Takaisin

Flekainidi eteisvärinän rytminsiirrossa

Näytönastekatsaukset
Pekka Raatikainen
11.3.2017

Näytön aste: A

Flekainidi palauttaa sinusrytmin akuutissa eteisvärinässä tehokkaammin kuin lumelääke.

Satunnaistetut tutkimukset:

Flekainidi on osoittautunut lumelääkettä tehokkaammaksi akuutin eteisvärinän rytminsiirrossa useissa satunnaistetuissa kaksoissokkotutkimuksissa.

Donovan ym. «Donovan KD, Dobb GJ, Coombs LJ ym. Reversion of re...»1 osoittivat satunnaistetussa kaksoissokkotutkimuksessa (n = 102) että laskimonsisäisesti annettu flekainidi (2 mg/kg, maksimi 150 mg 30 minuutin kuluessa) palautti sinusrytmin tunnin kuluessa 57 % potilaista ja lumelääke vain 14 % potilaista (p < 0,001). Kuuden tunnin kohdalla 67% (n = 34) flekainidia ja 35% (n = 18) lumelääkettä saaneista potilaista oli sinusrytmissä (riskisuhde 3,7 95 % luottamusväli 1,5–9,1).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Toisessa satunnaistetussa kaksoissokkotutkimuksessa «Donovan KD, Dobb GJ, Coombs LJ ym. Efficacy of fle...»2 (n = 98), jossa flekainidia verrattiin lumelääkkeeseen ja amiodaroniin, laskimonsisäinen flekainidi palautti sinusrytmin 59 %:lle, amiodaroni 34 %:lle ja lumelääke 22 %:lle potilaista (p < 0,001). Flekainidi oli merkitsevästi lumelääkettä tehokkaampi (riskisuhde 5,1, 95 % luottamusväli 1,54–17,5, p < 0,001) mutta flekainidin ja amiodaronin välillä ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa 2 tunnin kuluttua lääkkeen annosta.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Myös suun kautta annettu flekainidi on tehokkaampi kuin lumelääke akuutin eteisvärinän rytminsiirrossa. Capuccin ym. «Capucci A, Lenzi T, Boriani G ym. Effectiveness of...»3 tekemässä satunnaistetussa monikeskustutkimuksessa (n = 42) suun kautta annettu flekainidi (300 mg kerta-annoksena) palautti sinusrytmin kolmen tunnin kuluessa 68 %:lla ja lumelääke 28 %:lla potilaista. Kahdeksan tunnin kohdalla vastaavat luvut olivat 91 % vs. 48 % (p<0,001).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Verrattaessa suun kautta ja laskimonsisäisesti annettua flekainidia toisiinsa on todettu, että laskimosisäisesti annettuna vaikutus tulee nopeammin, mutta tehossa ei muutoin ole merkitsevää eroa «Crijns HJ, van Wijk LM, van Gilst WH ym. Acute con...»4, «Alp NJ, Bell JA, Shahi M. Randomised double blind ...»5.

Kommentti: Vertailevissa tutkimuksissa flekainidi on osoittautunut sotalolia «Reisinger J, Gatterer E, Heinze G ym. Prospective ...»6 ja verapamiilia «Suttorp MJ, Kingma JH, Lie-A-Huen L ym. Intravenou...»7 tehokkaammaksi ja yhtä tehokkaaksi kuin ibutilidi «Reisinger J, Gatterer E, Lang W ym. Flecainide ver...»8 tai kinidiini «Naccarelli GV, Dorian P, Hohnloser SH ym. Prospect...»9 ja vähintään yhtä tehokas tai tehokkaampi kuin amiodaroni «Capucci A, Lenzi T, Boriani G ym. Effectiveness of...»3, «Zarembski DG, Nolan PE Jr, Slack MK ym. Treatment ...»10. Flekainidilla ei näytä olevan samanlaista sähköisen rytminsiirron tehoa parantavaa vaikutusta kuin ibutilidilla «Climent VE, Marin F, Mainar L ym. Effects of pretr...»11.

Flekainidi saattaa nopeuttaa kammiotaajuutta eteislepatuksessa, minkä takia sitä ei pitäisi käyttää eteislepatuksen rytminsiirrossa. Eteisvärinän rytminsiirrossa potilaalle suositellaan annettavan beetasalpaajaa tai muuta eteiskammiojohtumista hidastavaa lääkettä ennen flekainidia.

Kirjallisuutta

 1. Donovan KD, Dobb GJ, Coombs LJ ym. Reversion of recent-onset atrial fibrillation to sinus rhythm by intravenous flecainide. Am J Cardiol 1991;67:137-41 «PMID: 1898998»PubMed
 2. Donovan KD, Dobb GJ, Coombs LJ ym. Efficacy of flecainide for the reversion of acute onset atrial fibrillation. Am J Cardiol 1992;70:50A-54A; discussion 54A-55A «PMID: 1509999»PubMed
 3. Capucci A, Lenzi T, Boriani G ym. Effectiveness of loading oral flecainide for converting recent-onset atrial fibrillation to sinus rhythm in patients without organic heart disease or with only systemic hypertension. Am J Cardiol 1992;70:69-72 «PMID: 1615873»PubMed
 4. Crijns HJ, van Wijk LM, van Gilst WH ym. Acute conversion of atrial fibrillation to sinus rhythm: clinical efficacy of flecainide acetate. Comparison of two regimens. Eur Heart J 1988;9:634-8 «PMID: 3137061»PubMed
 5. Alp NJ, Bell JA, Shahi M. Randomised double blind trial of oral versus intravenous flecainide for the cardioversion of acute atrial fibrillation. Heart 2000;84:37-40 «PMID: 10862585»PubMed
 6. Reisinger J, Gatterer E, Heinze G ym. Prospective comparison of flecainide versus sotalol for immediate cardioversion of atrial fibrillation. Am J Cardiol 1998;81:1450-4 «PMID: 9645896»PubMed
 7. Suttorp MJ, Kingma JH, Lie-A-Huen L ym. Intravenous flecainide versus verapamil for acute conversion of paroxysmal atrial fibrillation or flutter to sinus rhythm. Am J Cardiol 1989;63:693-6 «PMID: 2493733»PubMed
 8. Reisinger J, Gatterer E, Lang W ym. Flecainide versus ibutilide for immediate cardioversion of atrial fibrillation of recent onset. Eur Heart J 2004;25:1318-24 «PMID: 15288159»PubMed
 9. Naccarelli GV, Dorian P, Hohnloser SH ym. Prospective comparison of flecainide versus quinidine for the treatment of paroxysmal atrial fibrillation/flutter. The Flecainide Multicenter Atrial Fibrillation Study Group. Am J Cardiol 1996;77:53A-59A «PMID: 8607392»PubMed
 10. Zarembski DG, Nolan PE Jr, Slack MK ym. Treatment of resistant atrial fibrillation. A meta-analysis comparing amiodarone and flecainide. Arch Intern Med 1995;155:1885-91 «PMID: 7677555»PubMed
 11. Climent VE, Marin F, Mainar L ym. Effects of pretreatment with intravenous flecainide on efficacy of external cardioversion of persistent atrial fibrillation. Pacing Clin Electrophysiol 2004;27:368-72 «PMID: 15009866»PubMed