Takaisin

Disopyramidi toistuvien eteisvärinäkohtausten estohoidossa

Näytönastekatsaukset
Vesa Virtanen
11.3.2017

Näytön aste: A

Disopyramidi estää paremmin toistuvia eteisvärinäkohtauksia kuin lumelääke ja yhtä hyvin kuin IC-luokan lääkkeet, mutta sen teho on huonompi kuin amiodaronin.

Vuoden 2009 Cochrane-analyysissä «Lafuente-Lafuente C, Mouly S, Longas-Tejero MA ym....»1 arvioitiin 45:n valikoidun tutkimuksen (kaikkiaan 12 559 potilasta) perusteella antiarytmisten lääkkeiden vaikutusta eteisvärinäkohtausten estoon 1 vuoden aikana. Verrokkiryhmässä, jossa ei ollut käytössä antiarytmista lääkitystä, eteisvärinä uusiutui 71–84%:lla vuoden seurannassa, kun taas lääkeryhmässä uusiutuminen oli vain 42–67 % luokkaa.

IA-ryhmän lääkkeiden välillä tehossa ei todettu eroa eikä niiden teho eronnut IC-ryhmän lääkkeistä. Amiodaronin teho oli IA-ryhmän lääkkeitä parempi.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti

Disopyramidin käyttöön liittyy herkästi haittavaikutuksia, jotka liittyvät sen antikolinergiseen vaikutukseen: esimerkiksi kuiva suu, virtsaumpi, ummetus. Disopyramidiin liittyy myös negatiivinen inotrooppinen ja dronotrooppinen vaikutus, jotka voivat altistaa potilaan sydämen vajaatoimintaan ja eteiskammiokatkokseen. Kun kaikki IA-lääkkeet (kinidiini ja disopyramidi) yhdistettiin, todettiin kuolleisuuden nousseen merkittävästi näitä lääkkeitä käyttäneillä potilailla verrokkeihin verrattaessa. Potilaille, joilla eteisvärinän synnyssä on mukana vagaaliset tekijät, voi disopyramidista olla apua antikolinergisen vaikutustensa vuoksi.

Kirjallisuutta

  1. Lafuente-Lafuente C, Mouly S, Longas-Tejero MA ym. Antiarrhythmics for maintaining sinus rhythm after cardioversion of atrial fibrillation. Cochrane Database Syst Rev 2007;4:CD005049 «PMID: 17943835»PubMed