Takaisin

Levodopan standardi- ja depotvalmisteiden vertailu Parkinsonin taudin motoristen komplikaatioiden hoidossa

Näytönastekatsaukset
Kyösti Sotaniemi
27.10.2015

Näytön aste: B

Levodopan standardi- ja depotvalmisteiden välillä ei ilmeisesti ole eroa "wearing off"-ilmiön hoidossa Parkinsonin taudissa.

Movement Disoders Societyn näyttöön perustuvassa katsauksessa «Levodopa: management of Parkinson's disease. Mov D...»1 analysoitiin 8 kaksoissokkotutkimusta, joissa verrattiin levodopa/karbidopan standardi- ja depotvalmisteita ja yksi vastaava tutkimus levodopa/benseratsidista. Hoidon ja seurannan kohteena oli pääasiallisesti annosvasteen hiipuminen ja tehon keskeisin mittari oli "on"- ja "off"-aikojen kesto. Tutkimuksissa ei ollut lumelääkityskontrollia.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tulokset todettiin ristiriitaisiksi. Joissakin töissä depotmuotoiseen levodopavalmisteeseen siirtyminen tuotti hyötyä, toisissa ei. Raporteissa, joissa pitkävaikutteisesta levodopasta katsottiin olevan etua, eroa havaittiin vain muutamien kuukausien ajan, ja parhaimmillaankin "on"-ajan piteneminen oli vain alle tunnin luokkaa päivässä.

Katsauksen johtopäätös on, että levodopan standardi- ja depotmuoto eivät eroa teholtaan toisistaan annosvasteen hiipumisen tasoittamisessa.

Kirjallisuutta

  1. Levodopa: management of Parkinson's disease. Mov Disord 2002;17:S23-37 «PMID: 12211137»PubMed