Takaisin

Propafenoni eteisvärinän uusiutumisen estohoidossa

Näytönastekatsaukset
Hannu Parikka
20.2.2017

Näytön aste: A

Propafenoni estää eteisvärinän uusiutumista tehokkaammin kuin lumelääke.

Cochrane-analyysi «Lafuente-Lafuente C, Mouly S, Longas-Tejero MA ym....»1 käsitti 5 satunnaistettua lumevertailtua sokkoutettua, kontrolloitua tutkimusta vuosilta 1997–2004. Sinusrytmin pysyvyyttä tarkasteltiin sähköisen tai lääkkeellisen rytminsiirron jälkeen vuoden ajan. Potilailla oli joko itsenäinen eteisvärinä tai sellainen rakenteellinen sydänsairaus, joka ei ollut vasta-aiheena propafenonin käytölle. Propafenonia sai 720 potilasta ja lumetta annettiin 378:lle. Propafenonin vuorokausiannokset vaihtelivat 450–900 mg. Propafenoni vähensi erittäin merkittävästi eteisvärinän uusiutumista (riskisuhde 0,37; 95 % luottamusväli 0,28–0,48).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Tasokas meta-analyysi, jossa käytettiin kolmea tietokantaa: Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL) on The Cochrane Library (Issue 2, 2005), MEDLINE (1950 toukokuu 2005) ja EMBASE (1966 toukokuu 2005). Kaksi riippumatonta tutkijaa analysoi tutkimukset ja kaksi riippumatonta tutkijaa tarkasti metodologisen tason. Heterogeenisyys tarkastettiin, ja kliinisiltä ominaisuuksiltaan poikkeavat tutkimukset hylättiin analyysistä. Varsinaista alkuperäistutkimusdataa ei tässä analyysissä näytetä, mutta viitteistä ne ovat löydettävissä. Analyysissä tarkasteltiin myös lääkkeen vaikutusta kuolleisuuteen ja muihin haittavaikutuksiin. Loppupäätelmä vastaa myös kliinistä kokemusta propafenonin käytettävyydestä.

Kirjallisuutta

  1. Lafuente-Lafuente C, Mouly S, Longas-Tejero MA ym. Antiarrhythmics for maintaining sinus rhythm after cardioversion of atrial fibrillation. Cochrane Database Syst Rev 2007;4:CD005049 «PMID: 17943835»PubMed