Takaisin

Kolposkopian indikaatiot; muut papamuutokset

Näytönastekatsaukset
Maarit Vuento
12.5.2016

Näytön aste: C

Irtosolunäytteessä todettuun toistuvaan tulehdusmuutokseen saattaa liittyä kohonnut kohdunkaulansyövän riski.

Suomalainen pitkittäiskohorttitutkimus «Viikki M, Pukkala E, Nieminen P ym. Gynaecological...»1 käsitti 19 114 joukkotarkastusirtosolunäytteen seulontoihin vuosina 1985–90 osallistunutta naista, joiden papanäytteessä todettiin HPV, Actinomyces, herpes simplex, Trichomonas vaginalis tai hiiva. Heillä mahdollisesti vuoteen 1994 mennessä todetut preinvasiiviset tai invasiiviset muutokset selvitettiin Suomen Syöpärekisterin kautta.

Trichomonas vaginalikseen ja HPV:een liittyi suurentunut kohdunkaulansyövän riski (sisältää preinvasiiviset muutokset ja invasiivisen syövän), Trichomonas vaginaliksen yhteydessä SIR (Standardized incidence ratio) oli 6,4 (luottamusväli 3,7–10) ja HPV:n yhteydessä 5,5 (luottamusväli 4,2–7,2). Herpes simplex -löydös oli harvinainen, sen yhteydessä SIR 12 (luottamusväli 2,4–34).

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Intialaisessa Queen Maryn sairaalan naistentautien- ja perhesuunnitteluklinikalla tehdyssä tutkimuksessa «Misra JS, Singh U. Results of longterm hospital ba...»2otettiin rutiini-irtosolunäyte 27 062 oireettomalta naiselta huhtikuun 1971 ja joulukuun 2004 välisenä aikana. SIL (squamous intraepitehelial lesion) -insidenssi oli 5,9 %, ja kohdunkaulasyöpää löytyi 0,6 % tapauksista.

Kohdunkaulansyövän riski suureni iän, raskauksien ja seksuaalielämän pitenemisen myötä. Myös kuuluminen matalaan sosioekonomiseen luokkaan lisäsi riskiä. Yleisin sukupuoliteitse tarttuvista tulehduksista (STD) irtosolunäytteissä oli Trichomonas vaginalis (2,6 %). Papilloomavirusta (HPV) ja Herpes simplex -virusta löytyi vastaavasti 0,4 % ja 0,2 % näytteistä. Herpes simplex -löydös liittyi vahvasti sekä SIL- että kohdunkaulasyövän löydökseen, kun taas HPV vain SIL-muutokseen.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kirjallisuutta

  1. Viikki M, Pukkala E, Nieminen P ym. Gynaecological infections as risk determinants of subsequent cervical neoplasia. Acta Oncol 2000;39:71-5 «PMID: 10752657»PubMed
  2. Misra JS, Singh U. Results of longterm hospital based cytological screening in asymptomatic women. Diagn Cytopathol 2006;34:184-7 «PMID: 16470854»PubMed