Takaisin

Erikoistilanteet, Papa ja CIN raskauden aikana, hoito

Näytönastekatsaukset
Marja Simojoki
6.5.2016

Näytön aste: B

Konisaatio hoidollisena toimenpiteenä raskauden aikana tulisi rajoittaa vain tilanteisiin, joissa ei voida poissulkea invasiivista muutosta.

Retrospektiivinen kohorttitutkimus Uudesta Seelannista «Sadler L, Saftlas A, Wang W ym. Treatment for cerv...»1: 426 raskauden aikana hoitamatonta, 652 hoidettua CIN -muutosta: loop- ja laser -konisaatiohin liittyi kolminkertainen ennenaikaisen lapsivedenmenon riski. Ennenaikaisten synnytysten riski ei lisääntynyt hoitoryhmässä. Ennenaikaisen lapsiveden menon esiintyvyys oli 3.9 % ei hoitoryhmässä ja 8.6 % hoitoryhmässä. Riski lisääntyi raskauden edetessä ja mitä suurempi poistettu konus oli. Kookkaisiin konisaatioihin liittyi jopa 18 % ennenaikaisen vedenmenon esiintyminen. Kookkaan konuksen poistoon liittyi myös lisääntynyt enneaikainen synnytys.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

571 raskaana olevaa naista tutkittiin «Penna C, Fallani MG, Maggiorelli M ym. High-grade ...»2. Jos CIN 3 -muutos todettiin ennen 16. raskausviikkoa, laserkonisoitiin. Muita seurattiin. 14 CIN 3 -muutosta todettiin, niistä 8 ennen 16. raskausviikkoa ja konisoitiin, kuutta seurattiin. Raskauden jälkeen 4/6 hoitamattomalla dyplasia potilaalla oli CIN-muutos edelleen, ei kuitenkaan progressiota. Kaikki raskauden aikana konisoidut olivat tautivapaita. Konisaatioihin liittyi kolmella pitkittynyttä veristä vuotoa.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Katsausartikkeli preinvasiivisiin gynekologisiin sairauksiin raskauden aikana «Owens GL, Kitchener HC. Premalignant disease in th...»3. Kirjoittajien mukaan Papa muutoksia esiintyy raskauden aikana 2000–8000/ 100 000 raskautta kuten yleensä saman ikäisessä väestössä. Kolposkopian indikaatiot ovat samat kuin ei-raskaana olevalla väestöllä. USA:ssa LSIL-muutoksen kolposkopiat voidaan siirtää tehtäväksi 6 viikkoa synnytyksen jälkeen. Kolposkopa raskauden aikana on vaativa toimenpide ja kolposkopistin tulisi olla kokenut ammattilainen. Raskauden aikaisen kolposkopian pääindikaatio on poissulkea invasiivinen muutos.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Katsausartikkeli kohdunkaulakanavan esiastemuutosten ja syövän esiintymisestä ja diagnostiikasta sekä hoidosta raskauden aikana «Yang KY. Abnormal pap smear and cervical cancer in...»4. Artikkelin mukaan poikkeava papalöydös on yleinen raskauden aikana (5 %), mutta raskauden aikaisesta papakoe muutoksista ei ole tehty laajoja prospektiivisia kliinisiä tutkimuksia. On olemassa kuitenkin useita erilaisia hoitosuosituksia raskauden aikaisista papakoemuutoksista, jotka ovat käyttökelpoisia. Artikkelissa käydään läpi kirjallisuutta ja hoitosuosituksia. Dysplasia muutosten hoito on harvoin aiheellista raskauden aikana, mutta tarpeellinen silloin, jos epäillään invasiivista muutosta.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Amerikkalainen katsausartikkeli «Stonehocker J. Cervical cancer screening in pregna...»5 raskaudenaikaiseen kohdunkaulakanavan syövän seulontaan ja hoitoon. Artikkelin mukaan papakoe tulisi tehdä raskauden aikana vain, jos se kuuluu tehtäväksi seulontasuositusten mukaisesti. Kolposkopia tutkimus voidaan siirtää tehtäväksi synnytyksen jälkeen lievissä sytologisissa muutoksissa (ASC-US, LSIL), Kohdunkaulansyövän esistemuutosta ei pitäisi hoitaa raskauden aikana, vaan hoito siirretään tehtäväksi synnytyksen jälkeen.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

 1. Sadler L, Saftlas A, Wang W ym. Treatment for cervical intraepithelial neoplasia and risk of preterm delivery. JAMA 2004;291:2100-6 «PMID: 15126438»PubMed
 2. Penna C, Fallani MG, Maggiorelli M ym. High-grade cervical intraepithelial neoplasia (CIN) in pregnancy: clinicotherapeutic management. Tumori 1998;84:567-70 «PMID: 9862518»PubMed
 3. Owens GL, Kitchener HC. Premalignant disease in the genital tract in pregnancy. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol 2015;: «PMID: 26597347»PubMed
 4. Yang KY. Abnormal pap smear and cervical cancer in pregnancy. Clin Obstet Gynecol 2012;55:838-48 «PMID: 22828115»PubMed
 5. Stonehocker J. Cervical cancer screening in pregnancy. Obstet Gynecol Clin North Am 2013;40:269-82 «PMID: 23732031»PubMed