Takaisin

Emättimen histologisten LSIL/HSIL-muutosten paranemistaipumus ilman hoitoa

Näytönastekatsaukset
Virpi Rantanen ja Annika Riska
6.5.2016

Näytön aste: C

Yli puolet emättimen esiastemuutoksista (histologinen LSIL-HSIL) saattaa parantua spontaanisti, todennäköisyyden ollessa selvästi suurin lievissä muutoksissa.

HYKS:ssa vuosina 1965–81 tehty potilassarjatutkimus «Aho M, Vesterinen E, Meyer B ym. Natural history o...»1, jossa retrospektiivisesti seurattiin 23 emättimen histologisen LSIL-HSIL-potilaan taudin luonnollista kulkua ilman hoitoja. Kaikkien kyseisenä aikana kolposkopoitujen potilaiden sairauskertomustiedot käytiin systemaattisesti läpi. Seuranta-aika oli vähintään 3 vuotta, keskimäärin 5,4 vuotta (vaihtelu 3–15 vuotta). Potilaiden keski-ikä 41 vuotta (vaihtelu 19–78 vuotta). 50 % muutoksista oli multifokaalisia ja noin puolella oli lisäksi CIN.

9 % (2/23) muuttui syöväksi, 13 % (3/23) persistoi ja 78 % (18/23) regressoitui seurannassa. Toisella syöpäpotilaalla oli histologinen HSIL edeltävästi ja toisella histologinen LSIL 5 vuotta aiemmin. Työssä käytettiin vanhaa luokitusta ja näistä VAIN 1–2 (LSIL-HSIL) -muutoksista regressoitui 14/18 (78 %) ja VAIN 3 (HSIL) -muutoksista 4/5 (80 %).

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Retrospektiivinen kreikkalainen potilassarjatutkimus «Diakomanolis E, Stefanidis K, Rodolakis A ym. Vagi...»2, jossa käytiin 102:n vuosina 1990–2000 hoidettujen potilaiden, joilla oli emättimen histologinen LSIL/HSIL-muutos, paperit läpi. Keski-ikä oli 52,5 vuotta (vaihtelu 19–68 vuotta). Potilaiden keski-iät olivat 44,5 vuotta VAIN 1 (histologinen LSIL), 47,8 vuotta (histologinen HSIL, entinen VAIN 2) ja 61,8 vuotta (histologinen HSIL, entinen VAIN 3). 17 %:lla potilaista oli ollut gynekologinen syöpä, 6 % oli saanut sädehoitoa, 29 %:lla oli ollut CIN, 7 %:lla VIN ja 36 %:lta oli poistettu kohtu. Muutoksista 62 % oli multifokaalisia, ja 80 % sijaitsi emättimen yläkolmanneksessa. Ensisijaisena hoitona oli laser 57 %:ssa, kirurginen eksisio 24 %:ssa ja 20 %:ssa hoitona oli seuranta.

Seuranta-ajan mediaani oli 25 kuukautta ja sinä aikana 20 potilaalle tuli histologinen LSIL/HSIL-rekurrenssi ja 2 potilaalle kehittyi emättimen syöpä. Histologinen LSIL-HSIL-muutos uusi histologisessa LSIL-ryhmässä15 %:ssa ja histologisessa HSIL-ryhmässä 26 %:ssa ja 27 %:ssa (entinen VAIN 2,3). 20 histologista LSIL-potilasta seurattiin ilman muuta hoitoa kuin biopsia ja 85 % näistä muutoksista parani spontaanisti.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Australialainen retrospektiivinen potilassarjatutkimus «Rome RM, England PG. Management of vaginal intraep...»3, jossa seurattiin vuosina 1969–99 todettuja emättimen LSIL-HSIL-muutoksia. Potilaita oli 132 ja 9 potilaalla (6,8 %) todettiin invasiivinen syöpä ensimmäisen hoidon yhteydessä. 75 %:lla oli HSIL. 72:lle (55 %) oli tehty kohdunpoisto. 21 (16 %) oli saanut aiemmin lantion alueen sädehoitoa. Keskimääräinen seuranta-aika oli 5,1 vuotta (vaihtelu 0,2–19 vuotta). Potilaiden keski-ikä oli 53,6 vuotta (vaihtelu 20–84 vuotta).

8 LSIL-potilasta seurattiin ilman hoitoa, 7/8 LSIL-muutoksesta regressoitui ja 1/8 LSIL-muutoksesta persistoi ja hoidettiin eksisiolla. 4 HSIL-muutosta seurattiin ja mahdollinen ainoa hoito oli paikallinen estrogeenivoide. Kaksi neljästä HSIL-muutoksesta regressoitui spontaanisti.

HSIL muuttui syöväksi 8 (8 %) tapauksessa: 2 ei ollut saanut hoitoa, 5:llä hoito oli epäonnistunut ja yhdellä oli myöhäinen uusiminen.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Yhdysvaltalainen retrospektiivinen potilassarjatutkimus «Petrilli ES, Townsend DE, Morrow CP ym. Vaginal in...»4 vuosina 1973–78 hoidetuista emättimen histologisista LSIL/HSIL-potilaista. 60 VAIN 1–3 (histologinen LSIL/HSIL) -potilasta hoidettiin klinikalla kyseisinä vuosina, ja 41 potilaasta löytyi riittävät seurantatiedot. Potilaiden keski-ikä oli 47 vuotta (vaihtelu 19–70 vuotta). 10 VAIN 1 -potilasta, 7 VAIN 2 -potilasta ja 24 VAIN 3 -potilasta. 41 %:lla oli aiemmin kohdunkaulansyöpä, CIN tai VIN, samanaikainen CIN tai VIN oli 15 %:lla. 7 % (3/41) oli saanut aiemmin sädehoitoa. 49 % (20/41) potilaalle oli aiemmin tehty kohdunpoisto ja näistä 11/20 syynä oli CIN. 12 potilasta seurattiin ilman hoitoa ja näistä puolet parani.

Spontaanisti regressoitui 4 VAIN 1 -potilasta, 1 VAIN 2 -potilas ja 1 VAIN 3 -potilas. Kaikilla kuudella potilaalla, joiden muutos ei seuranta-aikana spontaanisti regressoitunut, oli multifokaalinen tauti (1 VAIN 1 -potilas, 2 VAIN 2 -potilasta ja 3 VAIN 3 -potilasta).

 • Tutkimuksen laatu: heikko
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Retrospektiivinen potilassarjatyö «Campagnutta E, Parin A, De Piero G ym. Treatment o...»5 Italiasta. Vuosina 1991–98 hoidettiin klinikalla 47 VAIN (histologinen LSIL/HSIL) -potilasta. Keski-ikä 40,3 vuotta (vaihtelu 19–77 vuotta). 27 % potilaista oli alle 30-vuotiaita. VAIN 1 -potilaita oli 13, VAIN 2 -potilaita 17 ja VAIN 3 -potilaita 17. Mukana 10 HIV-potilasta.

Neljää VAIN 1 -potilasta seurattiin keskimäärin 40 kuukautta (vaihtelu 30–52 kuukautta) ja kaikki muutokset regressoituivat.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: heikko

Yhdysvaltalainen retrospektiivinen potilassarjatyö «Massad LS. Outcomes after diagnosis of vaginal int...»6, johon otettiin mukaan vuosina 2003–2005 hoidetut VAIN-tapaukset, joissa ei ollut samalla CIN tai VIN. 47 potilasta otettiin tutkimukseen ja näistä 36 potilasta voitiin seurata. Seuranta-ajan mediaani oli 20 kuukautta. VAIN 1-potilaita oli 17 ja näistä 12 (71 %) seurattiin ilman hoitoa.

Seurannassa 8 regressoitui spontaanisti (2/3) ja 4 potilaalla muutos persistoi ja hoidettiin loopilla. Kenelläkään hoidetuista esiaste ei ollut edennyt VAIN 2–3 -muutokseksi. Vain yhtä nuorta VAIN 2 -potilasta seurattiin ilman hoitoa.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Yhdysvaltalainen retrospektiivinen potilassarjatutkimus «Zeligs KP, Byrd K, Tarney CM ym. A clinicopatholog...»7, jossa vuosina 2002–2012 kerättiin potilastiedot 127 emättimen histologisista LSIL/HSIL-tapauksista. Seuranta-ajan mediaani oli 34 kuukautta. 75 potilaalla oli LSIL, näistä 20 % hoidettiin. 52 potilaalla oli HSIL ja heistä hoidettiin 73 %. Aiempi CIN-muutos oli 48 %:lla LSIL- ja HSIL-tapauksista ja aiempi kohdunkaulasyöpä 11 %:lla LSIL- ja 6 %:lla HSIL-potilaista. Kumpikaan näistä ei ollut ennustekijä muutoksen vahvuudelle. 76 %:lta oli kohtu poistettu aiemmin; mediaani 10 vuotta. 43 % aineiston potilaista hoidettiin. Yleisimmät hoitomuodot olivat laserhoito (51 %) ja kirurgia (23 %).

Kaiken kaikkiaan 89 %:lla potilaista muutokset normalisoituivat, mediaaniaika LSIL-potilailla oli 16 ja HSIL-potilailla 10 kuukautta. 53 potilaalla, jotka hoidettiin, 92 %:lla muutokset normalisoituivat, 8 %:lla muutokset persistoivat. 74 potilasta ei hoidettu, vaan seurattiin; heistä 87 %:lla muutokset normalisoituivat spontaanisti, 4 % progredioi, muttei syöväksi. Kaikista potilaista (hoidetut ja hoitamattomat) 9 % persistoi ja kolmella tauti uusi.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentit

Aho M, Vesterinen E, Meyer B ym. Natural history o...1: Kaikki kolposkopiat suoritti sama lääkäri. Potilaita oli kaikista VAIN-ryhmistä, mutta VAIN 1 ja 2 -potilaita oli seurattu yhtenä ryhmänä. Aineisto oli pieni eikä mukana ollut yhtään syöpäpotilasta.

«Diakomanolis E, Stefanidis K, Rodolakis A ym. Vagi...»2 Seuranta-aika oli lyhyt. Ilman hoitoa seurattuja VAIN 1 -potilaita oli 20.

«Rome RM, England PG. Management of vaginal intraep...»3: Potilaiden keski-ikä melko korkea. Yli puolelle oli tehty kohdunpoisto aiemmin ja näistä vain 18 %:lla oli tiedossa aiempi normaali papakoe tai hyvänlaatuinen histologia kohdunpoiston yhteydessä. Monilla oli ollut leikkauksen syynä CIN tai gynekologinen syöpä (46 %; 33/72). Useimmat hoidettiin ja seuranta ilman hoitoa vain pienessä osassa VAIN-potilaita (10 %; 12/123).

«Petrilli ES, Townsend DE, Morrow CP ym. Vaginal in...»4: 19/60 (32 %) potilaasta jäi tutkimuksen ulkopuolelle, koska tiedot olivat puutteelliset. Ilman hoitoa seurattuja potilaita oli 12/41. Seuranta-aika oli lyhyt, tieto ei täsmällisesti käy työstä ilmi.

«Campagnutta E, Parin A, De Piero G ym. Treatment o...»5: Mukana oli myös nuoria potilaita. Ainoastaan 4/13 LSIL-potilaista seurattiin ilman hoitoa. Seuranta-aika oli pitkä.

«Massad LS. Outcomes after diagnosis of vaginal int...»6: 23 % potilaista ei tullut seurantakäynneille. Työstä ei ilmene, kuinka kauan LSIL-muutoksia seurattiin ennen kuin tehtiin hoitopäätös muutoksen pysyvyyden vuoksi.

«Zeligs KP, Byrd K, Tarney CM ym. A clinicopatholog...»7: Aineisto oli aiempia tutkimuksia suurempi; 127 potilasta. Nuorimmat potilaat olivat 33-vuotiaita, mutta kuinka monta heitä oli, ei artikkelissa kerrota. Seuranta-aika vaihteli 12–169 kuukautta, mediaani 34 kuukautta, joka oli pitkä verrattuna moneen tutkimukseen.

Kirjoittajat suosittelevat emättimen histologisen LSIL/HIL-muutoksissa seurantaväliksi 12 kuukautta, koska tutkimuksessa mediaaniaika muutosten normaalistumiseen LSIL-muutoksissa oli 16 ja HSIL-muutoksissa 10 kuukautta.

Kirjallisuutta

 1. Aho M, Vesterinen E, Meyer B ym. Natural history of vaginal intraepithelial neoplasia. Cancer 1991;68:195-7 «PMID: 2049744»PubMed
 2. Diakomanolis E, Stefanidis K, Rodolakis A ym. Vaginal intraepithelial neoplasia: report of 102 cases. Eur J Gynaecol Oncol 2002;23:457-9 «PMID: 12440826»PubMed
 3. Rome RM, England PG. Management of vaginal intraepithelial neoplasia: A series of 132 cases with long-term follow-up. Int J Gynecol Cancer 2000;10:382-390 «PMID: 11240702»PubMed
 4. Petrilli ES, Townsend DE, Morrow CP ym. Vaginal intraepithelial neoplasia: Biologic aspects and treatment with topical 5-fluorouracil and the carbon dioxide laser. Am J Obstet Gynecol 1980;138:321-8 «PMID: 6774615»PubMed
 5. Campagnutta E, Parin A, De Piero G ym. Treatment of vaginal intraepithelial neoplasia (VAIN) with the carbon dioxide laser. Clin Exp Obstet Gynecol 1999;26:127-30 «PMID: 10459459»PubMed
 6. Massad LS. Outcomes after diagnosis of vaginal intraepithelial neoplasia. J Low Genit Tract Dis 2008;12:16-9 «PMID: 18162807»PubMed
 7. Zeligs KP, Byrd K, Tarney CM ym. A clinicopathologic study of vaginal intraepithelial neoplasia. Obstet Gynecol 2013;122:1223-30 «PMID: 24201676»PubMed