Takaisin

Adenokarsinooma in situn (AIS) hoito kohdun poistolla

Näytönastekatsaukset
Marjut Rintala
12.5.2016

Näytön aste: B

AIS:n ensisijainen hoito on kohdun poisto, ellei fertiliteettiä haluta säilyttää.

American Society for Colposcopy and Cervical Patology -yhdistys (ASPCC) uusi näyttöön perustuvat konsensusohjeensa vuonna 2006 erityisesti adenokarsinooma in situn osalta «Wright TC Jr, Massad LS, Dunton CJ ym. 2006 consen...»1. Heidän ohjeiden mukaan kohdunpoistoa suositellaan ensisijaisesti AIS-potilaille, joilla lapsiluku on jo täynnä (CIII). Konservatiivista hoitoa voidaan suositella potilaille, jotka toivovat fertiliteetin säästöä (AII). Konisaatio on riittävä (näyttö AII), jos marginaalit ovat puhtaat ja endoservikaalinen näyte on tautivapaa toimenpiteen yhteydessä. Jos CIN- tai AIS-muutoksia esiintyy konisaatin reunoilla tai endoservikaalisessa näytteessä, suositellaan uusintatoimenpidettä, kunnes näytteet ovat puhtaat.

Paneeliin kuului 146 eksperttiä 29 eri organisaatiosta, ja he kävivät läpi kirjallisuuden hoitotavoista kohdistuen kohdunkaulan levyepiteeli- ja adenokarsinooma in situ muutoksiin vuodesta 2000 eteenpäin. He asettivat eri kysymyksille työryhmät, jotka tekivät konsensusehdotuksen, ja tästä äänestettiin yhteisessä konsensuskonferenssissa. Ohjeistus jaettiin suosituksen voimaan (A–E), näytön laatuun (I–III) ja ohjeistuksen terminologiaan: suositeltu, ensisijainen vaihtoehto, hyväksyttävä tai ei-hyväksyttävä.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Krivakin systemoitu kirjallisuuskatsaus «Krivak TC, Rose GS, McBroom JW ym. Cervical adenoc...»2 on erittäin kattava käsittäen englanninkielisen kirjallisuuden MEDLINE-haun ajalta kesäkuu 1966–marraskuu 2000. Perusartikkeleiden kirjallisuusluettelot vielä tarkastettiin erikseen. Erillisen tietojen keräyslomakkeen avulla ainakin yksi kirjoittajista kävi läpi jokaisen julkaisun. Yhteensä 20 artikkelia otettiin mukaan katsausartikkeliin, kaikkien läpikäytyjen artikkeleiden määrää ei ole kerrottu. Poissulkukriteerit: potilaiden hoitomuotoa ei kerrottu ja samasta aineistosta uusi julkaisu pidemmän seuranta-ajan jälkeen. Tapausselostukset luettiin, mutta niitä ei otettu mukaan katsaukseen. AIS:n (adenokarsinooma in situn) diagnoosin piti perustua joko silmukkakoepalaan tai konisaatioon. Lisäksi vaadittiin, että potilaista on luotettava seuranta, esimerkiksi uusintakonisaatio tai hysterektomia. Seuraavat tiedot pyrittiin keräämään: potilaan ikä, miten persistoiva AIS diagnosoitiin, konuksen syvyys, oliko mukana CIN, miten isolla alueella AIS oli. Potilasaineistot ovat vuosilta 1953–99. Potilasmäärät/artikkeli vaihtelevat viidestä 132:een.

Katsaukseen mukaan otetuissa tutkimuksissa konisaation jälkeen seurannassa todettiin AIS 41/157 (26 %), jos poisto oli arvioitu radikaaliksi. Mutta yli puolella (85/157, 54 %) oli todettavissa AIS, jos muutos jatkui konisaatiopalan reunojen yli. Kun diagnostisen konisaation jälkeen oli tehty kohdunpoisto, jopa 35 %:lla oli vielä leikkauspreparaatissa AIS, vaikka konisaatio olisi tulkittu radikaaliksi.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentit

Sekä ASPCC:n «Wright TC Jr, Massad LS, Dunton CJ ym. 2006 consen...»1 että Krivakin katsauksen «Krivak TC, Rose GS, McBroom JW ym. Cervical adenoc...»2 perusteella AIS:n standardihoito on edelleenkin hysterektomia. Perusteet kohdun poistolle: AIS:n luonnollista kulkua ei tunneta, iso residuaalikudoksen riski, vaikka konisaatio olisi radikaali. Vaikka konsensuslauselma on amerikkalaiselle väestölle tehty, on se hyvin sovellettavissa myös suomalaiseen väestöön.

Kirjallisuutta

  1. Wright TC Jr, Massad LS, Dunton CJ ym. 2006 consensus guidelines for the management of women with cervical intraepithelial neoplasia or adenocarcinoma in situ. J Low Genit Tract Dis 2007;11:223-39 «PMID: 17917567»PubMed
  2. Krivak TC, Rose GS, McBroom JW ym. Cervical adenocarcinoma in situ: a systematic review of therapeutic options and predictors of persistent or recurrent disease. Obstet Gynecol Surv 2001;56:567-75 «PMID: 11524622»PubMed