Takaisin

HAART-hoidon (highly active antiretroviral therapy) vaikutus papa- ja CIN-muutoksiin HIV-positiivisilla naisilla

Näytönastekatsaukset
Marja Simojoki
6.5.2016

Näytön aste: B

Antiviraalisella lääkityksen (HAART-hoidon) vaikutus HIV-positiivisten potilaiden HPV-infektion ja kohdunkaulakanavan solumuutosten luonnolliseen kulkuun on epäselvä.

Belgialainen katsausartikkeli «De Vuyst H, Lillo F, Broutet N ym. HIV, human papi...»1 HAART-hoidon vaikutuksesta kohdunkaulakanavan dysplasioiden esiintymiseen HIV-positiivisilla naisilla.

Artikkelin mukaan HAART-hoidolla on vain vähäinen vaikutus kohdunkaulakanavan dysplasioiden luonnolliseen kulkuun. HAART-hoito kuitenkin lisää potilaiden elinikää, joten näin ollen kohdunkaulakanavan syövän seulontatutkimusten tarpeellisuus lisääntyy.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kanadalainen prospektiivinen, monikeskustutkimus «Blitz S, Baxter J, Raboud J ym. Evaluation of HIV ...»2, jossa oli mukana 750 HIV-positiivista naista ja 323 kontrollia.

Tutkimuksessa todettiin HAART-lääkityksen lisäävän papamuutosten spontaania regressiota (RR 3,3, P = 0,2) ja lisäävän hr-HPV-infektion spontaania paranemista (RR 2,2, P = 0,2), jota ei kuitenkaan todettu HPV 16:n ja HPV 18:n aiheuttamien infektioiden osalta.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit:

«De Vuyst H, Lillo F, Broutet N ym. HIV, human papi...»1: Artikkelista ei kunnolla käynyt ilmi artikkeleiden valintakriteerit. Tutkimukseen sisältyneitä artikkeleita ei ollut esitetty selkeästi.

«Blitz S, Baxter J, Raboud J ym. Evaluation of HIV ...»2: Vain noin 70 % potilaista osallistui yli 1 vuoden seurantakäynnille. Potilaista oli saatavilla ainoastaan sytologiset tulokset. Seuranta-aika oli 10 kuukautta pidempi HIV-positiivisilla naisilla kuin kontrolleilla.

Kirjallisuutta

  1. De Vuyst H, Lillo F, Broutet N ym. HIV, human papillomavirus, and cervical neoplasia and cancer in the era of highly active antiretroviral therapy. Eur J Cancer Prev 2008;17:545-54 «PMID: 18941376»PubMed
  2. Blitz S, Baxter J, Raboud J ym. Evaluation of HIV and highly active antiretroviral therapy on the natural history of human papillomavirus infection and cervical cytopathologic findings in HIV-positive and high-risk HIV-negative women. J Infect Dis 2013;208:454-62 «PMID: 23624362»PubMed