Takaisin

Sotaloli akuutin eteisvärinän rytminsiirrossa

Näytönastekatsaukset
Heikki Huikuri
11.3.2017

Näytön aste: B

Suonensisäisesti tai suun kautta annettu sotaloli ei ole merkitsevästi parempi kuin lumelääke akuutin eteisvärinän rytminsiirrossa (alle 7 vuorokautta).

Sotalolia on verrattu lumelääkkeeseen kahdessa eri tutkimuksessa akuutin eteisvärinän käännössä «Sung RJ, Tan HL, Karagounis L ym. Intravenous sota...»1, «Singh S, Saini RK, DiMarco J ym. Efficacy and safe...»2. Kummassakaan ei sotalolin ja lumelääkkeen välillä ollut merkitsevää eroa. Esim. Sung ym. «Sung RJ, Tan HL, Karagounis L ym. Intravenous sota...»1 havaitsivat, että annoksesta riippuen sotaloli (n = 93) palautti normaalin sinusrytmin 11–13 % potilaista ja lumelääke 14 %:lla.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Sotalolilla on beetasalpaavan ominaisuuden lisäksi repolarisaatiota pidentävä vaikutus (ryhmä III:n vaikutus). Tämän takia se saattaa altistaa kääntyvien kärkien kammiotakykardialle. Huonon tehon ja proarytmian takia sotalolia ei pitäisi käyttää eteisvärinän rytminsiirrossa, vaikka se hidastaa beetasalpaajien tapaan eteisvärinään liittyvää nopeaa kammiovastetta.

Kirjallisuutta

  1. Sung RJ, Tan HL, Karagounis L ym. Intravenous sotalol for the termination of supraventricular tachycardia and atrial fibrillation and flutter: a multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled study. Sotalol Multicenter Study Group. Am Heart J 1995;129:739-48 «PMID: 7900626»PubMed
  2. Singh S, Saini RK, DiMarco J ym. Efficacy and safety of sotalol in digitalized patients with chronic atrial fibrillation. The Sotalol Study Group. Am J Cardiol 1991;68:1227-30 «PMID: 1951086»PubMed