Takaisin

Sähköinen rytminsiirto

Näytönastekatsaukset
Juhani Koistinen
11.3.2017

Näytön aste: A

Sähköinen rytminsiirto on lääkkein tehtyä rytminsiirtoa tehokkaampi ja turvallinen.

Södermarkin ym. «Södermark T, Jonsson B, Olsson A ym. Effect of qui...»1 tekemässä tutkimuksessa verrattiin kinidiiniä ja sähköistä rytminsiirtoa sinusrytmin palauttamisessa 176 potilaalla, joilla oli eteisvärinä. Kinidiini palautti sinusrytmin 43 %:sti, kun taas sähköinen rytminsiirto onnistui kaikilla niilläkin, joilla kinidiini oli tehoton.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Van Gelderin ym. «Van Gelder IC, Crijns HJ, Van Gilst WH ym. Predict...»2 tutkimuksessa (n = 246) selviteltiin sähköisen rytminsiirron välittömiä ja pitkäaikaisia tuloksia. Sähköinen rytminsiirto palautti sinusrytmin 70 % eteisvärinä- ja 96 % eteislepatuspotilaista. Logistisessa regressioanalyysissä rytmihäiriön kesto (p < 0,001), rytmihäiriön tyyppi (eteisvärinä vs eteislepatus, p < 0,02) ja potilaiden ikä (p < 0,05) vaikuttivat merkitsevästi rytminsiirron onnistumiseen. Sähköinen rytminsiirto ei aiheuttanut merkittäviä komplikaatioita.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Oralin ym. «Oral H, Souza JJ, Michaud GF ym. Facilitating tran...»3 tekemässä satunnaistetussa kaksoisokkotutkimuksessa 100 eteisvärinäpotilasta potilasta satunnaistettiin ibutilidilla tehtävään rytminsiirtoon (n = 50) tai sähköiseen rytminsiirtoon (n = 50). Sähköinen rytminsiirto palautti sinusrytmin 72 %:lla ja ibutilidi 20 %:lla potilaista (p < 0,001).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Södermark T, Jonsson B, Olsson A ym. Effect of quinidine on maintaining sinus rhythm after conversion of atrial fibrillation or flutter. A multicentre study from Stockholm. Br Heart J 1975;37:486-92 «PMID: 1093559»PubMed
  2. Van Gelder IC, Crijns HJ, Van Gilst WH ym. Prediction of uneventful cardioversion and maintenance of sinus rhythm from direct-current electrical cardioversion of chronic atrial fibrillation and flutter. Am J Cardiol 1991;68:41-6 «PMID: 2058558»PubMed
  3. Oral H, Souza JJ, Michaud GF ym. Facilitating transthoracic cardioversion of atrial fibrillation with ibutilide pretreatment. N Engl J Med 1999;340:1849-54 «PMID: 10369847»PubMed