Takaisin

Kolposkopian spesifisyys (tarkkuus) ja sensitiivisyys (herkkyys) levyepiteeliatypioiden diagnostiikassa

Näytönastekatsaukset
Pekka Nieminen
9.5.2016

Näytön aste: B

Kolposkopian sensitiivisyys levyepiteeliatypioiden diagnostiikassa on 96 % ja spesifisyys on 48 %.

Tutkimuksessa pyrittiin meta-analyysin «Mitchell MF, Schottenfeld D, Tortolero-Luna G ym. ...»1 avulla arvioimaan kolposkopian suorituskykyä, jota vastaan uusia menetelmiä voidaan sitten verrata.

Aineisto, koskien kolposkopiaa levyepiteeliatypioiden diagnostiikassa, haettiin Cumulative Index Medicusista vuosilta 1960–1965 ja MEDLINE-tietokannasta vuosilta 1966–1996. Hakusanoina olivat kolposkopia ja diagnoosi liittyen käsitteisiin positiivinen ennustearvo (positive predictive value, PPV), negatiivinen ennustearvo negative predictive value, NPV), uskottavuusosamäärä (likelihood ratio,LR), reciever operating charasteristic (ROC) curve. Mukaan valituissa artikkeleissa tuli selvitä kaksi asiaa: 1) kolposkopia oli tehty diagnostisessa tarkoituksessa poikkeavan irtosolukoelöydöksen takia ja 2) kolposkooppista vaikutelmaa (colposcopic impression) oli verrattu biopsioiden histologiaan. Yhdeksän kaikkiaan 86 löydetystä tutkimuksesta täytti vaatimukset.

Näiden 9 tutkimuksen tuloksista tehtiin meta-analyysi, jossa määritettiin kolposkopian sensitiivisyys, spesifisyys, PPV, NPV, ROC-käyrä ja sen AUC-arvo (area under the curve).

Kaikissa 9 tutkimuksessa kolposkopisti pystyi hyvin erottamaan normaalin portion poikkeavasta portiosta, sensitiivisyys oli 96 % (87–99 %). Kaikissa tutkimuksissa kolposkopian spesifisyys sen sijaan oli selvästi huonompi eli 48 % (23–87 %).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit

Mukaan otetuissa tutkimuksissa oli yhteensä 6 281 potilasta. Valintakriteerit meta-analyysiin mukaan otettuihin tutkimuksiin oli selkeät. Tulokset kaikissa mukaan hyväksytyissä tutkimuksissa olivat samansuuntaiset.

Kirjallisuutta

  1. Mitchell MF, Schottenfeld D, Tortolero-Luna G ym. Colposcopy for the diagnosis of squamous intraepithelial lesions: a meta-analysis. Obstet Gynecol 1998;91:626-31 «PMID: 9540955»PubMed