Takaisin

Varfariinihoidon hyvä taso on oleellinen aivoinfarktien ehkäisemiseksi

Näytönastekatsaukset
Matti Halinen
11.3.2017

Näytön aste: A

Varfariinihoito estää tehokkaasti aivohalvauksia, kun hoitotasapaino on hyvä. TTR on tällöin yli 70 %.

74:ää perättäistä varfariinia käyttänyttä aivohalvauspotilasta verrattiin 222 rekisteristä valittuun verrokkiin. Aivohalvauksen vaara lisääntyi jyrkästi, kun INR-arvo laski alle kahden. Kun INR-arvo oli 1,7, oli aivohalvauksen vaara kaksinkertainen verrattuna INR 2,0:aan «Hylek EM, Skates SJ, Sheehan MA ym. An analysis of...»1. INR-arvon noustessa yli 3 lisääntyy verenvuodon vaara etenkin yli 75-vuotiailla «Bleeding during antithrombotic therapy in patients...»2.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

SPORTIF III- ja V-tutkimuksista «White HD, Gruber M, Feyzi J ym. Comparison of outc...»3 analysoitiin varfariinihoidon tasapainon (INR-arvot hoitoalueella 2–3) merkitystä kliinisiin tapahtumiin. Varfariinilla hoidettuja oli 3 597 potilasta, ja keskimääräinen hoitoaika oli 16,6 kuukautta. Potilaat jaettiin kolmeen ryhmään: hyvä antikoagulaation tasapaino (TTR, time in therapeutic range eli INR-hoitoalueella > 75 % hoitoajasta), keskinkertainen (TTR 60–75 %) ja huono (TTR < 60 %).

Huonossa, keskinkertaisessa ja hyvässä tasapainossa olleille ilmaantui aivohalvauksia vuotta kohden 2,1 %, 1,34 % ja 1,07 %:lle. Kokonaiskuolleisuus oli vastaavasti 4,20 %, 1,84 % ja 1,69 %. Suuria vuotoja ilmaantui 3,85 %, 1,96 % ja 1,58 %. Varfariinin aikainen ASA-hoito lisäsi keskinkertaisessa tasapainossa olleiden vuotokomplikaatioita merkitsevästi (4,26 %/vuosi – 1,61 %/vuosi) .

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Cardiffin ja Clamorganin alueella Englannissa potilaskertomuksista, laboratorion tietokannasta sekä kuolemansyytilastosta analysoitiin aivohalvauksien ja kuolleisuuden ja antikoagulaatiohoidon INR-tasapainon toisiinsa liittymistä. Aineisto «Morgan CL, McEwan P, Tukiendorf A ym. Warfarin tre...»4 kerättiin vuosilta 1995–2000. Tulokset analysoitiin CHADS2-indeksin mukaan, < 2 (1 749 antikoaguloitua ja 2 580 verrokkia) tai ≥ 2 (486 antikoaguloitua ja 698 verrokkia).

Antikoagulaatiohoito esti aivohalvauksien ilmaantumista vain, kun TTR oli > 70 % hoitoajasta välillä 2–3. Kuolleisuus oli vähäisempi, kun TTR oli > 40 %:a. Aivohalvauksia ilmaantui enemmän niille, joilla TTR oli < 40 %.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Edellä kuvatusta Cardiffin ja Clamorganin alueella hoidettujen eteisvärinäpotilaiden aivohalvauksien ilmaantumista analysoitiin toisessa tutkimuksessa «Currie CJ, Jones M, Goodfellow J ym. Evaluation of...»5 edelleen. Rekistereistä haettiin 6 108 potilasta, joilla oli eteisvärinä ja toistuvien INR-määritysten perusteella antikoagulaatiohoito. Potilaiden aivohalvausriskipisteet olivat CHADS2-indeksillä kaksi tai enemmän. Julkaisun kuvion 1 perusteella arvioituna hyvässä antikoagulaatiohoidon tasapainossa ilmaantui aivohalvauksia yhdelle sadasta potilaasta vuodessa, huonossa hoitotasapainossa yhdeksälle ja ilman antikoagulaatiota olleista seitsemälle.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

 1. Hylek EM, Skates SJ, Sheehan MA ym. An analysis of the lowest effective intensity of prophylactic anticoagulation for patients with nonrheumatic atrial fibrillation. N Engl J Med 1996;335:540-6 «PMID: 8678931»PubMed
 2. Bleeding during antithrombotic therapy in patients with atrial fibrillation. The Stroke Prevention in Atrial Fibrillation Investigators. Arch Intern Med 1996;156:409-16 «PMID: 8607726»PubMed
 3. White HD, Gruber M, Feyzi J ym. Comparison of outcomes among patients randomized to warfarin therapy according to anticoagulant control: results from SPORTIF III and V. Arch Intern Med 2007;167:239-45 «PMID: 17296878»PubMed
 4. Morgan CL, McEwan P, Tukiendorf A ym. Warfarin treatment in patients with atrial fibrillation: observing outcomes associated with varying levels of INR control. Thromb Res 2009;124:37-41 «PMID: 19062079»PubMed
 5. Currie CJ, Jones M, Goodfellow J ym. Evaluation of survival and ischaemic and thromboembolic event rates in patients with non-valvar atrial fibrillation in the general population when treated and untreated with warfarin. Heart 2006;92:196-200 «PMID: 15883133»PubMed