Takaisin

Orlistaatin vaikutus tyypin 2 diabeteksen ilmaantuvuuteen lihavilla

Näytönastekatsaukset
Tuula Pekkarinen ja Aila Rissanen
3.3.2020

Näytön aste: B

Orlistaatin käyttö ilmeisesti pienentää tyypin 2 diabeteksen ilmaantuvuutta lihavilla verrattuna lumeeseen, erityisesti jos glukoosinsieto on heikentynyt.

Ruotsalaisessa tutkimuksessa «Torgerson JS, Hauptman J, Boldrin MN ym. XENical i...»1 satunnaistettiin 3 305 lihavaa tutkittavaa joko orlistaatille (120 mg x 3) tai lumeelle. Keskimääräinen ikä oli 43 vuotta, paino 110,5 kg ja painoindeksi 37 kg/m2. Heikentynyt glukoosinsieto oli 21 %:lla. Seuranta-aika oli 4 vuotta. Molemmat ryhmät saivat elämäntapaohjausta. 52 % orlistaatti- ja 34 % lumeryhmässä kävi seurannan loppuun.

ITT-populaatiossa keskimäärinen laihtumistulos oli suurempi orlistaattiryhmässä (5,8 vs. 3,0 kg, p < 0,001). Tyypin 2 diabeteksen kumulatiivinen ilmaantuvuus oli 37 % pienempi orlistaattiryhmässä (6,2 vs. 9,0 %, p = 0,0032). Ero lumeeseen oli suurin niillä (41 %), joilla oli heikentynyt glukoosinsieto tutkimuksen alussa (18,8 vs. 28,8 %, p = 0,0024).

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Torgerson JS, Hauptman J, Boldrin MN ym. XENical in the prevention of diabetes in obese subjects (XENDOS) study: a randomized study of orlistat as an adjunct to lifestyle changes for the prevention of type 2 diabetes in obese patients. Diabetes Care 2004;27:155-61 «PMID: 14693982»PubMed