Takaisin

Luustomuutosten vähentäminen laihduttamisen aikana

Näytönastekatsaukset
Käypä hoito -työryhmä Lihavuus (lapset, nuoret ja aikuiset)
3.3.2020

Näytön aste: C

Runsas proteiinien ja/tai kalsiumin saanti saattavat vähentää laihduttamisen aikana tapahtuvia luustomuutoksia. Fyysisen aktiivisuuden merkitys on epäselvä.

Pritchard ym. «Pritchard JE, Nowson CA, Wark JD. Bone loss accomp...»1 satunnaistivat 66 liikapainoista tai lihavaa miestä dieetti-, liikunta- ja kontrolliryhmään 12 kuukauden ajaksi. Dieettiryhmä laihtui 6,4 kg, menetti 1,4 % TBBMC:tä ja 1,5 % TBBMD:tä. Liikuntaryhmä laihtui 2,6 kg, ilman merkitseviä muutoksia luustossa.

Luuston menetykset korreloivat painon ja rasvan määrän muutoksiin, eivät liikunnan määrään.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus: kohtalainen

Ryan ym. «Ryan AS, Nicklas BJ, Dennis KE. Aerobic exercise m...»2 satunnaistivat 41 lihavaa naista (52–72 vuotta) dieettiryhmään (DR) sekä dieetti- ja liikuntaryhmään (DLR) 6 kuukauden ajaksi. Keskimääräinen laihtuminen oli 7 kg ilman tilastollisesti merkitsevää eroa ryhmien välillä. TBBMC pieneni 1,7 % (DR) ja 1,4 % (DLR). DR:llä lannerangan, reisiluun kaulan Wardin kolmion ja reisiluun ison sarvennoisen BMD:n vähenemät olivat -0,9 ja -4,3 %:n välillä. DRL:llä muutokset olivat vähäisempiä (-1,6 %:sta +1,3 %:iin).

Tutkijat päättelivät liikunnan suojaavat ainakin mitattuja luuston kohtia laihduttamisen aiheuttamalta luuston tiheyden pienenemiseltä, vaikka liikunnalla ei ollutkaan vaikutuksia koko kehon luuston tiheyteen.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus: kohtalainen

Andersen ym. «Andersen RE, Wadden TA, Herzog RJ. Changes in bone...»3 satunnaistivat 21 lihavaa, premenopausaalia naista dieettiryhmään (DR, n = 9) sekä dieetti- ja voimaharjoitteluryhmään (DVR, n = 12) 24 viikon ajaksi. Laihtuminen oli 19,4 kg (DR) ja 16,6 kg (DVR).

TBBMD ja TBBMD sekä lannerangan ja Wardin kolmion BMD eivät muuttuneet merkitsevästi tutkimuksen aikana. Sen sijaan reisiluun kaulan BMD (keskimääräinen muutos -2,4 %) ja reisiluun ison sarvennoisen BMD (-2,5 %) pienenivät (p < 0,05) laihduttamisen aikana ilman merkitseviä eroja ryhmien välillä.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus: kohtalainen

Shapses ym. «Shapses SA, Von Thun NL, Heymsfield SB ym. Bone tu...»4 satunnaistivat 38 premenopausaalia (42 + 6 vuotta), lihavaa naista laihdutusryhmään kalsiumlisällä (n = 14, 1 000 mg/vrk), laihdutusryhmään lumeella (n = 14) ja vertailuryhmään 6 kuukauden ajaksi. Laihdutusryhmissä paino pieneni keskimäärin 7,5 %.

TBBMC ja TBBMD eivät muuttuneet merkitsevästi. Lannerangan BMD suureni (ero vertailuryhmään p < 0,05) laihdutus + kalsium -ryhmällä, muilla ei havaittu muutoksia. Luun hajoamista kuvaava virtsan deoksipyridinoliini-kreatiniinisuhde suureni laihdutus + lume -ryhmässä (ero vertailuryhmään p < 0,06), mutta muuten luun aineenvaihduntaa kuvaavissa osoittimissa (virtsan pyridinoliini-kreatiniinisuhde, seerumin osteokalsiini-, PTH- ja 25-OH-D –pitoisuudet) ei havaittu muutoksia.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus: kohtalainen

Jensen ym. «Jensen LB, Kollerup G, Quaade F ym. Bone minerals ...»5 satunnaistivat 52 liikapainoista tai lihavaa (BMI 25–51) naista laihdutusryhmiin kalsiumlisällä (n = 25, 800 mg/vrk) tai lumeella (n = 27) 6 kuukauden ajaksi. Laihtumistulos oli -5,6 % ilman ryhmien välistä eroa. TBBMD pieneni lumeryhmällä 4,2 % ja kalsiumryhmällä 3,3 %. Lannerangan ja lonkan BMD pieneni lumeryhmällä 2,2 ja 4,0 %, kun taas kalsiumryhmällä ei havaittu muutoksia. Ryhmien väliset erot eivät kuitenkaan olleet merkitseviä. Seerumin PTH suureni kalsiumryhmällä. Muut luun aineenvaihduntaa kuvaavat osoittimet eivät merkitsevästi olleet muuttuneet 6 kuukauden kohdalla.

Tutkijoiden mukaan tulokset osoittivat luuston BMC:n pienenevän laihduttamisen aikana ja että kalsiumlisällä muutoksia ilmeisesti voidaan vähentää.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus: kohtalainen

Skov ym. «Skov AR, Haulrik N, Toubro S ym. Effect of protein...»6 satunnaistivat 65 liikapainoista ja lihavaa (BMI > 25) miestä (n = 15) ja naista (n = 50) 2 laihdutusryhmään (HP = proteiinia 1,32 g/kg, LP = proteiinia 0,85 g/kg) ja vertailuryhmään (ei laihdutusta). Paino pieneni 6 kuukauden tutkimuksen aikana HP-ryhmällä 8,9 kg ja LP-ryhmällä 5,1 kg (ryhmien välinen ero: p < 0,001) eikä muuttunut vertailuryhmällä.

TBBMC pieneni samalla aikavälillä 4 % HP-ryhmällä ja 3 % LP-ryhmällä (ns). Muutos oli vahvasti yhteydessä (r = 0,89) rasvan määrän muutokseen. Kun ryhmien välinen ero testattiin vakioituna laihdutuksen aikaisella rasvan määrän muutoksella, TBBMC-muutos oli suurempi LP- kuin HP-ryhmässä.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus: kohtalainen

Bowen ym. «Bowen J, Noakes M, Clifton PM. A high dairy protei...»7 satunnaistivat 60 liikapainoista tai lihavaa (BMI > 25 kg/m2) tutkittavaa 2 laihdutusryhmään: DP = maitoproteiiniryhmä, MP = sekaproteiiniryhmä. Proteiinien saanti (noin 27 % energiasta, noin 116 g/vrk) oli samanlainen molemmilla ryhmillä. Keskimääräinen laihtumistulos 16 viikon tutkimuksessa oli 9,7 % ilman ryhmien välistä eroa.

TBBMD ei muuttunut tutkimuksen aikana. MP-ryhmässä luun hajoamista kuvaavan deoksipyridinoliinin pitoisuus nousi 40 % enemmän kuin DP-ryhmässä, ja myös luun rakentumista kuvaava osteokalsiinipitoisuus suureni enemmän MP-ryhmässä.

Tutkijoiden mukaan luun tasapaino oli enemmän hajoamisen puolella MP- kuin HP-ryhmässä. Maitoproteiini ja/tai maidon kalsium vähentää laihduttamisen yhteydessä tapahtuvaa luun hajoamista.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus: kohtalainen

Kirjallisuutta

 1. Pritchard JE, Nowson CA, Wark JD. Bone loss accompanying diet-induced or exercise-induced weight loss: a randomised controlled study. Int J Obes Relat Metab Disord 1996;20:513-20 «PMID: 8782726»PubMed
 2. Ryan AS, Nicklas BJ, Dennis KE. Aerobic exercise maintains regional bone mineral density during weight loss in postmenopausal women. J Appl Physiol 1998;84:1305-10 «PMID: 9516197»PubMed
 3. Andersen RE, Wadden TA, Herzog RJ. Changes in bone mineral content in obese dieting women. Metabolism 1997;46:857-61 «PMID: 9258265»PubMed
 4. Shapses SA, Von Thun NL, Heymsfield SB ym. Bone turnover and density in obese premenopausal women during moderate weight loss and calcium supplementation. J Bone Miner Res 2001;16:1329-36 «PMID: 11450709»PubMed
 5. Jensen LB, Kollerup G, Quaade F ym. Bone minerals changes in obese women during a moderate weight loss with and without calcium supplementation. J Bone Miner Res 2001;16:141-7 «PMID: 11149478»PubMed
 6. Skov AR, Haulrik N, Toubro S ym. Effect of protein intake on bone mineralization during weight loss: a 6-month trial. Obes Res 2002;10:432-8 «PMID: 12055318»PubMed
 7. Bowen J, Noakes M, Clifton PM. A high dairy protein, high-calcium diet minimizes bone turnover in overweight adults during weight loss. J Nutr 2004;134:568-73 «PMID: 14988448»PubMed