Takaisin

Ruokatorven kautta tehtävä sydämen kaikututkimus eteisvärinän rytminsiirrossa

Näytönastekatsaukset
Pekka Raatikainen
11.3.2017

Näytön aste: A

Eteisvärinän rytminsiirto voidaan tehdä ilman edeltävää antikoagulaatiohoitoa, jos ruokatorven kautta tehtävässä sydämen kaikututkimuksessa (TEE) ei havaita sydämen sisäistä verihyytymää.

Satunnaistetut tutkimukset

ACUTE-tutkimuksessa «Klein AL, Grimm RA, Murray RD ym. Use of transesop...»4 satunnaistettiin 619 potilasta TEE-ohjattuun kardioversioon ja perinteiseen vähintään 3 viikon antikoagulaatiohoidon (INR = 2-3) jälkeen tehtävään kardioversioon. Tutkimuksen ensisijainen päätetapahtuma oli tromboembolisten komplikaatioiden ilmaantuminen rytminsiirron jälkeen. TEE-ryhmässä ne ilmaantuivat viidelle 619 potilaasta (0,8 %) varhaisen rytminsiirron jälkeen ja perinteisen antikoagulaatiohoidon aikana (ei edeltävää TEE-tutkimusta) tehdyn kardioversion jälkeen kolmelle 603 potilaasta (0,5 %, P = 0,50).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Suomalaisessa satunnaistamattomassa seurantatutkimuksessa «Saarela E, Koskela V, Strandberg M ym. Ruokatorven...»12 selvitettiin TEE-ohjatun kardioversion turvallisuutta analysoimalla kaikki kardioversioon liittyvät komplikaatiot 299 peräkkäisellä potilaalla. Tässä aineistossa tromboembolisten komplikaatioiden määrä oli pienempi tai samaa luokkaa (0,3 %) kuin aiemmissa tavanomaista AK-hoito-ohjeistusta noudattaneissa tutkimuksissa. TEE-ohjatun kardioversion turvallisuus on osoitettu myös useimmissa muissa satunnaistamattomissa seurantatutkimuksissa «Cronin P, Sneider MB, Kazerooni EA ym. MDCT of the...»1, «Klein AL, Grimm RA, Murray RD ym. Use of transesop...»4, «Manning WJ, Silverman DI, Gordon SP ym. Cardiovers...»5, «Collins LJ, Silverman DI, Douglas PS ym. Cardiover...»6, «Roijer A, Eskilsson J, Olsson B. Transoesophageal ...»7, «Corrado G, Santarone M, Beretta S ym. Early cardio...»8, «Weigner MJ, Thomas LR, Patel U ym. Early cardiover...»9, «Weber S, Ndrepepa G, Schneider M ym. Two-to-one co...»10, «McNamara RL, Brass LM, Drozda JP Jr ym. ACC/AHA ke...»11.

Kommentti: TEE-ohjattu kardioversio saattaa parantaa rytminsiirron onnistumismahdollisuuksia, mutta sen vaikutus sinusrytmin säilymiseen on vielä epävarmaa. TEE-ohjattu kardioversio edellyttää kaikututkimuksen tekijältä hyvää kokemusta, mikä rajoittaa sen käyttöä.

Kirjallisuutta

 1. Cronin P, Sneider MB, Kazerooni EA ym. MDCT of the left atrium and pulmonary veins in planning radiofrequency ablation for atrial fibrillation: a how-to guide. AJR Am J Roentgenol 2004;183:767-78 «PMID: 15333369»PubMed
 2. Kistler PM, Sanders P, Morton JB ym. Effect of body mass index on defibrillation thresholds for internal cardioversion in patients with atrial fibrillation. Am J Cardiol 2004;94:370-2 «PMID: 15276109»PubMed
 3. Singh J, Mela T, Ruskin J. Images in cardiovascular medicine. Sleep (vagal)-induced atrial fibrillation. Circulation 2004;110:e32-3 «PMID: 15277334»PubMed
 4. Klein AL, Grimm RA, Murray RD ym. Use of transesophageal echocardiography to guide cardioversion in patients with atrial fibrillation. N Engl J Med 2001;344:1411-20 «PMID: 11346805»PubMed
 5. Manning WJ, Silverman DI, Gordon SP ym. Cardioversion from atrial fibrillation without prolonged anticoagulation with use of transesophageal echocardiography to exclude the presence of atrial thrombi. N Engl J Med 1993;328:750-5 «PMID: 8437595»PubMed
 6. Collins LJ, Silverman DI, Douglas PS ym. Cardioversion of nonrheumatic atrial fibrillation. Reduced thromboembolic complications with 4 weeks of precardioversion anticoagulation are related to atrial thrombus resolution. Circulation 1995;92:160-3 «PMID: 7600646»PubMed
 7. Roijer A, Eskilsson J, Olsson B. Transoesophageal echocardiography-guided cardioversion of atrial fibrillation or flutter. Selection of a low-risk group for immediate cardioversion. Eur Heart J 2000;21:837-47 «PMID: 10781356»PubMed
 8. Corrado G, Santarone M, Beretta S ym. Early cardioversion of atrial fibrillation and atrial flutter guided by transoesophageal echocardiography: a single centre 8.5-year experience. Europace 2000;2:119-26 «PMID: 11225938»PubMed
 9. Weigner MJ, Thomas LR, Patel U ym. Early cardioversion of atrial fibrillation facilitated by transesophageal echocardiography: short-term safety and impact on maintenance of sinus rhythm at 1 year. Am J Med 2001;110:694-702 «PMID: 11403753»PubMed
 10. Weber S, Ndrepepa G, Schneider M ym. Two-to-one conduction block between left atrium and right lower pulmonary vein preceding complete vein isolation during radiofrequency current ablation. Pacing Clin Electrophysiol 2004;27:829-30 «PMID: 15189546»PubMed
 11. McNamara RL, Brass LM, Drozda JP Jr ym. ACC/AHA key data elements and definitions for measuring the clinical management and outcomes of patients with atrial fibrillation: A report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Data Standards (Writing Commitee to Develop Data Standards on Atrial Fibrillation). J Am Coll Cardiol 2004;44:475-95 «PMID: 15261958»PubMed
 12. Saarela E, Koskela V, Strandberg M ym. Ruokatorven kautta tehtävä sydämen kaikukuvaus eteisvärinän rytminsiirrossa. Duodecim 2004;120:1575-81 «PMID: 15326964»PubMed
 13. Seto TB, Taira DA, Tsevat J ym. Cost-effectiveness of transesophageal echocardiographic-guided cardioversion: a decision analytic model for patients admitted to the hospital with atrial fibrillation. J Am Coll Cardiol 1997;29:122-30 «PMID: 8996304»PubMed
 14. Klein AL, Murray RD, Becker ER ym. Economic analysis of a transesophageal echocardiography-guided approach to cardioversion of patients with atrial fibrillation: the ACUTE economic data at eight weeks. J Am Coll Cardiol 2004;43:1217-24 «PMID: 15063433»PubMed