Takaisin

Harvan sykkeen tahdistus eteisvärinän estohoitona

Näytönastekatsaukset
Juhani Koistinen
11.3.2017

Näytön aste: B

Jos potilaalla on todettu perinteinen tahdistinhoidon indikaatio, eteistahdistus näyttää vähentävän eteisvärinän ilmaantuvuutta verrattaessa kammiotahdistukseen.

Jos potilaalla on todettu perinteinen tahdistinhoidon indikaatio, eteistahdistus näyttää vähentävän eteisvärinän ilmaantuvuutta verrattaessa kammiotahdistukseen. Tanskassa tehdyssä tutkimuksessa «Andersen HR, Nielsen JC, Thomsen PE ym. Long-term ...»1 verrattiin eteis-ja kammiotahdistusta 225 potilaalla, joilla oli sinussolmukkeen toimintahäiriö.

Eteistahdistus (n = 110) vähensi merkitsevästi kammiotahdistukseen (n = 115) verrattuna eteisvärinän ilmaantumista (riskisuhde 0,54; 95 % luottamusväli 0,33–0,89). Tämän lisäksi eteistahdistus vähensi merkitsevästi kuolleisuutta, tromboembolisia komplikaatioita ja vaikeaa sydämen vajaatoimintaa.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Lamas ym. «Lamas GA, Lee KL, Sweeney MO ym. Ventricular pacin...»2 vertasivat kammiotahdistusta ja fysiologista tahdistusta 2 010 potilaalla, joilla oli sinussolmukkeen toimintahäiriö. Potilaat jaettiin kahteen ryhmään, joista 1 014 potilaasta satunnaistettiin eteis-kammiotahdistukselle ja 996 kammiotahdistukselle.

33 kuukauden seurannassa ryhmien välillä ei todettu ero kuolleisuudessa. Sen sijaan eteisvärinän riski oli eteis-kammiotahdistetussa ryhmässä pienempi kuin kammiotahdistetussa ryhmässä (riskisuhde 0,79; 95 %:n luottamusväli, 0,66–0,94, p= 0,008).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Mikäli potilaalla on todettu perinteinen tahdistinhoidon indikaatio, eteisvärinän riski vähenee eteistahdistuksen myötä verrattaessa kammiotahdistukseen.

Kirjallisuutta

  1. Andersen HR, Nielsen JC, Thomsen PE ym. Long-term follow-up of patients from a randomised trial of atrial versus ventricular pacing for sick-sinus syndrome. Lancet 1997;350:1210-6 «PMID: 9652562»PubMed
  2. Lamas GA, Lee KL, Sweeney MO ym. Ventricular pacing or dual-chamber pacing for sinus-node dysfunction. N Engl J Med 2002;346:1854-62 «PMID: 12063369»PubMed