Takaisin

Diabeetikon oireettoman bakteriurian mikrobilääkehoito

Näytönastekatsaukset
Maarit Wuorela
18.6.2019

Näytön aste: B

Diabeetikon oireettoman bakteriurian mikrobilääkehoito ei ilmeisesti vähennä oireisia virtsatieinfektioita tai niiden komplikaatioita.

Prospektiivisessa satunnaistetussa lumekontrolloidussa tutkimuksessa «Harding GK, Zhanel GG, Nicolle LE ym. Antimicrobia...»1 selvitettiin, vaikuttaako 14 vuorokauden mittainen trimetopriimi-sulfametoksatsolihoito oireisten virtsatieinfektioiden tai pyelonefriittien määrään tai virtsatietulehduksen takia sairaalahoitoon joutumiseen.

Tutkittavina oli 105 diabetesta sairastavaa naista. 50 satunnaistettiin saamaan lumetta ja 55 mikrobilääkettä. Oireettoman bakteriurian edellytyksenä oli, että kahdessa peräkkäisessä 2 viikon sisällä otetussa virtsanäytteessä oli samaa bakteeria vähintään E5 CFU/ml, eikä potilaalla ollut mitään virtsatieoireita. VTI:n tasodiagnoosi tehtiin oireiden perusteella.

Trimetopriimin ja sulfametoksatsolin annokset olivat 160 ja 800 mg ja lääke annosteltiin 2 x /vrk p.o. Jos hoitoryhmän nainen oli yliherkkä trimetopriimille tai sulfalle, mikrobilääkkeenä käytettiin siprofloksasiinia 250 mg x 2/vrk p.o. Hoitoryhmässä virtsan bakteeriviljelyn avulla todetut oireettomat relapsit hoidettiin mikrobilääkkeellä, ja jos relapseja oli yli 3 kuudessa kuukaudessa, aloitettiin estolääkitys. Molempien ryhmien oireiset infektiot hoidettiin antibiootilla.

Keskimääräinen seuranta-aika oli 27 kuukautta ja lähes puolta tutkittavista seurattiin 3 vuotta.

Ks. taulukko «...»1.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Mikrobilääkettä saanut ryhmä ei eronnut lumeryhmästä oireisten kystiittien, pyelonefriittien tai virtsainfektioiden takia sairaalaan joutumisen osalta.

Episodien lukumäärä (keskiarvo (SD)) /1 000 seurantavuorokautta
Lume Mikrobilääke Relatiivinen riski (95 % luottamusväli)
Kystiitti 0,83 (0,14) 0,80 (0,13) 1,03 (0,65–1,65)
Pyelonefriitti 0,28 (0,08) 0,13 (0,05) 2,13 (0,81–5,62)
Sairaalahoito 0,10 (0,36) 0,06 (0,22) 1,93 (0,47–7,89)

Kirjallisuutta

  1. Harding GK, Zhanel GG, Nicolle LE ym. Antimicrobial treatment in diabetic women with asymptomatic bacteriuria. N Engl J Med 2002;347:1576-83 «PMID: 12432044»PubMed