Takaisin

Vanhempien lihavuus lapsuusiän lihavuuden riskitekijänä

Näytönastekatsaukset
Käypä hoito -työryhmä Lihavuus (lapset, nuoret ja aikuiset)
3.3.2020

Näytön aste: B

Vanhempien lihavuus on ilmeisesti lapsuusiän lihavuuden riskitekijä.

Pohjoissuomalaisessa seurantatutkimuksessa «Laitinen J, Power C, Järvelin MR. Family social cl...»1 (N = 6 280/12 068) selvitettiin BMI:n kehitystä syntymässä sekä 1, 14 ja 31 vuoden iässä sekä sen suhdetta äidin BMI:hin. Lihavien äitien lasten BMI oli suurempi 1, 14 ja 31 vuoden iässä.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: hyvä

Suomalaisessa poikkileikkaustutkimuksessa «Fogelholm M, Nuutinen O, Pasanen M ym. Parent-chil...»2 verrattiin lihavia (N = 129) ja normaalipainoisia (N = 142) 9-vuotiaita lapsia. Lihavien lasten isien ja äitien BMI oli normaalipainoisien lasten vanhempia suurempi (äidit: BMI = 23,4 kg/m2 vs 25,9 kg/m2, tytöt, 24,0 kg/m2 vs 26,5 kg/m2, pojat, p < 0,001; isät: BMI = 25,4 kg/m2 vs 27,1 kg/m2, tytöt, 25,4 kg/m2 vs 27,7 kg/m2, pojat, p < 0,001).

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus: hyvä

Saksalaisessa 5–7-vuotiaita lapsia koskeneessa poikkileikkaustutkimuksessa «Danielzik S, Czerwinski-Mast M, Langnäse K ym. Par...»3 (N = 248 000) lasten ylipainoisuuden merkittäviä riskitekijöitä olivat vanhempien ylipainoisuus, alhainen sosio-ekonominen asema ja suuri syntymäpaino.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus: kohtalainen

Kirjallisuutta

  1. Laitinen J, Power C, Järvelin MR. Family social class, maternal body mass index, childhood body mass index, and age at menarche as predictors of adult obesity. Am J Clin Nutr 2001;74:287-94 «PMID: 11522550»PubMed
  2. Fogelholm M, Nuutinen O, Pasanen M ym. Parent-child relationship of physical activity patterns and obesity. Int J Obes Relat Metab Disord 1999;23:1262-8 «PMID: 10643682»PubMed
  3. Danielzik S, Czerwinski-Mast M, Langnäse K ym. Parental overweight, socioeconomic status and high birth weight are the major determinants of overweight and obesity in 5-7 y-old children: baseline data of the Kiel Obesity Prevention Study (KOPS). Int J Obes Relat Metab Disord 2004;28:1494-502 «PMID: 15326465»PubMed