Takaisin

Lapsuusiän lihavuuden jatkuminen aikuisuuteen

Näytönastekatsaukset
Harri Niinikoski
3.3.2020

Näytön aste: A

Lapsuus- ja nuoruusiässä todettu ylipainoisuus ja lihavuus ennustavat myöhempää ylipainoisuuden riskiä.

Evensen ja työtoverit «Evensen E, Wilsgaard T, Furberg AS ym. Tracking of...»1 tutkivat Tromsossa, Norjassa Fit Future tutkimuksessa 532 lasta ja nuorta. He totesivat, että lapsilla, jotka olivat ylipainoisia tai lihavia 5–7 vuoden iässä, oli noin 11-kertainen riski olla ylipainoinen tai lihava 15–17 vuoden iässä (verrattuna lapsiin, jotka olivat normaalipainoisia 5–7 vuoden iässä). 60 % ylipainoisista/lihavista 5–7-vuotiaista lapsista oli edelleen ylipainoisia/lihavia 10 vuotta myöhemmin.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Deshmukh-Taskar ja työtoverit «Deshmukh-Taskar P, Nicklas TA, Morales M ym. Track...»2 tutkivat Bogalusa Heart Studyssa Louisianassa 841 iältään 19–35-vuotiasta aikuista, jotka olivat ottaneet osaa epidemiologiseen tutkimukseen 9–11 vuoden iässä. He totesivat, että 62 % niistä, jotka olivat painoindeksiltään korkeimmassa neljänneksessä lapsena, olivat samassa neljänneksessä myös aikuisena. Yläneljänneksessä lapsena olleista vain 15 % oli aikuisena 1–2 neljänneksessä (eli alle puolivälin BMI:ssä), ja vain 2,3 % lapsena ylipainoisista oli normaalipainoisia aikuisena.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Aarestrup ja työtoverit «Aarestrup J, Bjerregaard LG, Gamborg M ym. Trackin...»3 tutkivat 72 959 vuosina 1930–1989 syntyneen kööpenhaminalaismiehen ja 25 252 naisen painoindeksin 7- ja 13-vuotiaina sekä aikuisena. He totesivat, että normaalipainoiseen 7-vuotiaaseen verrattuna ylipainoisen lapsen riski olla ylipainoinen 18–19-vuotiaana oli naisilla10-kertainen ja miehillä 14-kertainen. 60–69 vuoden iässä vastaava riskiluku oli 5,5 (miehet) ja 1,6 (naiset). Eläkeiässä myös muut sairaudet vaikuttavat painoon.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Evensen E, Wilsgaard T, Furberg AS ym. Tracking of overweight and obesity from early childhood to adolescence in a population-based cohort - the Tromsø Study, Fit Futures. BMC Pediatr 2016;16:64 «PMID: 27165270»PubMed
  2. Deshmukh-Taskar P, Nicklas TA, Morales M ym. Tracking of overweight status from childhood to young adulthood: the Bogalusa Heart Study. Eur J Clin Nutr 2006;60:48-57 «PMID: 16132057»PubMed
  3. Aarestrup J, Bjerregaard LG, Gamborg M ym. Tracking of body mass index from 7 to 69 years of age. Int J Obes (Lond) 2016;40:1376-83 «PMID: 27168050»PubMed