Takaisin

Papakokeen sensitiivisyys (herkkyys) ja spesifisyys (tarkkuus)

Näytönastekatsaukset
Pekka Nieminen
6.5.2016

Näytön aste: B

Yksittäisen papakokeen sensitiivisyys ja spesifisyys lienee tyydyttävä.

Tutkimuksessa «Nanda K, McCrory DC, Myers ER ym. Accuracy of the ...»1 on analysoitu kirjallisuushaun perusteella vuoteen 1999 mennessä tehtyjä tutkimuksia, joissa on selvitetty perinteisen papakokeen ja uusien tekniikoiden (ThinPrep, tietokoneavusteinen esitarkastus) toimivuutta kohdunkaulansyövän ja sen esiasteiden toteamisessa. Kirjallisuudesta löytyi 94 tutkimusta, jotka täyttivät tekijöiden asettamat kriteerit tutkimuksen laadun suhteen (n = 22 412 potilasta). Riippuen käytetystä testituloksesta (ASC-US/LSIL/HSIL) ja referenssistä (CIN–I/CIN–II, CIN–III) sensitiivisyys (17–99 %) ja spesifisyys (9–100 %) vaihtelivat eri tutkimuksissa huomattavasti.

Niissä tutkimuksissa (9 kpl), joissa potilasaineisto oli seulontatyyppistä, kriteereinä käytettiin LSIL/CIN-I-yhdistelmää ja myös testinegatiivisten (papa normaali) referenssistatus (biopsia) oli ainakin osalta potilaita tarkastettu, sensitiivisyys vaihteli 30 % ja 87 %:n välillä (keskiarvo 47 %) ja spesifisyys vaihteli välillä 86–100 %.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentit

Yksiselitteistä vastausta kysymykseen papakokeen sensitiivisyydestä ja spesifisyydestä ei ole olemassa. Tulokset riippuvat papanäytteiden ja niiden analysoinnin laadusta, käytetystä referenssistä (ASC-US-lievä dysplasia, LSIL-lievä dysplasia, LSIL -> lievä dysplasia, HSIL -> lievä dysplasia) ja referenssimateriaalista (biopsia vs konuspreparaatti). Useimmissa tutkimuksissa sekoittavana tekijänä on referenssin (histopatologinen tutkimus) olemassaolo vain testipositiivisista tapauksista.

Kirjallisuutta

  1. Nanda K, McCrory DC, Myers ER ym. Accuracy of the Papanicolaou test in screening for and follow-up of cervical cytologic abnormalities: a systematic review. Ann Intern Med 2000;132:810-9 «PMID: 10819705»PubMed