Takaisin

Kolposkopian ennustearvo kohdunkaulansyövän diagnostiikassa

Näytönastekatsaukset
Pekka Nieminen
9.5.2016

Näytön aste: B

Mikäli tyydytään pelkkään kolposkopiaan ilman koepaloja, saattaa jopa 56 % mikroinvasiivisista ja 30 % invasiivisista muutoksista jäädä toteamatta.

Systemoitu kirjallisuuskatsaus «Hopman EH, Kenemans P, Helmerhorst TJ. Positive pr...»1 kohdunkaulan kolposkopian positiivisesta ennustearvosta (PPV).

Artikkelit haettiin MEDLINE-tietokannasta vuodesta 1972 vuoteen 1996. Hakusanoina olivat kolposkopia, CIN ja kohdunkaulansyöpä. Mukaan otettiin englannin- ja saksankieliset julkaisut. Haussa löytyi yhteensä 434 julkaisua, joista eri syistä jouduttiin karsimaan valtaosa. Lopulliseen analyysiin hyväksyttiin 29 artikkelia. Mukaan valituista artikkeleita täytyi löytyä kolposkopian indikaatio ja kolposkopian oli oltava tyydyttävä eli koko muuntumisalue oli nähtävä.

Johtuen töiden epähomogeenisuudesta meta-analyysistä luovuttiin. Tulosten painotetun keskiarvon perusteella on laskettu positiivinen ennustearvo kolposkooppisesta vaikutelmasta ja kolposkooppisesti kohdennetuista biopsioista, atyyppisten suonten prevalenssi mikroinvasiivisissa ja invasiivisissa muutoksissa, epäonnistuneiden kolposkopioiden prevalenssi sekä verrattu loop-konusten histologiaa biopsiassa saatujen kudospalojen histologiaan.

Kolposkooppisen vaikutelman positiivista ennustearvoa tapauksissa "ei-CIN", "CIN" ja "invasiivinen tauti" määritettäessä mukaan otettiin 8 tutkimusta. Histopatologinen diagnoosi perustui kolposkopiassa otettuihin biopsioihin ja konuksiin. Kolposkooppisen vaikutelman positiivinen ennustearvo oli 62 % "ei-CIN"-tapauksille, 43 % CIN 1:lle, 59 % CIN 2:lle, 78 % CIN 3:lle, 56 % mikroinvasiiviselle taudille ja 63 % invasiiviselle taudille.

Pelkällä kolposkopialla ilman koepaloja olisi huomattava määrä vakavia patologisia muutoksia jäänyt havaitsematta. Kun kolposkooppista vaikutelmaa verrattiin muutosten lopulliseen histopatologiseen diagnoosiin, 56 % mikroinvasiivisista ja 30 % invasiivisista taudeista olisi jäänyt löytymättä ilman koepaloja.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit

Artikkeli oli laaja ja sisälsi monenlaista tietoa. Yllä olevaa väittämää tukevat tutkimukset (8 tutkimusta) kuitenkin olivat kaikki samansuuntaisia ja tukivat toisiaan. Tulos vaikuttaa uskottavalta. Tutkimukset olivat kuitenkin epähomogeenisia.

Kirjallisuutta

  1. Hopman EH, Kenemans P, Helmerhorst TJ. Positive predictive rate of colposcopic examination of the cervix uteri: an overview of literature. Obstet Gynecol Surv 1998;53:97-106 «PMID: 9487534»PubMed