Takaisin

Ibutilidi eteisvärinän rytminsiirrossa

Näytönastekatsaukset
Pekka Raatikainen
11.3.2017

Näytön aste: A

Ibutilidi on lumelääkettä tehokkaampi eteisvärinän rytminsiirrossa.

Satunnaistetut tutkimukset:

Ellenbogen ym. «Ellenbogen KA, Stambler BS, Wood MA ym. Efficacy o...»1 vertasivat ibutilidia (0,005, 0,010, 0,015 tai 0,025 mg/kg 10 minuutin infuusiona) lumelääkkeeseen satunnaistetussa kaksoissokkotutkimuksessa, johon osallistui 200 eteisvärinää tai eteislepatusta sairastavaa potilasta. Rytmihäiriön kesto vaihteli kolmesta tunnista 90 vuorokauteen.

Tunnin kuluessa normaali sinusrytmi palautui keskimäärin 34 % ibutilidia (aika sinusrytmin palautumiseen keskimäärin 19 minuuttia) ja 3 % lumelääkettä saaneista potilaista. Kaikkein pienintä (0,005 mg/kg) annosta lukuun ottamatta ibutilidi oli merkitsevästi tehokkaampi kuin lumelääke (p < 0,05). Vasemman eteisen koko, vasemman kammion ejektiofraktio, läppävika ja muut lääkkeet eivät vaikuttaneet merkitsevästi hoidon tuloksiin. Proarytmiaa ibutilidi aiheutti 3,6 % potilaista.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Stambler ym. «Stambler BS, Wood MA, Ellenbogen KA ym. Efficacy a...»2 satunnaistivat 266 eteisvärinää (n = 133) ja eteislepatusta (n = 133) sairastavaa potilasta saamaan joko ibutilidia (1,0 mg + 0,5 mg tai 1,0 mg + 1,0 mg 10 minuutin infuusiona) tai lumelääkettä.

Tässä kaksoissokkotutkimuksessa ibulitidi palautti sinusrytmin merkitsevästi useammin kuin lumelääke (47 % vs 2 %, p < 0,001). Aika sinusrytmin palautumiseen oli keskimäärin 27 minuuttia. Ibutilidi annosten välillä ei ollut merkittävää eroa. Ibutilidi tehosi merkitsevästi paremmin eteislepatukseen kuin eteisvärinään (63 % vs 31 %, p < 0,0001). Rytmihäiriön lyhyt kesto ja normaali vasemman eteisen koko ennakoivat rytminsiirtymistä eteisvärinässä, mutta ei vaikuttanut eteislepauksen hoidon tuloksiin. Hoitoa (kardioversio) vaatinut proarytmia (kääntyvien kärkien kammiotakykardia) ilmeni 1,7 % ibutilidia saaneista potilaista ja lisäksi 6,7 % potilaista ilmeni lyhytkestoista proarymiaa, joka ei vaatinut hoitotoimenpiteitä.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Abi-Mansour ym. «Abi-Mansour P, Carberry PA, McCowan RJ ym. Convers...»3 tekemässä kaksoissokkotutkimuksessa satunnaistettiin 262 eteisvärinää tai eteislepatusta saavaa potilasta saamaan joko ibutilidia (1 mg 10 minuutin infuusiona korkeintaan 2 kertaa 10 minuutin välein) tai vastaavan määrän lumelääkettä suhteessa 5:1. Potilaiden ikä oli 28–88 vuotta ja rytmihäiriön kesto 3 tunnista 90 vuorokauteen.

Normaali sinusrytmi palautui 1,5 tunnin kuluessa 34,9 % potilaista, jotka saivat ibulidia, mutta ei yhdelläkään (0 %) niistä, jotka saivat lumelääkettä (p < 0,0001). Vuorokauden kuluttua sinusrytmissä oli 86,3 % niistä, joilla rytminsiirto onnistui. Ibutilidi tehosi paremmin eteislepatukseen kuin eteisvärinään. Ibutilidi aiheutti hoitoa vaativan kääntyvien kärkien kammiotakykardian 2,3 % potilaista.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Vertailevissa tutkimuksissa ibutilidi on osoittautunut merkitsevästi tehokkaammaksi kuin prokainamidi «Volgman AS, Carberry PA, Stambler B ym. Conversion...»4, «Stambler BS, Wood MA, Ellenbogen KA. Antiarrhythmi...»5, «Stambler BS, Wood MA, Ellenbogen KA. Comparative e...»6, sotaloli «Vos MA, Golitsyn SR, Stangl K ym. Superiority of i...»7 ja yhtä tehokkaaksi kuin amiodaroni «Bernard EO, Schmid ER, Schmidlin D ym. Ibutilide v...»8 ja flekainidi «Reisinger J, Gatterer E, Lang W ym. Flecainide ver...»9 eteisvärinän rytminsiirrossa.

Kommentti: Useimpiin muihin rytmihäiriölääkkeisiin verrattuna ibutilidin etuna on nopea vaikutus ja hyvä teho eteislepatukseen. Lääkkeen käyttöä rajoittaa kuitenkin merkittävä proarytmian vaara. Ibutilidi aiheuttaa kääntyvien kärkien kammiotakykardian keskimäärin 4–8 % potilaista, minkä vuoksi lääke soveltuu käytettäväksi ainoastaan erikoissairaanhoidossa. Yksittäisten tutkimusten tulosten perusteella ibutilidia voidaan turvallisesti käyttää myös potilailla, jotka käyttävät säännöllisesti ryhmän IC lääkkeitä «Hongo RH, Themistoclakis S, Raviele A ym. Use of i...»10 tai amiodaronia «Glatter K, Yang Y, Chatterjee K ym. Chemical cardi...»11.

Kirjallisuutta

 1. Ellenbogen KA, Stambler BS, Wood MA ym. Efficacy of intravenous ibutilide for rapid termination of atrial fibrillation and atrial flutter: a dose-response study. J Am Coll Cardiol 1996;28:130-6 «PMID: 8752805»PubMed
 2. Stambler BS, Wood MA, Ellenbogen KA ym. Efficacy and safety of repeated intravenous doses of ibutilide for rapid conversion of atrial flutter or fibrillation. Ibutilide Repeat Dose Study Investigators. Circulation 1996;94:1613-21 «PMID: 8840852»PubMed
 3. Abi-Mansour P, Carberry PA, McCowan RJ ym. Conversion efficacy and safety of repeated doses of ibutilide in patients with atrial flutter and atrial fibrillation. Study Investigators. Am Heart J 1998;136:632-42 «PMID: 9778066»PubMed
 4. Volgman AS, Carberry PA, Stambler B ym. Conversion efficacy and safety of intravenous ibutilide compared with intravenous procainamide in patients with atrial flutter or fibrillation. J Am Coll Cardiol 1998;31:1414-9 «PMID: 9581743»PubMed
 5. Stambler BS, Wood MA, Ellenbogen KA. Antiarrhythmic actions of intravenous ibutilide compared with procainamide during human atrial flutter and fibrillation: electrophysiological determinants of enhanced conversion efficacy. Circulation 1997;96:4298-306 «PMID: 9416896»PubMed
 6. Stambler BS, Wood MA, Ellenbogen KA. Comparative efficacy of intravenous ibutilide versus procainamide for enhancing termination of atrial flutter by atrial overdrive pacing. Am J Cardiol 1996;77:960-6 «PMID: 8644646»PubMed
 7. Vos MA, Golitsyn SR, Stangl K ym. Superiority of ibutilide (a new class III agent) over DL-sotalol in converting atrial flutter and atrial fibrillation. The Ibutilide/Sotalol Comparator Study Group. Heart 1998;79:568-75 «PMID: 10078083»PubMed
 8. Bernard EO, Schmid ER, Schmidlin D ym. Ibutilide versus amiodarone in atrial fibrillation: a double-blinded, randomized study. Crit Care Med 2003;31:1031-4 «PMID: 12682468»PubMed
 9. Reisinger J, Gatterer E, Lang W ym. Flecainide versus ibutilide for immediate cardioversion of atrial fibrillation of recent onset. Eur Heart J 2004;25:1318-24 «PMID: 15288159»PubMed
 10. Hongo RH, Themistoclakis S, Raviele A ym. Use of ibutilide in cardioversion of patients with atrial fibrillation or atrial flutter treated with class IC agents. J Am Coll Cardiol 2004;44:864-8 «PMID: 15312873»PubMed
 11. Glatter K, Yang Y, Chatterjee K ym. Chemical cardioversion of atrial fibrillation or flutter with ibutilide in patients receiving amiodarone therapy. Circulation 2001;103:253-7 «PMID: 11208685»PubMed