Takaisin

Amiodaroni eteisvärinän rytminsiirrossa

Näytönastekatsaukset
Pekka Raatikainen
11.3.2017

Näytön aste: B

Amiodaroni palauttaa sinusrytmin akuutissa eteisvärinässä tehokkaammin kuin lumelääke.

Meta-analyysit:

Chevalierin ym. «Chevalier P, Durand-Dubief A, Burri H ym. Amiodaro...»1 tekemässä meta-analyysissä oli mukana yhteensä 6 satunnaistettua tutkimusta (n=595). Tutkijat eivät havainneet amiodaronin ja lumelääkkeen välillä tilastollisesti merkitsevää eroa 1–2 tunnin kohdalla, mutta 6–8 tunnin (riskisuhde 1,23, p = 0,022) ja 24 tunnin kohdalla (riskisuhde 1,44, p < 0,001) amiodaroni palautti sinusrytmin merkitsevästi tehokkaammin kuin lumelääke alle viikon kestäneessä eteisvärinässä.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Hillemanin ja Spinlerin «Hilleman DE, Spinler SA. Conversion of recent-onse...»2 meta-analyysissä oli mukana 18 satunnaistettua tutkimusta, joissa tutkittiin amiodaronin tehoa vastikään (< 7 vuorokautta) alkaneen eteisvärinän rytminsiirrossa. Potilaista 550 sai amiodaronia, 451 jotain muuta rytmihäiriölääkettä ja 202 lumelääkettä. Lumelääkeryhmässä sinusrytmi palautui 60 %:lla ja amiodaroniryhmässä 82 %:lla potilaista (p = 0,03) 24 tunnin kuluessa lääkkeen annosta.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Khan ym. «Khan IA, Mehta NJ, Gowda RM. Amiodarone for pharma...»3 tekemässä 19 erillisen tutkimuksen analyysissä todettiin, että laskimonsisäisesti annetun amiodaronin teho tuoreen eteisvärinän (kesto < 2 viikkoa) rytminsiirrossa vaihtelee suuresti. Amiodaroni bolus (3–7 mg/kg) tehoaa 34–69 % ja infuusio (900–3 000 mg/vrk) 55–95 % tapauksista. Vain suuri annos (>1 500 mg/vrk) näyttää olevan lumelääkettä tehokkaampi. Sinusrytmin palautuminen kesti keskimäärin 6–8 tuntia. Tutkimuksen laatu on varsin heikko, koska artikkelissa ei ole tarkkaa kuvausta potilaista.

 • Tutkimuksen laatu: heikko
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Satunnaistetut tutkimukset:

Amiodaronia on verrattu lumelääkkeeseen eteisvärinän rytminsiirrossa useissa eri tutkimuksessa. Ainoastaan yhdessä näistä tutkimuksista amiodaroni on osoittautunut lumelääkettä merkitsevästi tehokkaammaksi tuoreen eteisvärinän rytminsiirrossa lyhyellä aikavälillä (1/2–3 tuntia lääkkeen annosta). Sen sijaan pitemmällä aikavälillä (20–24 tuntia) amiodaroni on osoittautunut lumelääkettä merkitsevästi tehokkaammaksi viidessä eri tutkimuksessa. Vuorokauden kohdalla amiodaronin teho on eri tutkimuksissa ollut 80–90 % ja lumelääkkeen teho 40–60 %.

Muutama vuosi sitten julkaistussa suomalaisessa tutkimuksessa «Peuhkurinen K, Niemelä M, Ylitalo A ym. Effectiven...»4 satunnaistettiin 72 akuuttia eteisvärinää (< 48 tuntia) sairastavaa potilasta amiodaroni (30 mg/kg suun kautta) ja lumelääkehoitoon.

Kahdeksan tunnin kohdalla 50 % amiodaronia ja 20 % lumelääkettä saaneista potilaista oli sinusrytmissä (p > 0,0001). 24 tunnin kohdalla vastaavat luvut olivat 87 % vs. 35 %. Sinusrytmi palautui amiodaroniryhmässä keskimäärin 8,7 tunnin ja lumelääkeryhmässä 7,9 tunnin kuluttua lääkkeen annosta.

Kommentti: Kontrolloitujen tutkimusten tulokset ovat vaihdelleet suuresti, mutta meta-analyysien perusteella amiodaroni näyttää palauttavan sinusrytmin tehokkaammin kuin lumelääke. Muihin eteisvärinän rytminsiirtoon käytettyihin lääkkeisiin verrattuna amiodaronin vaikutus alkaa selvästi hitaammin. Pitkäaikaiskäytölle ominaiset sydämen ulkoiset haittavaikutukset ovat lyhytkestoisen laskimonsisäisen annostelun aikana harvinaisia. Amiodaronia voidaan käyttää eteisvärinän rytminsiirrossa myös potilailla, joille ryhmän I lääkkeet ovat vasta-aiheisia. Lisäksi amiodaroni hidastaa johtumista myös oikoradoissa, joten sitä voidaan käyttää harkiten myös WPW-oireyhtymässä «Kochiadakis GE, Igoumenidis NE, Simantirakis EN ym...»5.

Kirjallisuutta

 1. Chevalier P, Durand-Dubief A, Burri H ym. Amiodarone versus placebo and class Ic drugs for cardioversion of recent-onset atrial fibrillation: a meta-analysis. J Am Coll Cardiol 2003;41:255-62 «PMID: 12535819»PubMed
 2. Hilleman DE, Spinler SA. Conversion of recent-onset atrial fibrillation with intravenous amiodarone: a meta-analysis of randomized controlled trials. Pharmacotherapy 2002;22:66-74 «PMID: 11794432»PubMed
 3. Khan IA, Mehta NJ, Gowda RM. Amiodarone for pharmacological cardioversion of recent-onset atrial fibrillation. Int J Cardiol 2003;89:239-48 «PMID: 12767548»PubMed
 4. Peuhkurinen K, Niemelä M, Ylitalo A ym. Effectiveness of amiodarone as a single oral dose for recent-onset atrial fibrillation. Am J Cardiol 2000;85:462-5 «PMID: 10728951»PubMed
 5. Kochiadakis GE, Igoumenidis NE, Simantirakis EN ym. Intravenous propafenone versus intravenous amiodarone in the management of atrial fibrillation of recent onset: a placebo-controlled study. Pacing Clin Electrophysiol 1998;21:2475-9 «PMID: 9825370»PubMed