Takaisin

Iäkkään naisen komplisoitumattoman kystiitin mikrobilääkehoito

Näytönastekatsaukset
Maarit Wuorela
18.6.2019

Näytön aste: A

Iäkkään naisen kystiitin hoidossa lyhyt (3–6 vuorokauden) mikrobilääkekuuri on yhtä tehokas kuin pitempi (7–14 vuorokauden) kuuri, jos naisella ei ole virtsateissä rakenteellisia tai toiminnallisia poikkeavuuksia.

Cochrane-katsauksessa «Lutters M, Vogt-Ferrier NB. Antibiotic duration fo...»1 oli mukana 15 tutkimusta, joissa oli yhteensä 1 644 iäkästä naista. Tutkimuksista 3 vertasi kerta-annoshoitoa 3–6 päivän hoitoon ja 6 kerta-annoshoitoa 7–14 vuorokauden hoitoon ja 6 vertasi lyhyttä ja pitkää hoitoa. Bakteerin eradikaatiossa oli merkittävä ero kerta-annoshoidon ja lyhyen hoidon välillä (RR 2,01, 95 % luottamusväli 1,05–3,84) ja kerta-annoshoidon ja pitemmän hoidon (RR 1,93, 95 % luottamusväli 1,01–3,70) välillä 2 viikon kuluttua hoidon loppumisesta. Eroa ei ollut enää pitemmässä seurannassa tai kliinisen paranemisen suhteen. Lyhyen ja pitkän hoidon välillä ei ollut eroa paranemisessa. Potilaat pitivät kerta-annoshoidosta enemmän kuin pitemmästä (RR 0,73, 95 % luottamusväli 0,66–0,88); tämä tulos tosin perustuu vain yhteen tutkimukseen. Yhden tutkimuksen perusteella lääkkeen haittavaikutuksia oli enemmän pitkässä hoidossa.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Lutters M, Vogt-Ferrier NB. Antibiotic duration for treating uncomplicated, symptomatic lower urinary tract infections in elderly women. Cochrane Database Syst Rev 2008;3:CD001535 «PMID: 18646074»PubMed