Takaisin

CIN:n hoitomenetelmän valinta: hysterektomia

Näytönastekatsaukset
Marjut Rintala
12.5.2016

Näytön aste: B

Hysterektomiaa ei suositella ensisijaisena CIN:n hoitona.

American Society for Colposcopy and Cervical Patology -yhdistyksen (ASPCC) näyttöön perustuvassa konsensusohjeessa vuonna 2006 kerrotaan, ettei hysterektomiaa suositella CIN-muutosten hoidoksi «Wright TC Jr, Massad LS, Dunton CJ ym. 2006 consen...»1. Heidän ohjeiden mukaan kohdunpoisto ei ole hyväksyttävä primaari toimenpide CIN 1- eikä CIN 2–3 -muutoksissa (EII). CIN 1–3 -muutoksia voidaan hoitaa sekä eksisiolla (kylmäveitsi-, sähkösilmukka- tai laserkonisaatio) että ablaatiolla (kryohoito, laserhoito, elektrokoagulaatio), jos kolposkopialöydös on tyydyttävä (AI). Muussa tapauksessa suositellaan eksisiota (AII). Uusiutuvassa CIN 2–3 muutoksessa suositellaan konisaatiota (AII).

Paneeliin kuului 146 eksperttiä 29 eri organisaatiosta, ja he kävivät läpi kirjallisuuden hoitotavoista kohdistuen kohdunkaulan levyepiteeli- ja adenokarsinooma in situ muutoksiin vuodesta 2000 eteenpäin. He asettivat eri kysymyksille työryhmät, jotka tekivät konsensusehdotuksen, ja tästä äänestettiin yhteisessä konsensuskonferenssissa. Ohjeistus jaettiin suosituksen voimaan (A–E), näytön laatuun (I–III) ja ohjeistuksen terminologiaan: suositeltu, ensisijainen vaihtoehto, hyväksyttävä tai ei-hyväksyttävä.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Yhteensä 1 121 potilasta hoidettiin seuraavasti «Kolstad P, Klem V. Long-term followup of 1121 case...»2:

pelkkä seuranta (N = 8)

veitsikonisaatio (N = 793)

hysterektomia (N = 238)

radiumhoito (N = 55) ja

leikkaus ja sädehoito (N = 25).

Kaikkia potilaita oli seurattu ainakin 5 vuotta, eikä yhtään potilasta jäänyt pois seurannasta. Seurantamenetelmiin vaikuttaa se, että ensimmäinen sytologinen laboratorio avattiin Norjassa vuonna 1953.

Ca in situ -uusintoja todettiin eri hoitoryhmissä seuraavasti:

19/793 (2,4 %) konisaatiopotilaalla

3/238 (1,2 %) kohdunpoistopotilaalla

eikä yhtään uusintaa muissa hoitoryhmissä.

Kohdunkaulansyöpä kehittyi 2/8 (25 %) seurantapotilaista, 7/795 (0,9 %) konisaatiopotilaista, 5/238 (2,1 %) hysterektomiapotilaista.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Wright TC Jr, Massad LS, Dunton CJ ym. 2006 consensus guidelines for the management of women with cervical intraepithelial neoplasia or adenocarcinoma in situ. J Low Genit Tract Dis 2007;11:223-39 «PMID: 17917567»PubMed
  2. Kolstad P, Klem V. Long-term followup of 1121 cases of carcinoma in situ. Obstet Gynecol 1976;48:125-9 «PMID: 940642»PubMed