Takaisin

Emättimen histologisen LSIL/HSIL-muutoksen hoitomenetelmän valinta

Näytönastekatsaukset
Virpi Rantanen ja Annika Riska
6.5.2016

Näytön aste: C

Laservaporisaatio ja ekskisionaalinen hoito saattavat olla yhtä tehokkaitaLSIL- ja HSIL -muutosten hoidossa.

Retrospektiivinen kreikkalainen potilassarjatutkimus «Diakomanolis E, Stefanidis K, Rodolakis A ym. Vagi...»1, jossa käytiin läpi 102 vuosina 1990–2000 hoidetun VAIN-potilaan paperit läpi. Keski-ikä oli 52,5 vuotta (vaihtelu 19–68 vuotta). VAIN 1-, 2- ja 3 -potilaiden keski-iät olivat 44,5 vuotta, 47,8 vuotta ja 61,8 vuotta. 17 %:lla oli ollut gynekologinen syöpä, 6 % oli saanut sädehoitoa, 29 %:lla oli ollut CIN, 7 %:lla VIN ja 36 %:lta oli poistettu kohtu. Muutoksista 62 % oli multifokaalisia, 80 % sijaitsi emättimen yläkolmanneksessa. Ensisijaisena hoitona oli laser 57 %:ssa, kirurginen eksisio 24 %:ssa ja 20 %:ssa hoitona oli seuranta. Seuranta-ajan mediaani oli 25 kuukautta, ja sinä aikana 20 potilaalle tuli VAIN-rekurrenssi ja 2 potilaalle kehittyi emättimen syöpä.

VAIN-muutos uusi VAIN 1-, 2- ja 3 -ryhmissä 15 %:ssa, 26 %:ssa ja 27 %:ssa. Sekä laserhoidetuista että kirurgisella eksisiolla hoidetuista 79 % parani.

 • Tutkimuksen laatu: heikko
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Australialainen retrospektiivinen potilassarjatutkimus «Rome RM, England PG. Management of vaginal intraep...»2, jossa seurattiin 132:a vuosina 1969–99 todettua VAIN-potilasta ja näistä 9:llä (6,8 %) oli jo invasiivisia syöpiä ensimmäisen hoidon yhteydessä. 75 %:lla oli VAIN 2 tai 3. 72:lle (55 %) oli tehty kohdun poisto. 21 (16 %) oli saanut aiemmin lantion alueen sädehoitoa. Keskimääräinen seuranta-aika oli 5,1 vuotta (vaihtelu 0,2–19 vuotta). Potilaiden keski-ikä oli 53,6 vuotta (vaihtelu 20–84 vuotta).

Muutoksista parani sekä laserhoidolla että eksisiolla 69 %. 11 potilasta hoidettiin 5FU-voiteella ja näistä 46 % parani, lisäksi 2 potilasta hoidettiin sädehoidolla.

 • Tutkimuksen laatu: heikko
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Amerikkalainen retrospektiivinen potilassarjatutkimus «Dodge JA, Eltabbakh GH, Mount SL ym. Clinical feat...»3, jossa käytiin läpi 121 vuosina 1989–2000 hoidetun VAIN-potilaan paperit läpi. Keski-ikä oli 35 vuotta (vaihtelu 16–84 vuotta). 7 %:lla oli ollut gynekologinen syöpä, 5 % oli saanut sädehoitoa, 23 %:lta oli poistettu kohtu ja 22 %:lla oli ollut CIN. Diagnoosina oli VAIN 1 33 %, VAIN 2 46 %, VAIN 3 21 %. Hoitona oli seuranta 20 %, 5FU-voide 19 %, laserhoito 48 % ja kirurginen eksisio 13 %. Seuranta-ajan mediaani oli 23 kuukautta (vaihtelu 1–136 kuukautta).

Kirurgisella eksisiolla parani 100 %, laserhoidolla 62 % ja 5FU-voiteella 41 %. VAIN-muutos uusi eri asteissa seuraavasti: VAIN 1 29 %, VAIN 2 30 %, VAIN 3 47 %, mutta erot eivät olleet merkitseviä. VAIN-muutosten multifokaalisuus (OR 3,3) ja valittu hoito (OR 22,4; laser tai 5FU-voide vs kirurginen eksisio) ennustivat muutoksen uusimista.

 • Tutkimuksen laatu: heikko
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Brittiläiset hakivat PubMedin ja OvidMedlinen kautta artikkelit VAIN-hoidosta «Gurumurthy M, Cruickshank ME. Management of vagina...»4. Yhteensä 21 tutkimusta hyväksyttiin mukaan. Näistä 3 käsitteli eskisionaalista hoitoa, 5 laserhoitoa, 3 vaginektomian tehoa, 4 paikallisen sädehoidon vaikutusta, 4 tutkimuksessa hoidettiin potilaat 5-fluorourasiililla, ja 2 CUSA-hoidolla.

Eksisionaalisen hoidon jälkeen tauti hoitui 66–83 %:lla, kun hoitovaste laserhoidetuilla oli 69–87%:lla. Tauti uusi osittaisen vaginektomian jälkeen 0 %:lla, kun taas uusiminen laserhoidon jälkeen oli 38 %. Paikallisen emättimen sädehoidon jälkeen hoitovaste oli 93 % ja 5-fluorourasiililla 45–100 %.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Italialainen katsausartikkeli «Frega A, Sopracordevole F, Assorgi C ym. Vaginal i...»5, jossa käytiin läpi kattavasti VAIN-muutosten hoitovaihtoehdot ja -tulokset eri tutkimuksissa. Remissio saavutetaan yhdellä hoitokerralla 70 %:ssa ja toisella hoitokerralla 94 %:ssa. Hoitovaihtoehdot käsittivät kirurgian, johon kuului laserhoito, osittainen vai totaali emättimen poisto sekä muutosten poisto loop-silmukalla.

Laserhoito hoiti muutokset 69 %:lla, osittainen vaginektomia 69–88 %:lla. Molemmilla hoitomuodoilla muutokset voivat uusia; laserhoidon jälkeen 18–32 %:lla, emättimen yläosan poiston jälkeen 6–21 %:lla. Artikkelissa käydään läpi myös 5FU-lääkityksen, imikimodilääkityksen sekä emättimen paikallisen sädehoidon hoitovasteet ja uusimisprosentit.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentit

«Diakomanolis E, Stefanidis K, Rodolakis A ym. Vagi...»1: Seuranta-aika oli lyhyt. Laserhoitoa käytettiin enemmän kuin kirurgista hoitoa (57 % vs 24 %). Retrospektiivinen sarja.

«Rome RM, England PG. Management of vaginal intraep...»2: Potilaiden keski-ikä oli melko korkea. Yli puolelle oli tehty kohdunpoisto aiemmin ja näistä vain 18 %:lla oli tiedossa aiempi normaali papakoe tai hyvänlaatuinen histologia kohdunpoiston yhteydessä. Monilla oli ollut leikkauksen syynä CIN tai gynekologinen syöpä (46 %; 33/72). Kirurginen hoito yleisempää kuin laserhoito (77 vs 26 potilasta).

«Dodge JA, Eltabbakh GH, Mount SL ym. Clinical feat...»3: 103/121 (85 %) potilaasta oli käytettävissä seurantatiedot. Seuranta-aika oli lyhyt. 92/121 (76 %) potilasta oli seurattu yli 6 kuukautta ja 46/121 (38 %) potilasta oli seurattu yli 2 vuotta. Laserhoito oli yleisempää kuin kirurginen eksisio (48 vs 13 %). 12/13 kirurgisista eksisioista tehtiin potilaille, joilla oli kohtu. Ei tietoa, millä perusteella hoidoksi valittiin kirurginen eksisio, ja vaikuttiko VAIN-muutoksen vaikeusaste valintaan. VAIN 3 -potilaiden hoitomuotoja ei eritelty.

«Gurumurthy M, Cruickshank ME. Management of vagina...»4, «Frega A, Sopracordevole F, Assorgi C ym. Vaginal i...»5: Katsaus käy selkeästi läpi hoitovaihtoehdot ja uusimisriskit. Potilasmäärät tutkimuksissa olivat melko pieniä.

Kirjallisuutta

 1. Diakomanolis E, Stefanidis K, Rodolakis A ym. Vaginal intraepithelial neoplasia: report of 102 cases. Eur J Gynaecol Oncol 2002;23:457-9 «PMID: 12440826»PubMed
 2. Rome RM, England PG. Management of vaginal intraepithelial neoplasia: A series of 132 cases with long-term follow-up. Int J Gynecol Cancer 2000;10:382-390 «PMID: 11240702»PubMed
 3. Dodge JA, Eltabbakh GH, Mount SL ym. Clinical features and risk of recurrence among patients with vaginal intraepithelial neoplasia. Gynecol Oncol 2001;83:363-9 «PMID: 11606098»PubMed
 4. Gurumurthy M, Cruickshank ME. Management of vaginal intraepithelial neoplasia. J Low Genit Tract Dis 2012;16:306-12 «PMID: 22460272»PubMed
 5. Frega A, Sopracordevole F, Assorgi C ym. Vaginal intraepithelial neoplasia: a therapeutical dilemma. Anticancer Res 2013;33:29-38 «PMID: 23267125»PubMed