise MS, Nichols CD, Grigg-Damberger MM ym. Execut...»1 selvitti lasten lihavuuden ja unenaikaisten hengityshäiriöiden välistä yhteyttä ja unipolygrafian tarpeellisuutta yhteensä 34 alkuperäisartikkelin perusteella. Useissa tutkimuksissa (n=9) unenaikaiset hengityshäiriöt (sleep related breathing disorders, SRBD) olivat yleisempiä ja vaikea-asteisempia lihavilla lapsilla kuin normaalipainoisilla. Yli 8-vuotiailla lihavuus lisäsi merkitsevästi SRBD:n riskiä ja näyttö oli kohtalaisen vahva. Useat tutkimukset (n=7) vahvistivat, että lihavuus on itsenäinen riskitekijä SRBD:n kehittymiselle. Yhteys lihavuuden ja SRBD:n välillä ei kuitenkaan näytä olevan yhtä vahva kuin aikuisilla. Nielurisojen hypertrofia lisäsi SRBD:n riskiä lihavilla lapsilla ja nielurisaleikkauksen jälkeen lihavilla lapsilla oli edelleen normaalipainoisia suurempi riski jäljellejääneisiin unenaikaisiin hengityshäiriöihin. Lihavilla lapsilla SRBD on yhteydessä hypertensioon, metaboliseen oireyhtymään ja rasvamaksaan. Unipolygrafia todettiin hyödylliseksi SRBD:n diagnostiikassa ja mahdollisen hoidon jälkeisessä seurannassa. Kotona tapahtuva happisaturaation seuranta todettiin epäherkäksi menetelmäksi SRBD:n diagnostiikassa, eikä se korvaa unipolygrafiaa.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: hyvä

Kommentti: Mikäli lihavalla lapsella on unenaikaisiin hengityshäiriöihin viittavia oireita, suositellaan unipolygrafian suorittamista SRBD-diagnoosin varmistamiseksi ja sen vaikeusasteen luokittelemiseksi «Wise MS, Nichols CD, Grigg-Damberger MM ym. Execut...»1 «Styne DM, Arslanian SA, Connor EL ym. Pediatric Ob...»2.

Kirjallisuutta

  1. Wise MS, Nichols CD, Grigg-Damberger MM ym. Executive summary of respiratory indications for polysomnography in children: an evidence-based review. Sleep 2011;34:389-98AW «PMID: 21359088»PubMed
  2. Styne DM, Arslanian SA, Connor EL ym. Pediatric Obesity-Assessment, Treatment, and Prevention: An Endocrine Society Clinical Practice Guideline. J Clin Endocrinol Metab 2017;102:709-757 «PMID: 28359099»PubMed