Takaisin

Orlistaatin vaikutus painoon ja glukoositasapainoon lihavilla tyypin 2 diabeetikoilla

Näytönastekatsaukset
Tuula Pekkarinen
3.3.2020

Näytön aste: A

Orlistaatin käyttöön liittyy parempi laihtumistulos ja suurempi GHb-A1c:n pieneneminen lumeeseen verrattuna lihavilla tyypin 2 diabeetikoilla.

Systemaattisessa katsauksessa ja meta-analyysissä «Norris SL, Zhang X, Avenell A ym. Efficacy of phar...»1 koottiin satunnaistetut, lumekontrolloidut tutkimukset orlistaatilla lihavilla tyypin 2 diabeetikoilla. Analyysissä huomioitiin 4 orlistaattitutkimusta, joissa 1 475 tutkittavan keskimääräinen ikä oli 55 vuotta, paino oli 101,2 kg ja GHb-A1c 9,1 %. Tutkittavista 52,2 % oli naisia. Seuranta-aika tutkimuksissa oli 52–57 viikkoa, keskeyttäneitä oli 36 % orlistaatti- ja 44 % lumeryhmässä. Kaikki tutkittavat saivat elämäntapaohjausta.

Keskimääräinen laihtumistulos oli parempi orlistaatilla kuin lumeella (2,64 kg, 95 % luottamusväli 2,11–3,17). GHb-A1c pienentyi enemmän orlistaatilla kuin lumeella (0,38 prosenttiyksikköä, luottamusväli 0,25–0,51). Paastosokeri pienentyi enemmän orlistaatilla kuin lumeella (0,86 mmol/l, luottamusväli 0,40–1,32).

Pitoisuudet pienentyivät seuraavasti: kokonaiskolesteroli 0,38 mmol/l (95 % luottamusväli 0,30–0,47), LDL-kolesteroli 0,27 mmol/l (0,19–0,36), HDL-kolesteroli 0,02 mmol/l (0,00–0,04) ja triglyseridit 0,24 mmol/l (0,06–0,42) enemmän kuin lumeella.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: kohtalainen

Kirjallisuutta

  1. Norris SL, Zhang X, Avenell A ym. Efficacy of pharmacotherapy for weight loss in adults with type 2 diabetes mellitus: a meta-analysis. Arch Intern Med 2004;164:1395-404 «PMID: 15249348»PubMed