Takaisin

Kirurgisen hoitomenetelmän valinta kohdunsuun solumuutostenhoidossa

Näytönastekatsaukset
Marja Simojoki
12.5.2016

Näytön aste: A

Sähkösilmukkakonisaatio on suositeltavin eksisiotoimenpide dysplasia-muutosten hoidossa, sillä se mahdollistaa hyvän histologisen tutkimuksen.

Sähkösilmukkakonisaatio on suositeltavin ekskiisiotoimenpide CIN-muutosten hoidossa.

Cochrane-katsaus «Martin-Hirsch PP, Paraskevaidis E, Bryant A ym. Su...»1kohdunkaulakanavan dysplasioiden hoitomenetelmien tehosta ja turvallisuudesta. Katsauksessa analysoitiin 29 randomisoitua tutkimusta, joissa verrattiin laser ablatiota, laserkonisatiota, sähkösilmukkakonisatiota, veitsikonisaatiota sekä kryoterapiaa. Eri hoitomenetelmien välillä ei todettu merkittäviä eroja hoidon tehossa arvioidessa taudin parantumista. Sähkösilmukkahoito mahdollistaa parhaat kudospalat patologin analysoitavaksi ja lisäksi aiheutti vähiten haittavaikutuksia. Silmukkakoepala voidaan tehdä polikliinisesti paikallispuudutuksessa. Toimenpide on nopeampi ja kivuttomampi ja helpompi oppia tekemään kuin laserkonisaatio. Lisäksi silmukkakonisation laitteisto on halvempi kuin laserlaitteisto.

Hoitotuloksissa eri hoitomenetelmien välillä ei todettu merkittäviä eroja. Kryoterapia oli tehokas hoitomuoto histologisessa LSILmuutoksessa mutta ei histologisessa HSILmuutoksessa. Ektocervikaalisesti sijaitsevan esiastemuutoksen hoitomenetelmän valinnan tulee perustua hoidon kustannuksiin, potilaan hoitoon liittyvään morbiditeettiin ja myös siihen saadaanko ekskisionaalisessa hoidossa parempi varmuus muutoksen histologiasta kuin ablaatiomenetelmällä.

Kryoterapia on helppo, halpa menetelmä ja aiheuttaa vähäistä morbiditeettiä ja se on katsauksen mukaan mahdollinen hoitomenetelmä histologisessa LSILmuutoksessa, erityisesti jos hoitopaikassa on vähäiset resurssit.

Laserablation ja loopkonisation hoitotulokset residuaalitaudin suhteen ovat randomisoiduissa tutkimuksissa samanlaiset, mutta laserhoitoon liittyy mahdollisesti suurempi riski kipuun ja verenvuotoon kuin loopkonisatiossa. Cochrain katsauksen kirjoittajien mielestä loopkonisation etuna laserhoitoon nähden on laitteiston halvempi hinta ja myös se, että se mahdollistaa histologisen tutkimuksen.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentteja: Katsauksen kirjoittajat pohtivat, että tarvittaisiin uusi laaja satunnaistettu tutkimus vertaamaan ablatio ja ekskisionaalista hoitoa hoitotulosten suhteen, mutta koska kaikilla hoitomenetlemillä on todettu lähes 90 % teho solumuutosten hoidossa, niin voisi olla, että suurellakaan tutkimuksella ei saataisi eroja eri hoitomuotojen välille. Sähkösilmukkahoitoa pidetään suositeltavana hoitona, koska se soveltuu hyvin myös endocervikaalisen muutosten hoitoon ja on veitsikonistaation lisäksi ainoa hoito, joka mahdollistaa hoidetun alueen histologisen tutkimuksen. Lisäksi loopkonisatio on suhteellisen helppo ja halpa menetelmä.

Kirjallisuutta

  1. Martin-Hirsch PP, Paraskevaidis E, Bryant A ym. Surgery for cervical intraepithelial neoplasia. Cochrane Database Syst Rev 2013;12:CD001318 «PMID: 24302546»PubMed