Takaisin

Sotaloli eteisvärinän uusiutumisen estohoidossa

Näytönastekatsaukset
Tarkastanut Juhani Junttila; alkuperäinen kirjoittaja Heikki Huikuri
22.3.2021

Näytön aste: A

Sotaloli estää kohtauksittaisen ja jatkuvan (persistoivan) eteisvärinän uusiutumisen rytminsiirron jälkeen tehokkaammin kuin lumelääke.

Cochrane-meta-analyysissä «Lafuente-Lafuente C, Mouly S, Longas-Tejero MA ym....»1 verrattiin sotalolin tehoa lumeeseen sinusrytmin ylläpidossa lääkkeellisen tai sähköisen rytminsiirron jälkeen paroksysmaalista tai persistoivaa eteisvärinää sairastavilla potilailla. Seuranta-aika oli 1 vuosi. Potilailla oli joko itsenäinen eteisvärinä tai lieväasteinen rakenteellinen sydänsairaus, mutta ei vaikeaa sydämen vajaatoimintaa. QT-ajan tuli olla normaali. Sotalolin vuorokausiannokset olivat 80–320 mg. Analyysi sisälsi 9 satunnaistettua kontrolloitua avointa tai sokkoutettua vertailua vuosilta 1991–2004. Tutkimuksissa sotalolia sai 1 391 potilasta ja lumetta 815 potilasta. Sotaloli puolitti eteisvärinän ilmaantuvuuden (riskisuhde 0,53 (95 % luottamusväli 0,44–0,65).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Tasokas meta-analyysi «Lafuente-Lafuente C, Mouly S, Longas-Tejero MA ym....»1, jossa käytettiin kolmea tietokantaa: Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL) on The Cochrane Library (Issue 2, 2005), MEDLINE (1950 toukokuu 2005) ja EMBASE (1966 toukokuu 2005). Kaksi riippumatonta tutkijaa analysoi tutkimukset ja kaksi riippumatonta tutkijaa tarkasti metodologisen tason. Heterogeenisyys tarkastettiin ja kliinisiltä ominaisuuksiltaan poikkevat tutkimukset hylättiin analyysistä. Analyysissä tarkasteltiin myös lääkkeen vaikutusta kuolleisuuteen ja muihin haittavaikutuksiin.

Eri tutkimuksissa on käytetty vaihtelevia sotaloliannoksia. Pienemmillä annoksilla (alle 240 mg/vrk) sotalolilla on etupäässä beetasalpaajavaikutus. Suuremmilla annoksilla ryhmä III:n rytmihäiriöitä estävät vaikutukset korostuvat. Suuremmilla annoksilla on toisaalta todettu enemmän proarytmisia haittavaikutuksia, jonka takia hoito suositellaan aloitettavaksi sairaalassa erikoislääkärin valvonnassa. Tutkimustulokset ovat hyvin sovellettavissa suomalaisiin potilasaineistoihin.

Kirjallisuutta

  1. Lafuente-Lafuente C, Mouly S, Longas-Tejero MA ym. Antiarrhythmics for maintaining sinus rhythm after cardioversion of atrial fibrillation. Cochrane Database Syst Rev 2007;4:CD005049 «PMID: 17943835»PubMed