Takaisin

Tupakointi ja kohdunkaulansyövän sekä sen esiasteiden riski

Näytönastekatsaukset
Johanna Palmroth
6.5.2016

Näytön aste: B

Tupakointi on ilmeisesti kohdunkaulasyövän itsenäinen riskitekijä.

Tapaus-verrokkitutkimuksessa «Kapeu AS, Luostarinen T, Jellum E ym. Is smoking a...»1 viiden Pohjoismaisen seerumipankin tiedot linkitettiin kansallisiin syöpärekistereihin (vuosilta 1973–2003). Seeruminäytteitä oli 588:lta kohdunkaulasyöpään sairastuneelta naiselta ja 2 861:lta kontrollilta. Näytteistä analysoitiin seerumin kotiniinipitoisuus ja vasta-aineet HPV 16:lle, HPV18:lle, HSV 2:lle ja Chlamydia trachomatikselle.

Runsas tupakointi = korkea kotiniinipitoisuus (≥ 100 ng/mL) yhdistyi lisääntyneeseen kohdunkaulasyövän (SCC) riskiin sekä HPV16/18 -seropositiivisilla (OR 2,7; 95 % luottamusväli 1,7–4,3) että HPV 16/18 -seronegatiivisilla (=OR 2,9; 95 % luottamusväli 2,2–4,0).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Prospektiivinen EPIC-tutkimus (The European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition), joka toteutettiin 10 eurooppalaisessa maassa vuosina 1992–2000. Tutkimuksessa oli 521 448 osallistujaa, joista naisia 367 993, suurin osa 35–70-vuotiaita «Roura E, Castellsagué X, Pawlita M ym. Smoking as ...»2. 308 036 naista seurattiin 9 vuoden ajan, lopullisissa analyyseissä todettiin 261 kohdunkaulasyöpää ja 804 CIN 3 -tapausta. Seerumista määritettiin vasta-aineet HPV-tyypeille 11, 16, 18, 31, 33, 35, 45, 52, ja 58. Yhtä tapausta kohden otettiin 2 verrokkia. 184 kohdunkaulasyöpää, 425 CIN 3 -tapausta sekä 1 218 kontrollia otettiin mukaan lopullisiin analyyseihin.

Sekä HPV-seronegatiivisilla että -seropositiivisilla naisilla oli kaksinkertainen riski saada CIN 3 -muutos tai sairastua kohdunkaulasyöpään verrattuna naisiin, jotka eivät olleet koskaan tupakoineet. Tutkimuksessa todettiin myös, että tupakoinnin lopettaminen pienentää riskiä saada CIN 3 -muutos tai sairastua kohdunkaulasyöpään. Mitä pidempi aika tupakoinnin lopettamisesta oli, sitä pienempi riski oli saada CIN 3 -muutos tai sairastua kohdunkaulasyöpään.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Meta-analyysi «Plummer M, Herrero R, Franceschi S ym. Smoking and...»3 kymmenestä aikaisemmin julkaistusta tapaus-verrokkiaineistosta, joissa mukana oli yhteensä 1 798 HPV-positiivista kohdunkaulansyöpätapausta ja 254 kontrollia.

Mahdollisten sekoittavien tekijöiden eliminoinnin jälkeen naisilla, jotka tupakoivat tai olivat joskus tupakoineet, oli suurentunut kohdunkaulansyövän riski (OR 2,17; 95 % luottamusväli 1,46–3,22).

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentit

Tutkimusten perusteella tupakointi on merkitsevä ja itsenäinen kohdunkaulasyövän riskitekijä.

Kirjallisuutta

  1. Kapeu AS, Luostarinen T, Jellum E ym. Is smoking an independent risk factor for invasive cervical cancer? A nested case-control study within Nordic biobanks. Am J Epidemiol 2009;169:480-8 «PMID: 19074773»PubMed
  2. Roura E, Castellsagué X, Pawlita M ym. Smoking as a major risk factor for cervical cancer and pre-cancer: results from the EPIC cohort. Int J Cancer 2014;135:453-66 «PMID: 24338632»PubMed
  3. Plummer M, Herrero R, Franceschi S ym. Smoking and cervical cancer: pooled analysis of the IARC multi-centric case--control study. Cancer Causes Control 2003;14:805-14 «PMID: 14682438»PubMed