Takaisin

Levodopan symptomaattinen teho Parkinsonin taudissa

Näytönastekatsaukset
Tapani Keränen
27.10.2015

Näytön aste: A

Levodopa on tehokas Parkinsonin taudin symptomaattisessa hoidossa.

Movement Disorders Societyn vuonna 2002 julkaistussa ja vuonna 2005 päivitetyssä, näyttöön perustuvassa katsauksessa «Goetz CG, Koller WC, Poew W ym. Management of Park...»1, «Rascol O, Goetz C, Koller W ym. Treatment interven...»2, «Goetz CG, Poewe W, Rascol O ym. Evidence-based med...»3 analysoitiin yhteensä 14 tutkimusta (potilaiden kokonaismäärä noin 2 500), joissa levodopaa verrattiin joko eri dopamiiniagonisteihin, antikolinergiin (yksi tutkimus) tai amantadiiniin (yksi tutkimus). Analyysin johtopäätös oli, että levodopa on todennäköisesti tehokkaampi kuin antikolinergi, amantadiini, bromokriptiini, kabergoliini, pramipeksoli tai ropiniroli.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Vuonna 2004 julkaistiin ensimmäinen lumekontrolloitu tutkimus, jossa levodopan tehoa tutkittiin 361:llä varhaisvaiheen Parkinson-potilaalla. Tässä ns. ELLDOPA-tutkimuksessa «Fahn S, Oakes D, Shoulson I ym. Levodopa and the p...»4 potilaat saivat joko lumetta tai levodopaa 150 mg, 300 mg tai 600 mg/vrk (karbidopan kanssa) 40 viikon ajan. Tehon mittarina käytettiin UPDRS:n motorista asteikkoa. Lisäksi osalle potilaista (noin 135) suoritettiin ennen tutkimusta ja 9 kuukauden kuluttua beeta-CIT-SPECT-tutkimus, joka mittaa dopamiinin takaisinottoa. Levodopa oli tilastollisesti merkitsevästi tehokkaampi kuin lumelääke kaikilla annoksilla (p < 0.001). Lisäksi havaittiin selkeä annosvaste levodopalle. Beeta-CIT-SPECT-tutkimuksessa merkkiaineen kertyminen striatumiin väheni nopeammin kaikissa levodoparyhmissä kuin lumeryhmässä.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit

Vaikka levodopalla on tehty vain yksi kaksoissokkoutettu lumekontrolloitu tutkimus varhaisvaiheen Parkinson-potilailla, muut vertailututkimukset (muun muassa vertailu eri dopamiiniagonisteihin) sekä 30 vuoden kliininen käyttökokemus osoittavat sen kiistatta tehokkaaksi Parkinsonin taudin oireita lievittäväksi lääkkeeksi. ELLDOPA-tutkimus osoitti myös levodopan annosvasteen. SPECT-tutkimuksen tuloksen kliininen merkitys on toistaiseksi epäselvä.

Kirjallisuutta

  1. Goetz CG, Koller WC, Poew W ym. Management of Parkinson’s disease: an evidence-based review. Mov Disord 2002;17(Suppl 4):S1-166
  2. Rascol O, Goetz C, Koller W ym. Treatment interventions for Parkinson's disease: an evidence based assessment. Lancet 2002;359:1589-98 «PMID: 12047983»PubMed
  3. Goetz CG, Poewe W, Rascol O ym. Evidence-based medical review update: pharmacological and surgical treatments of Parkinson's disease: 2001 to 2004. Mov Disord 2005;20:523-39 «PMID: 15818599»PubMed
  4. Fahn S, Oakes D, Shoulson I ym. Levodopa and the progression of Parkinson's disease. N Engl J Med 2004;351:2498-508 «PMID: 15590952»PubMed