Takaisin

Erikoistilanteet: papa ja CIN raskauden aikana, lievien muutosten seuranta

Näytönastekatsaukset
Marja Simojoki
6.5.2016

Näytön aste: C

Raskauden aikainen kolposkopiaa edellyttävä muutos (LSIL tai vahvempi) on syytä kontrolloida kolposkooppisesti 6–12 viikon kuluttua synnytyksestä.

Katsausartikkeli preinvasiivisiin gynekologisiin sairauksiin raskauden aikana «Owens GL, Kitchener HC. Premalignant disease in th...»1. Kirjoittajien mukaan papamuutoksia esiintyy raskauden aikana 2 000–8 000/ 100 000 raskautta kuten yleensä saman ikäisessä väestössä. Kolposkopian indikaatiot ovat samat kuin ei-raskaana olevalla väestöllä. Yhdysvalloissa LSIL-muutoksen kolposkopiat voidaan siirtää tehtäväksi 6 viikkoa synnytyksen jälkeen. Kolposkopia raskauden aikana on vaativa toimenpide ja kolposkopistin tulisi olla kokenut ammattilainen. Raskauden aikaisen kolposkopian pääindikaatio on poissulkea invasiivinen muutos.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Katsausartikkeli kohdunkaulakanavan esiastemuutosten ja syövän esiintymisestä ja diagnostiikasta sekä hoidosta raskauden aikana «Yang KY. Abnormal pap smear and cervical cancer in...»2. Artikkelin mukaan poikkeava papalöydös on yleinen raskauden aikana (5 %), mutta raskauden aikaisesta papakoe muutoksista ei ole tehty laajoja prospektiivisia kliinisiä tutkimuksia. On olemassa kuitenkin useita erilaisia hoitosuosituksia raskauden aikaisista papakoemuutoksista, jotka ovat käyttökelpoisia. Artikkelissa käydään läpi kirjallisuutta ja hoitosuosituksia.

Dysplasiamuutosten hoito on harvoin aiheellista raskauden aikana, mutta tarpeellinen silloin, jos epäillään invasiivista muutosta.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit:

«Owens GL, Kitchener HC. Premalignant disease in th...»1, «Yang KY. Abnormal pap smear and cervical cancer in...»2: Artikkeleissa käydään läpi sekä amerikkalainen että eurooppalainen hoitosuositus poikkeavissa papanäytteissä. Hoitosuositusten perusteella ASC-H ja HSIL -löydöksissä tulee suorittaa kolposkopia raskauden aikana. LSIL-löydöksen kyseessä ollessa kolposkopiaa voidaan siirtää aikaisintaan 6 viikkoa synnytyksen jälkeen tehtäväksi. Kaikissa tapauksissa, joissa raskauden aikainen papamuutos on LSIL tai vahvempi suositellaan tehtäväksi synnytyksen jälkeen kontrolli kolposkopia.

Kirjallisuutta

  1. Owens GL, Kitchener HC. Premalignant disease in the genital tract in pregnancy. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol 2015;: «PMID: 26597347»PubMed
  2. Yang KY. Abnormal pap smear and cervical cancer in pregnancy. Clin Obstet Gynecol 2012;55:838-48 «PMID: 22828115»PubMed