Takaisin

Kalsiuminestäjät akuutin eteisvärinän rytminsiirrossa

Näytönastekatsaukset
Hannu Parikka
20.2.2017

Näytön aste: B

Kalsiuminestäjät eivät ilmeisesti palauta sinusrytmiä akuutissa eteisvärinässä.

Suttorp ym. «Suttorp MJ, Kingma JH, Lie-A-Huen L ym. Intravenou...»1 vertasivat suonensisäisen verapamiilin ja flekainidin tehoa 40 potilaalla, joilla oli eteisvärinää tai eteislepatusta. Verapamiili 10 mg/1 minuutissa hidasti kammiovastetta merkittävästi kaikilla potilailla, mutta palautti sinusrytmin vain 6 %:lla potilaita. Flekainidi 2 mg/kg/10 minuuttia sen sijaan palautti sinusrytmin 82 %:lla potilaista.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Platia ym. «Platia EV, Michelson EL, Porterfield JK ym. Esmolo...»2 vertasivat suonensisäisesti annettuna verapamiilia ja ultralyhyttä beetasalpaajaa, esmololia, yhteensä 45:llä eteisvärinä ja -lepatuspotilaalla. Verapamiili hidasti rytmihäiriön kammiovastetta merkittävästi (142:sta 97:ään lyöntiin minuutissa, p < 0,001) kuten myös esmololi (139:stä 100:aan lyöntiin minuutissa, p < 0,001). Esmololi palautti tehokkaammin sinusrytmin kuin verapamiili (50 % vs 12 %, p < 0,03). Molempien lääkkeiden havaittiin aiheuttavan haittavaikutuksena lievää hypotensiota.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Barranco ym. «Barranco F, Sanchez M, Rodriguez J ym. Efficacy of...»3 tutkivat verapamiilin ja flekainidin tehoa akuutissa supraventrikulaarisessa takykardiassa 30 hengitysvajauksesta kärsivällä tehohoitopotilaalla. Flekainidia annettiin 2 mg/kg 10 minuutin ajan ja sitten infuusiona 1,5 mg/kg 1 tunnin ajan. Verapamiilia annettiin 0,15 mg/kg 5 minuutin ajan ja sitten jatkuvana infuusiona 0,005 mg/kg/min 1 tunnin ajan. Yhteensä 5 potilaalla flekainidiryhmässä ja 6 potilaalla verapamiiliryhmässä oli eteisvärinäkohtaus. Flekainidi käänsi sinusrytmiin 80 % potilaista ja verapamiili 33 % potilaista. Verapamiilin todettiin hidastavan kammiotaajuutta kaikilla potilailla kliinisesti merkittävästi.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Weiner ym. «Weiner P, Ganam R, Ganem R ym. Clinical course of ...»4 vertasivat verapamiilin ja propafenonin tehoa 50 potilaalla kohtauksittaisessa eteisvärinässä. Tutkimusasetelma oli satunnaistettu ja kaksoissokko. Lumelääkeryhmää ei ollut. Verapamiilia annettiin 40 mg 4 tunnin välein ja propafenonia 150 mg 4 tunnin välein 48 tuntiin tai rytmin kääntymiseen saakka. Verapamiiliryhmässä sinusrytmi saavutettiin 41 %:lla ja propafenoniryhmässä 87 %:lla potilaita. Verapamiilin todettiin hidastavan kammiotaajuutta akuutissa eteisvärinässä merkittävästi. Yksi potilas verapamiiliryhmässä sai eteisvärinän aikana aivohalvauksen.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Boudonas ym. «Boudonas G, Lefkos N, Efthymiadis AP ym. Intraveno...»5 satunnaistivat 50 potilasta saamaan joko diltiatseemia 0,25–0,30 mg/kg tai disopyramidia 50 mg suonensisäisesti kohtauksittaisessa supraventrikulaarisessa takykardiassa. Noin puolella potilaista oli kohtauksittainen eteisvärinä. Diltiatseemin todettiin hidastavan tehokkaasti kammiotaajuutta kohtauksen aikana (yleensä alle 100/min), mutta kenelläkään rytmi ei kääntynyt lääkityksellä sinukseen. Yhdellä potilaalla diltiatseemi aiheutti merkittävän ja oireisen (ad 6 t) bradykardian (alle 45/min) ja hypotonian (90/60, ennen lääkettä 160/80 mmHg).

 • Tutkimuksen laatu: heikko
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Verapamiili hidastaa hyvin kammiovastetta, mutta ei pysäytä eteisvärinää eikä eteislepatusta.

Kirjallisuutta

 1. Suttorp MJ, Kingma JH, Lie-A-Huen L ym. Intravenous flecainide versus verapamil for acute conversion of paroxysmal atrial fibrillation or flutter to sinus rhythm. Am J Cardiol 1989;63:693-6 «PMID: 2493733»PubMed
 2. Platia EV, Michelson EL, Porterfield JK ym. Esmolol versus verapamil in the acute treatment of atrial fibrillation or atrial flutter. Am J Cardiol 1989;63:925-9 «PMID: 2564725»PubMed
 3. Barranco F, Sanchez M, Rodriguez J ym. Efficacy of flecainide in patients with supraventricular arrhythmias and respiratory insufficiency. Intensive Care Med 1994;20:42-4 «PMID: 8163757»PubMed
 4. Weiner P, Ganam R, Ganem R ym. Clinical course of recent-onset atrial fibrillation treated with oral propafenone. Chest 1994;105:1013-6 «PMID: 8162718»PubMed
 5. Boudonas G, Lefkos N, Efthymiadis AP ym. Intravenous administration of diltiazem in the treatment of supraventricular tachyarrhythmias. Acta Cardiol 1995;50:125-34 «PMID: 7610735»PubMed