Takaisin

Amiodaroni eteisvärinän estohoidossa

Näytönastekatsaukset
Pekka Raatikainen
11.3.2017

Näytön aste: A

Amiodaroni estää eteisvärinän uusiutumista tehokkaammin kuin lumelääke.

Channerin ym. tekemässä kaksoissokkotutkimuksessa «Channer KS, Birchall A, Steeds RP ym. A randomized...»1 satunnaistettiin 161 jatkuvaa eteisvärinää sairastavaa potilasta saamaan, joko lumelääkettä tai amiodaronia (400 mg/vrk 2 viikon ajan ja sen jälkeen 200 mg/vrk) 2 viikkoa ennen rytminsiirtoa ja 8 vk tai 52 viikkoa sen jälkeen.

Kahdeksan viikon kuluttua 51 % amiodaronia, mutta vain 16 % lumelääkettä saaneista oli sinusrytmissä (riskisuhde 35 %, p < 0,001). Vuoden seurannassa pitkäkestoinen amiodaronihoito esti eteisvärinän uusiutumista merkitsevästi tehokkaammin kuin lyhytkestoinen amiodaronihoito + lumelääke (49 vs. 33 %, p=0,085).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Lafuente-Lafuente ym. «Lafuente-Lafuente C, Mouly S, Longas-Tejero MA ym....»2 tekemässä 45 tutkimuksen systemaattisessa Cochrane-meta-analyysissä (n = 12 559) oli mukana 4 tutkimusta (n = 673) joissa amiodaronia verrattiin lumelääkkeeseen kohtauksittaisen tai jatkuvan eteisvärinän estohoidossa. Amiodaroni esti eteisvärinän uusiutumista merkitsevästi tehokkaammin kuin lumelääke (riskisuhde 0,19 (95 % luottamusväli 0,14–0,38), p < 0,001).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Laajassa satunnaistetuissa, Kanadassa tehdyissä vertailevissa tutkimuksissa «Roy D, Talajic M, Dorian P ym. Amiodarone to preve...»3 amiodaroni esti eteisvärinän uusiutumista merkitsevästi tehokkaammin kuin sotaloli ja propafenoni. Vitolo ym. osoittivat satunnaistetussa tutkimuksessa «Vitolo E, Tronci M, Larovere MT ym. Amiodarone ver...»4, että amiodaroni on tehokkaampi kuin kinidiini.

Kommentti: Amiodaroni vaikuttaa olevan tehokkain lääke eteisvärinän estohoidossa. Amiodaronilla on kuitenkin monia haittavaikutuksia, minkä takia sitä ei voida pitää ensivaiheen lääkkeenä eteisvärinän hoidossa. Lisäksi amiodaronin käyttö edellyttää monia varotoimia ja potilaan huolellista seurantaa.

Kirjallisuutta

  1. Channer KS, Birchall A, Steeds RP ym. A randomized placebo-controlled trial of pre-treatment and short- or long-term maintenance therapy with amiodarone supporting DC cardioversion for persistent atrial fibrillation. Eur Heart J 2004;25:144-50 «PMID: 14720531»PubMed
  2. Lafuente-Lafuente C, Mouly S, Longas-Tejero MA ym. Antiarrhythmics for maintaining sinus rhythm after cardioversion of atrial fibrillation. Cochrane Database Syst Rev 2007;4:CD005049 «PMID: 17943835»PubMed
  3. Roy D, Talajic M, Dorian P ym. Amiodarone to prevent recurrence of atrial fibrillation. Canadian Trial of Atrial Fibrillation Investigators. N Engl J Med 2000;342:913-20 «PMID: 10738049»PubMed
  4. Vitolo E, Tronci M, Larovere MT ym. Amiodarone versus quinidine in the prophylaxis of atrial fibrillation. Acta Cardiol 1981;36:431-44 «PMID: 7039195»PubMed