Takaisin

Imetys ja lasten lihominen myöhemmin

Näytönastekatsaukset
Harri Niinikoski
3.3.2020

Näytön aste: C

Imetys saattaa ehkäistä lapsen myöhempää lihomista.

Pesharat Pour ja työtoverit «Besharat Pour M, Bergström A, Bottai M ym. Age at ...»1 tutkivat 2 278 tukholmalaislasta 16 vuoden ikään asti ja totesivat, että kantaruotsalaisaineistossa lyhyt imetys lisäsi lapsilla myöhemmän suuren BMI:n riskiä, mutta maahanmuuttaja-aineistossa tilanne oli päinvastoin.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus: hyvä

Martin ja työtoverit «Martin RM, Kramer MS, Patel R ym. Effects of Promo...»2 jakoivat vuosina 1996–1997 34 valkovenäläistä synnytysklinikkaa joko imetysinterventioon (7 064 lasta) tai kontrolleiksi (6 493 lasta) ja seurasivat lapsia 16 vuoden ikään asti. Imetys ei vähentänyt ylipainon tai lihavuuden riskiä vaan itse asiassa hieman jopa lisäsi sitä: ylipaino OR 1,14 (luottamusväli 1,02–1,28) ja lihavuus 1,09 (luottamusväli 0,92–1,29).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus: hyvä

Van der Willik ja työtoverit «van der Willik EM, Vrijkotte TG, Altenburg TM ym. ...»3 tutkivat ylipainoisia joko rinta- tai korvikemaitoa saavia 6 kuukauden ikäisiä lapsia 3 367 amsterdamilaislapsen aineistossa ja seurasivat heitä 6 vuoden ikään asti. Myöhemmän ylipainon riski oli 4,1-kertainen 6 kuukauden ikäisillä ylipainoisilla lapsilla riippumatta siitä, olivatko he imetettyjä vai saivatko he korvikemaitoa.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus: hyvä

Grube ja työtoverit «Grube MM, von der Lippe E, Schlaud M ym. Does brea...»4 tutkivat 8 034 saksalaislapsen aineistossa (KiGGS study) rintamaidon ja myöhemmän ylipainon riskiä ja totesivat, että 7–10 vuoden iässä ylipainoisuuden riski oli 0,81-kertainen (ja lihavuuden 0,75-kertainen) niillä lapsilla, joita oli imetetty > 4 kuukauden ajan sitä lyhyemmän ajan imetettyihin verrattuna. Muissa ikäpisteissä eroa ei havaittu.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus: hyvä

Oddy ja työtoverit «Oddy WH, Mori TA, Huang RC ym. Early infant feedin...»5 totesivat australialaisessa RAINE-tutkimuksessa, että lapset, joita oli imetetty < 4 kuukautta, olivat isommassa lihavuusriskissä 1–8 vuoden iässä kuin lapset, joita oli imetetty > 12 kuukautta. Lapset, joille oli aloitettu muu kuin äidinmaito < 6 kuukauden iässä, olivat 20-vuotiaina isommassa ylipaino/lihavuusriskissä (OR 1,47, luottamusväli 1,12–1,93).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Wallby ja työtoverit «Wallby T, Lagerberg D, Magnusson M. Relationship B...»6 tutkivat 30 508 ruotsalaislapsen aineistossa (vuosina 2002–2007) lihavuusriskiä 4 vuoden iässä. He totesivat, että yli 4 kuukautta jatkunut äidinmaidon saanti saattaa vähentää lapsen lihavuusriskiä 4 vuoden iässä.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus: hyvä

Gibson ja työtoveri «Gibson LA, Hernández Alava M, Kelly MP ym. The eff...»7 tutkivat Millenium Cohort Studyssä Iso-Britanniassa imetyksen kestoa ja lapsen lihomisriskiä ja totesivat, että 7 vuoden iässä 4 kuukautta pelkkää äidinmaitoa saaneilla lapsilla oli 2 % pienempi BMI kuin niillä, joita ei ollut koskaan imetetty.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus: hyvä

Estevez-Gonzales ja työtoverit «Estévez-González MD, Santana Del Pino A, Henríquez...»8 tutkivat 1 812 lasta Kanarian saarilla ja totesivat, että lapset, joita imetettiin 6 kuukautta, ja lasten, joita ei imetetty, adiposity rebound -ikä oli täsmälleen sama (3,61 vs. 3,64 vuotta).

 • Tutkimuksen laatu: keskinkertainen
 • Sovellettavuus: kohtalainen

Morgen ja työtoverit «Morgen CS, Ängquist L, Baker JL ym. Breastfeeding ...»9 tutkivat tanskalaisessa syntymäkohorttitutkimuksessa 7- ja 11-vuotiaita lapsia. Rintaruokinnan kesto ei vaikuttanut lapsen BMI:hin 7 tai 11 vuoden iässä.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus: hyvä

Whaley ja työtoverit «Whaley SE, Koleilat M, Leonard S ym. Breastfeeding...»10tutkivat Kalifornian meksikolaistaustaisessa lapsiväestössä (n = 39 801) ylipainon ja imetyksen keston yhteyttä ja totesivat, että 2–5 vuoden iässä lihavuudella ja imetyksen kestolla oli yhteys siten, että 1 kuukauden imetyksen keston lisääminen vähentää lihavuusriskiä 1 %:lla.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus: kohtalainen

Sirkka ja työtoverit «Sirkka O, Vrijkotte T, Halberstadt J, Abrahamse-Be...»11 tutkivat amsterdamilaistutkimuksessa imetyksen vaikutuksia BMI:hin eri etnisissä ryhmissä. He totesivat, että yksinomainen rintaruokinta > 6 kuukauden ajan johti pienempään BMI-SDS:ään tietyissä SES-ryhmissä (esim. keskikertainen koulutustaso, korkean tai matalan riskin asuinympäristö), ja päättelivät, että imetyksen keston vaikutukset lihavuusriskiin vaihtelevat ympäristötekijöistä riippuen.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus: kohtalainen

Bell ja työtoverit «Bell KA, Wagner CL, Feldman HA ym. Associations of...»12 tutkivat Etelä-Carolinassa 214 keskimäärin 7 kuukauden ikään asti imetetyn ja 62 korvikeruokitun lapsen kehonkoostumusta ja totesivat, että korvikeruokittujen lasten paino nousi nopeammin, mutta se koostui ei-rasvakudoksesta.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus: kohtalainen

Eny ja työtoverit «Eny KM, Chen S, Anderson LN ym. Breastfeeding dura...»13 tutkivat 5 905 kanadalaislapsen kasvua 10 vuoden ikään asti (TARGet Kids!). Alle 6 kuukautta imetetyillä lapsilla BMI-SDS oli noin 0,1–0,2 suurempi 1,5, 3 ja 6 vuoden iässä kuin lapsilla, joita oli imetetty > 6 kuukautta, mutta ero hävisi 10 vuoden ikään mennessä.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus: hyvä

Azad ja työtoverit «Azad MB, Vehling L, Chan D ym. Infant Feeding and ...»14 totesivat CHILD-kanadalaistutkimuksessa, että pitempään täysimetetyt lapset olivat vuoden iässä hoikempia kuin korvikemaitoa saaneet. Lyhyt korvikelisä synnytyssairaalassa ei lisännyt ylipainon riskiä.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus: kohtalainen

Kirjallisuutta

 1. Besharat Pour M, Bergström A, Bottai M ym. Age at adiposity rebound and body mass index trajectory from early childhood to adolescence; differences by breastfeeding and maternal immigration background. Pediatr Obes 2017;12:75-84 «PMID: 26910193»PubMed
 2. Martin RM, Kramer MS, Patel R ym. Effects of Promoting Long-term, Exclusive Breastfeeding on Adolescent Adiposity, Blood Pressure, and Growth Trajectories: A Secondary Analysis of a Randomized Clinical Trial. JAMA Pediatr 2017;171:e170698 «PMID: 28459932»PubMed
 3. van der Willik EM, Vrijkotte TG, Altenburg TM ym. Exclusively breastfed overweight infants are at the same risk of childhood overweight as formula fed overweight infants. Arch Dis Child 2015;100:932-7 «PMID: 26044134»PubMed
 4. Grube MM, von der Lippe E, Schlaud M ym. Does breastfeeding help to reduce the risk of childhood overweight and obesity? A propensity score analysis of data from the KiGGS study. PLoS One 2015;10:e0122534 «PMID: 25811831»PubMed
 5. Oddy WH, Mori TA, Huang RC ym. Early infant feeding and adiposity risk: from infancy to adulthood. Ann Nutr Metab 2014;64:262-70 «PMID: 25300269»PubMed
 6. Wallby T, Lagerberg D, Magnusson M. Relationship Between Breastfeeding and Early Childhood Obesity: Results of a Prospective Longitudinal Study from Birth to 4 Years. Breastfeed Med 2017;12:48-53 «PMID: 27991826»PubMed
 7. Gibson LA, Hernández Alava M, Kelly MP ym. The effects of breastfeeding on childhood BMI: a propensity score matching approach. J Public Health (Oxf) 2017;39:e152-e160 «PMID: 27613768»PubMed
 8. Estévez-González MD, Santana Del Pino A, Henríquez-Sánchez P, Peña-Quintana L, Saavedra-Santana P. Breastfeeding during the first 6 months of life, adiposity rebound and overweight/obesity at 8 years of age. Int J Obes (Lond) 2016;40:10-3
 9. Morgen CS, Ängquist L, Baker JL ym. Breastfeeding and complementary feeding in relation to body mass index and overweight at ages 7 and 11 y: a path analysis within the Danish National Birth Cohort. Am J Clin Nutr 2018;107:313-322 «PMID: 29566190»PubMed
 10. Whaley SE, Koleilat M, Leonard S ym. Breastfeeding Is Associated With Reduced Obesity in Hispanic 2- to 5-Year-Olds Served by WIC. J Nutr Educ Behav 2017;49:S144-S150.e1 «PMID: 28689551»PubMed
 11. Sirkka O, Vrijkotte T, Halberstadt J, Abrahamse-Berkeveld M, Hoekstra T, Seidell J, Olthof M. Prospective associations of age at complementary feeding and exclusive breastfeeding duration with body mass index at 5-6 years within different risk groups. Pediatr Obes 2018 Apr 25. doi: 10.1111/ijpo.12289. [Epub ahead of print]
 12. Bell KA, Wagner CL, Feldman HA ym. Associations of infant feeding with trajectories of body composition and growth. Am J Clin Nutr 2017;106:491-498 «PMID: 28659299»PubMed
 13. Eny KM, Chen S, Anderson LN ym. Breastfeeding duration, maternal body mass index, and birth weight are associated with differences in body mass index growth trajectories in early childhood. Am J Clin Nutr 2018;107:584-592 «PMID: 29635496»PubMed
 14. Azad MB, Vehling L, Chan D ym. Infant Feeding and Weight Gain: Separating Breast Milk From Breastfeeding and Formula From Food. Pediatrics 2018;142: «PMID: 30249624»PubMed